zh KRESZ – Új büntetési tarifák a közlekedőknek májustól


Új büntetési tarifák a magyar utakon –  2009 májustól


Megjelent: 09.04.02.


Továbbra is 30 ezer forintnál kezdődik a sebességhatár túllépése miatti közigazgatási bírság, a plafon is marad 300 ezer forint, de 2009. május 2-tól a korábbihoz képest “emberibbé” válnak a fizetendő összegek.


(A közigazgatási bírságtól függetlenül továbbra is élnek a szabálysértési törvény alapján kiszabható büntetési lehetőségek. Ezért az itt olvashatótól eltérő – akár annál kisebb – mértékű szabályszegésért is kaphatunk bűntetést. A közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatos külön rendelkezéseket a közigazgatási bírságról szóló rendelet után olvashatják.)


A régebbi gyakorlatot drasztikusan átalakító szabályozás 2008 májusában lépett hatályba. Az előző évben megalkotott 410/2007. számú kormányrendelet melléklete három sebességkategóriában, de a konkrétan túllépett maximális sebességhez szabva, a túllépés százalékos nagysága szerint határozta meg a kötelezően fizetendő büntetés mértékét.  Az 50 km/óra maximális sebességig terjedő első kategóriában például 30 százalékos túllépésnél kezdtek büntetni 30-30 ezer forinttal. Ez konkrétan azt jelentette, hogy egy 20-as korlátozásnál 6 km/h-s túllépésnél már beszedték ezt az összeget, 30-as táblánál 9 km/h, 40-esnél 12 km/h, 50-esnél 15 km/h volt a szabálysértés alsó határa.


A 2009 májusától érvényes szabályozásnál marad a három kategória:– 50 km/órás, illetve az alatti korlátozás megsértése
– 50-100 km/óra sebességhatár közötti korlátozás megsértése
– 100 km/órás vagy annál magasabb sebességkorlátozás megsértése.


A kategóriákon belül azonban megszűnt a további differenciálás, és százalékok helyett fix határokat jelöltek ki túllépések szankcionálásánál. 
Az első és második kategóriában – tehát a 100 km/órás vagy annál kisebb korlátozásnál, a konkrét mértéktől függetlenül 15 km/órás túllépés kell a szabálysértéshez.
A harmadik kategóriában pedig 20 km/óra a tűréshatár.
Jelentős változás az új tarifarendszerben az is, hogy egy-egy kategórián belül a büntetés mértéke lassabban éri el a maximális 300 ezer forintos felsőhatárt.

Az új tarifatáblázatot látva úgy tűnik, olyan személy is szóhoz jutott az igazságügyi tárcánál vagy a végrehajtásban érdekelt rendőrségnél, aki életében már legalább egyszer vezetett autót és valamennyire tisztában van a nem vezetői fizetésből élő magyar lakosság büntetésviselő képességével.


A korábban még ehhez is megfelelő kapcsolatokkal rendelkezők számára jelent fontos változást a rendeletnek egy új szakasza, ami rögzíti, hogy a bírságot kiszabó határozatot méltányosságra hivatkozva sem módosítani, sem visszavonni nem lehet.


A vidéken élők számára fontos változás, hogy az eddig régiós központokban intézet bírságolást 2010. január 1-től  a főváros 6. kerületének kapitánysága intézi az ország egész területével kapcsolatban, a másodfokú hatóság a budapesti főkapitány lesz. Ugyanakkor a vidékiek helyzete jobb lesz a korábbinál, mert a rendelet módosítása rögzíti azt is, hogy a lakóhely (telephely…) szerinti kapitányságon betekintési lehetőséget kell biztosítani az “iratokba”.


Utikalauz.hu – gyá


Az új büntetési tételek 2009. május 2-tól
 A rendelet 2009. május 2–től érvényes szövege


 


410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet


a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről


A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjának 5., 20., 21. és 22. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a Kormány a következőket rendeli el:


1. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a 2-8. §-ban hivatkozott rendelkezések megsértése esetén – a gépjármű üzemben tartójával, illetve a Kkt. 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjárművet használatra átvevő személlyel (a továbbiakban együtt: gépjármű üzemeltető) szemben az e rendeletben meghatározott összegű közigazgatási bírságot kell kiszabni.


(2) E rendelet alkalmazásában üzemben tartó – kivéve, ha üzembentartói jog változását tartalmazó okirat ennek ellenkezőjét igazolja – a gépjárműnek a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény alapján vezetett nyilvántartásba bejegyzett üzemben tartója, vagy a telephely szerinti ország hatósága által kibocsátott okiratba (forgalmi engedély) bejegyzett üzemben tartója.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bírságot kiszabó határozat méltányosságból történő módosításának, visszavonásának nincs helye.


2. § (1) A Kkt. 21. §-a (1) bekezdésének a) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni, ha a gépjárművel a megengedett legnagyobb sebességet túllépték (a továbbiakban: sebességtúllépés).


(2) Nem kell megfizetnie a gépjármű üzemeltetőnek az (1) bekezdés szerinti bírságot, ha vele szemben


a) ugyanarra az időre vonatkozó átlagsebesség megállapítása alapján sebességtúllépés miatt szabtak ki azonos vagy nagyobb összegű bírságot, vagy


b) a sebességtúllépést megelőző, vagy azt követő 10 percen belül megvalósult sebességtúllépés miatt azonos vagy nagyobb összegű másik bírságot szabtak ki, és a bírságot megfizette.


(3) Csak a már megfizetett bírság és az újonnan kiszabott bírságösszeg közötti különbséget kell megfizetnie a gépjármű üzemeltetőnek, ha vele szemben


a) ugyanarra az időre vonatkozó átlagsebesség megállapítása alapján sebességtúllépés miatt szabtak ki kisebb összegű bírságot, vagy


b) a sebességtúllépést megelőző, vagy azt követő 10 percen belül megvalósult sebességtúllépés miatt kisebb összegű másik bírságot


szabtak ki.


3. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.


4. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 3. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.


5. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.


6. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.


7. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 6. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.


8. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 7. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.


9. § A Kormány a bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására


a) első fokon


aa) Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyékre kiterjedő illetékességgel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányt,


ab) Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megyékre kiterjedő illetékességgel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányt,


ac) Békés, Csongrád, Bács-Kiskun megyékre kiterjedő illetékességgel a Csongrád megyei rendőrfőkapitányt,


ad) Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala megyékre kiterjedő illetékességgel a Vas megyei rendőrfőkapitányt,


ae) Baranya, Somogy, Tolna megyékre kiterjedő illetékességgel a Baranya megyei rendőrfőkapitányt,


af) Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom megyékre kiterjedő illetékességgel a Fejér megyei rendőrfőkapitányt,


ag) Budapestre és Pest megyére kiterjedő illetékességgel a budapesti rendőrfőkapitányt,


b) másodfokon az országos rendőrfőkapitányt


jelöli ki.


10. § A 2-8. § alapján beszedett bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451715-30000003 számú célelszámolási számlájára kell befizetni. A célelszámolási számláról csak a 11. § (1) bekezdése szerinti kiadás teljesíthető.


10/A. § Az ORFK és a közút kezelője a 2-8. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésére, továbbítására vonatkozó részletes feltételeket, valamint az e rendelkezések alapján beszedett bírságból a közút kezelőjét megillető összeget együttműködési megállapodásban határozza meg.


11. § (1) A 10/A. § alapján kötött együttműködési megállapodásban meghatározott összeget – a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül – az ORFK megtéríti a közút kezelőjének.


(2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodásban meghatározott összegnek fedeznie kell


a) a felvételt készítő berendezés rendszerbeállításának költségét,


b) a felvételt készítő berendezés működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításának költségét,


c) felvétel megküldésének költségét, valamint


d) indokolt nyereséghányadot.


(3)


(4) A beszedett bírságokból származó, az (1) bekezdés alapján levont összeg után fennmaradó bevételt az ORFK a 10. §-ban meghatározott célelszámolási számlájáról havonta átvezeti az előirányzat-felhasználási keretszámlájára.


(5) Az ORFK a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlájára befolyt összeget


a) a Rendőrség közlekedésrendészeti feladatainak ellátására, valamint e feladatok ellátásához szükséges eszközállomány fejlesztésére, továbbá


b) a Rendőrségnek a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatos eljárása során ténylegesen felmerült, igazolt költségeinek fedezésére


fordítja.


(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti költségek elszámolására az ORFK belső szabályozást alakít ki.


(7) Az (5) bekezdés szerint felhasznált összegről a költségvetési beszámoló keretében elkülönítetten kell számot adni.


12. § (1) A 2-8. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésére, továbbítására a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 76. §-a alapján a Rendőrség, valamint – az általa kezelt közutakon – a Kkt. 33. § (1) bekezdés és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § szerinti közút kezelője – írásba foglalt vállalkozási szerződés alapján – közreműködőt is igénybe vehet.


(2) Közreműködőként olyan jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó vehető igénybe, amely


a) rendelkezik:


aa) a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő eszközökkel és a használatukhoz meghatározott feltételekkel, és


ab) az MSZ EN ISO 9001:2001 számú szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű minősítéssel, és


ac) a tevékenységével összefüggésben felelősségbiztosítással, és


ad) az (1) bekezdésben meghatározott szerv által kiadott képfelvétel készítési jogosultsággal, és


b) nem rendelkezik köztartozással, és a tevékenységben személyesen részt vevő alkalmazottai büntetlen előéletűek, és


c) szerepel az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 14. vagy 15. pontjában meghatározott jegyzékben, illetve irányadó jegyzékben.


(3) Ha a közút kezelője a képfelvételek készítésére, továbbítására közreműködőt vesz igénybe,


a) a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáról az együttműködési megállapodás megkötésekor – az igazolások bemutatásával – tájékoztatja a 9. § a) pontjában meghatározott szervet,


b) a vállalkozási szerződés fennállása alatt köteles rendszeresen, de legalább évente ellenőrizni a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását, amelyről jegyzőkönyvet készít.


(4) Ha a közreműködő a (2) bekezdésben meghatározott valamely feltételnek már nem felel meg, vagy azt nem teljesíti, az adatszolgáltatást a közreműködő felfüggeszti, és erről tájékoztatja a közút kezelőjét, valamint a 9. § a) pontjában meghatározott szervet.


(5) Ha a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott ellenőrzés során a közút kezelője megállapítja, hogy a közreműködő a (2) bekezdésben meghatározott valamely feltételnek nem felel meg, vagy azt nem teljesíti, köteles az adatszolgáltatás felfüggesztésére intézkedni, és erről – az indok megjelölésével – tájékoztatja a 9. § a) pontjában meghatározott szervet.


(6) Ha a közút kezelőjének az (5) bekezdés szerinti intézkedése ellenére a közreműködő az adatszolgáltatást nem függesztette fel, a 9. § a) pontjában meghatározott szerv köteles az adatok átvételét szüneteltetni, és erről a közút kezelőjét haladéktalanul tájékoztatni.


(7) Ha a közreműködő a (2) bekezdésben foglalt feltételeket már nem teljesíti, közreműködőként nem járhat el, és nem vehető igénybe.


(8) A jogsértő módon keletkezett adatok alapján határozat nem hozható.


13. § (1) Ez a rendelet – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2008. január 1-jén lép hatályba.


(2) Az e rendelet 2-8. §-aiban meghatározott bírságot a 2008. május 1-jét követően elkövetett szabályszegések tekintetében lehet kiszabni.


(3) E rendelet 10-11. §-a 2008. május 1-jén lép hatályba.


(4)


(5)


 


1. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez


Sorszám A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések
(a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban)
Bírság összege forintban A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet1. 50 km/óra sebességig

a) 15 km/óra felett 25 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bekezdés d) pont

b) 25 km/óra felett 35 km/óráig b) 45 000 14. § (1) bekezdés z) 1. pont

c) 35 km/óra felett 45 km/óráig c) 60 000 26. § (1) és (2) bekezdés

d) 45 km/óra felett 55 km/óráig d) 90 000 39. § (1) bekezdés

e) 55 km/óra felett 65 km/óráig e) 130 000 39/A. § (2) bekezdés

f) 65 km/óra felett 75 km/óráig f) 200 000

g) 75 km/óra felett g) 300 0002. 50 km/óra felett 100 km/óra sebességig

a) 15 km/óra felett 30 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bekezdés d) pont

b) 30 km/óra felett 45 km/óráig b) 45 000 26. § (1) és (2) bekezdés

c) 45 km/óra felett 60 km/óráig c) 60 000

d) 60 km/óra felett 75 km/óráig d) 90 000

e) 75 km/óra felett 90 km/óráig e) 130 000

f) 90 km/óra felett 105 km/óráig f) 200 000

g) 105 km/óra felett g) 300 0003. 100 km/óra sebesség felett

a) 20 km/óra felett 35 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bekezdés d) pont

b) 35 km/óra felett 50 km/óráig b) 45 000 26. § (1) és (2) bekezdés

c) 50 km/óra felett 65 km/óráig c) 60 000

d) 65 km/óra felett 80 km/óráig d) 90 000

e) 80 km/óra felett 95 km/óráig e) 130 000

f) 95 km/óra felett 110 km/óráig f) 200 000

g) 110 km/óra felett g) 300 000


2. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez


Sorszám
A vasúti átjárón való áthaladásra
vonatkozó rendelkezések
A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege Ft-ban

1. A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések 39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont 100 000

2. A vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó rendelkezések 39. § (5) bekezdés a) és b) pont 300 000


3. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez


Sorszám
A járműforgalom irányítására
szolgáló fényjelző készülékek
jelzései
A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege Ft-ban

1. A fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség 9. § (4) bekezdés c) pont 50 000

2. A továbbhaladás tilalmát jelző fényjelzés 9. § (4) bekezdés d) pont 100 000


4. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez


Sorszám
A járművel történő megállásra és várakozásra A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege Ft-ban

1. A megállás tilalmára 15. § (1) bekezdés a) pont
40. § (5) bekezdés a), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m) pont
30 000

2. A várakozás tilalmára 41. § (2) bekezdés a), c), d) pont 30 000


5. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez


Sorszám
Az autópálya leálló sávjának igénybevételére A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege Ft-ban

1. Haladás a leálló sávon 36. § (1) bekezdés és 37. § (2) bekezdés 150 000

2. Megállás az úttesten és a leálló sávon 37. § (4) bekezdés 100 000


6. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez


Sorszám
A behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege Ft-ban

1. A behajtás tilalmára 13. § (1) bekezdés g), g/1, i), i/1) pont
14. § (1) bekezdés n), z) pont
50 000

2. A kötelező haladási irányra 13. § (1) bekezdés a), a/1), b), c) pont
14. § (1) bekezdés a), b), c) pont
50 000


7. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám A természet védelmére A természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény
Bírság összege Ft-ban

1. A gépjárművel engedély nélkül történő közlekedés
a) védett természeti területen
b) fokozottan védett természeti területen
38. § (1) bekezdés j) pont a) 150 000
b) 300 000

2. Az engedélyezett közlekedési útról való letérés a védett vagy fokozottan védett természeti területen 38. § (1) bekezdés j) pont 100 000


 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről – III. Fejezet


KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYSÉRTÉSEK – I. Cím KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI SZABÁLYSÉRTÉSEK


Ittas vezetés


42. § (1) Aki


a) vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, továbbá közúton vagy a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet úgy vezet, hogy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, vagy a jármű vezetését ilyen állapotban lévő személynek engedi át,


b) nem gépi meghajtású járművet szeszes italtól befolyásolt állapotban vezet vagy hajt,


százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat.


(3)


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott közúti közlekedési szabálysértés esetén – a szabálysértési jogsegély keretében – a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.


Sebességkorlátozás jelentős túllépése


43. § (1) Aki a km/órában meghatározott vagy a jelzőtáblával km/órában jelzett sebességet


a) 100 km/órát meg nem haladó sebességkorlátozás esetén legalább a felével,


b) 100 km/órát meghaladó sebességkorlátozás esetén legalább a harmadával


túllépi,


hatvanezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén – a szabálysértési jogsegély keretében – a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.


Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése


44. § (1) Annak a járműnek a vezetője, aki – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az elsőbbségre vagy az előzésre vonatkozó szabályokat megszegi,


ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


(2) Annak a járműnek a vezetője, aki az elsőbbségre vagy az előzésre vonatkozó szabályok megszegésével a közlekedés más résztvevőjét hirtelen fékezésre vagy irányváltoztatásra kényszeríti,


százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetében a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.


(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén – a szabálysértési jogsegély keretében – a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.


Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése


45. § (1) Az a járművezető vagy állathajtó, aki járművével vagy állatával (állataival) a közlekedési szabályok szerinti tilalom ellenére a vasúti átjáróba hajt, vagy azon áthajt,


hatvanezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén – a szabálysértési jogsegély keretében – a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.


A közúti közlekedés rendjének megzavarása


46. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályait megszegi és ezzel másnak vagy másoknak életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki vagy könnyű testi sértést okoz,


százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


(2) Az (1) bekezdésében meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat.


(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem tekinthetők közúti közlekedési szabálynak a gyalogosra és az utasra vonatkozó rendelkezések.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén – a szabálysértési jogsegély keretében – a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.


Engedély nélküli vezetés


47. § (1) Aki vasúti járművet, légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetőleg a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású járművet vezet, amelynek vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, továbbá aki e járművek vezetését ilyen személynek átengedi,


százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


(2) Azzal szemben, aki a közúti forgalomban gépi meghajtású járművet engedély nélkül vezet, a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott közúti közlekedési szabálysértés esetén – a szabálysértési jogsegély keretében – a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.


47/A. §


Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése


48. § (1) Aki a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású járművet vezet, amelynek kormányberendezése hibás, üzemi fékberendezése elromlott, vagy féklámpája, irányjelző berendezése (kivéve, ha kézzel megfelelő irányjelzés adható) továbbá – ha a látási viszonyok megkívánják – bal oldali első vagy hátsó helyzetjelző lámpája elromlott (kivéve, ha ezek helyettesítése más lámpával megoldható), úgyszintén az is, aki a közúti forgalomban olyan villamost vezet, amelynek üzemi fékberendezése hatásosan nem működik,


ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén – a szabálysértési jogsegély keretében – a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.


Közúti jelzéssel kapcsolatos szabálytalanság


49. § (1) Aki jogosulatlanul


a) közúti jelzést elhelyez, megváltoztat, felismerhetetlenné tesz, működtet vagy eltávolít,


b) közúton jelzőőrt állít,


ha ezzel a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti,


ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén – a szabálysértési jogsegély keretében – a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.


Nehéz tehergépkocsikra vonatkozó korlátozások megszegése


50. § (1) Az a járművezető, aki a tehergépkocsik, vontatók, mezőgazdasági vontatók és ezek pótkocsijának forgalmát korlátozó – külön jogszabályban meghatározott – rendelkezéseket megszegi,


százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén – a szabálysértési jogsegély keretében – a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.


Érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés nélküli vezetés


51. § (1) Az az üzembentartó, akinek gépjárműve érvényes kötelező felelősségbiztosítás nélkül vesz részt a közúti forgalomban,


százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén – a szabálysértési jogsegély keretében – a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.


52. §


Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése


53. § (1) Aki a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési igazgatási szabályokat megsérti,


harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.


Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése


54. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 51. §-ában meghatározott rendelkezés megsértése kivételével a közúti közlekedés szabályait megszegi, ha a 42-51. § szerinti szabálysértés nem valósul meg,


harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség, továbbá a KRESZ 40-41. §-ának, valamint más megállási, várakozási vagy táblával jelzett behajtási tilalom vagy korlátozás megszegése esetén a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén – a szabálysértési jogsegély keretében – a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.


A szekesztőnek az alábbi címre küldhetsz levelet: szerkesztoutikalauz.hu

Ez az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Részletek

Cookie szabályzat Őszintén szólva mi sem vagyunk szerelmesek a Cookie-ba, mert nem szeretjük, ha olyan dolgokat alkalmaznak velünk kapcsolatban, amivel nem vagyunk teljesen tisztába. De egyszerűen nem tudunk mit tenni ellene, ha működtetni akarjuk az oldalunkat, mert az általunk használt szoftverek, segítő alkalmazások erre épülnek. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra, vagy az oldalunk működését segítő, biztosító partnereink számára megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. A Cookie-k közül egyesek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Bezár