Orvosi- és baleseti ellátás, gyógykezelés Horvátországban - 2006

A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek (biztosítottak, nyugdíjasok vagy kiskorúak) horvátországi tartózkodásuk során ugyanolyan feltételekkel vehetik igénybe a sürgősségi ellátásokat, mint a horvát biztosítottak.

Sürgősségi ellátásnak minősül minden olyan ellátás, amelynek szükségessége a horvátországi tartózkodás során merül fel és nem halasztható a Magyarországra való hazatérésig. A horvátországi tartózkodás során igénybe vett első 3, egymást követő dialízis-kezelés is sürgősséginek minősül.

Teljesen térítésmentesek az életmentő- illetve elsősegély-ellátások. Az egyéb ellátásokért a magyar biztosítottaknak ugyanolyan mértékű önrészt kell fizetni, mint a horvát biztosítottaknak.
Az önrész mértéke általában az ellátási költségek 15%-a, a kórházi ellátás esetén a költségek 30%-a.
A horvát orvos által felírt gyógyszerek a horvátországi patikákban válthatók ki rendszerint teljes térítés ellenében.

A sürgősségi ellátást a magyar turista az Európai Egészségbiztosítási Kártyával veheti igénybe olyan egészségügyi szolgáltatóknál, akik a Horvát Egészségbiztosítási Intézettel (Hrvatski Zavod za Zdravstveno Osiguranje) szerződéses viszonyban vanna. Mivel az üdülőövezetben működő horvát orvosok jelentős része nem szerződött szolgáltató, célszerű közvetlenül kórházhoz vagy rendelőintézethez fordulni. (Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltásával, használatával kapcsolatban itt olvashattok részletes információkat>>)
Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát csak az a horvát orvos köteles elfogadni, aki szerződött szolgáltatóként van feltüntetve (UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK PRIVATNE PRAKSE). A horvát egészségbiztosítás szolgáltatásaira szerződött orvosokról és egészségügyi intézményekről részletes felvilágosítás a Horvát Egészségbiztosítási Intézet helyi kirendeltségein kapható (lásd: 2. sz. melléklet) (A dolog persze nem ennyire bonyolult, hisz vélhetően a szálláshelyen, vagy egy adott faluban, városban is meg tudják mutatni az érintett orvosokat. Sürgős esetben pedig a mentők eleve ilyen helyre viszik a sérültet - a szerk.)

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatását követően az ellátás igénybevevőjének - amennyiben állapota megengedi - egy kétnyelvű nyilatkozatot (IZJAVA - lásd: 1. sz. melléklet) kell kitöltenie, melyen fel kell tüntetnie a Kártya vagy az azt helyettesítő nyomtatvány adatait.

Amennyiben a magyar egészségbiztosítási szolgáltatásaira jogosult személy a horvátországi sürgősségi ellátás során nem tudja bemutatni a Kártyát, a horvát egészségügyi szolgáltató az ellátásról számlát állít ki, melynek összegét az ellátás igénybevevőjének kell kifizetnie. A hazatérést követően lehetőség van arra, hogy a kifizetett eredeti számla alapján az illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a horvát egészségbiztosítás által térítendő mértéket utólagosan megtérítse. A biztosított által közvetlenül fizetendő önrészek megtérítésére azonban ilyen esetben sincs mód. (Figyelem: ilyen esetben is csak "szerződött" orvoshoz menjünk. Ne lepődjünk meg azon, ha Kártya nélkül magasabb árat számolnak a szolgáltatásért, mint Kártyával tették volna. Ezt a különbözetet is végső soron nekünk kell állni - a szerk.)

Szükség esetén a Horvátországban bekövetkezett keresőképtelenség alapján is megállapítható magyar táppénz, ennek feltétele a keresőképtelenség bekövetkezésének igazolása. Ilyen esetben a magyar biztosítottnak a horvát orvos keresőképtelenségi igazolását a haladéktalanul el kell juttatnia a Horvát Egészségbiztosítási intézet területileg illetékes hivatalához (PODRUČNI URED, lásd: 2. sz. melléklet), amely a keresőképtelenséget hivatalosan igazolja az illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár felé.

 

1. sz. melléklet

I Z J A V A / N Y I L A T K O Z A T

O PODACIMA IZ EUROPSKE KARTICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA / AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ADATAIRÓL

• Mađarski osiguranik dužan je uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja ili certifikata, podatke s europske kartice ispisati na ovoj izjavi (izjavu može ispuniti i osoba pratnji), ili je dužan predati kopiju kartice ili certifikata.

• A magyar biztosított köteles az európai egészségbiztosítási kártya, vagy a kártyahelyettesítő nyomtatvány bemutatása mellett, az európai kártya adatait feltüntetni ezen a nyilatkozaton (a nyilatkozatot a kísérő személy is kitöltheti), vagy köteles átadni a kártya, vagy a kártyahelyettesítő nyomtatvány másolatát.

 

1. Dokaz o osiguranju / A biztosítás meglétét bizonyító okmány

 

? europska kartica zdravstvenog osiguranja/ európai biztosítási kártya

? certifikat / kártyahelyettesítő nyomtatvány

 

2. Oznaka države koja je izdala dokaz o osiguranju / A biztosítást igazoló okmányt kiállító ország jele

................................................

Podaci o osiguranoj osobi / A biztosított személy adatai

 

3. Prezime / Vezetéknév....................................................................................................................

4. Ime / Keresztnév..........................................................................................................................

5. Datum rođenja / Születés dátuma .................................................................................................

6. Identifikacijski broj osobe / A személy azonosító száma: .........................................................

 

Podaci o nadležnom nositelju osiguranja / A biztosítás illetékes teherviselőjének adatai

 

7. Identifikacijski broj nositelja / A teherviselő azonosító száma:.......................................

Naziv nositelja / A teherviselő elnevezése.................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

Podaci o kartici / A kártya adatai

 

8. Identifikacijski broj kartice / A kártya azonosító száma

..............................................................................

 

Podaci o važenju / Érvényességi adatok

 

9. Vrijedi do / Érvényes ................................................................................................................-ig

 

U / Kelt ….............................., .................................

(mjesto i datum / hely, dátum)

Potpis osigurane osobe /

A biztosított személy aláírása

..............................................................................

Ovjera doktora koji je uslugu pružio /

A szolgáltatást nyújtó orvos általi hitelesítés

...............................................................................

 

2. sz. melléklet

A Horvát Egészségbiztosítási Intézet területi hivatalai és kirendeltségei

TERÜLETI HIVATAL PODRUČNI URED

CÍM / ADRESA

TELEFON

(ország hívószám: 385)

FAX

BJELOVAR

43000 Bjelovar J.J. Strossmayera 2

043/225-500

043/243-245

ČAKOVEC

40000 Čakovec Eugena Kvaternika 2

040/372-900

040/372-999

DUBROVNIK

20000 Dubrovnik Bana J. Jelačića 2

020/422-555

020/420-174

Korčula

20260 Korčula Ulica Hrvatske bratske zajednice 92

020/711-033

020/711-433

Lastovo

20290 Lastovo Lastovo bb

020/801-063

020/801-063

Metković

20350 Metković Stjepana Radića 32

020/681-233

020/681-233

Ploče

20340 Ploče Neretvanskih gusara 8

020/679-219

020/679-219

GOSPIĆ

53000 Gospić Dr. Franje Tuđmana 6

053/560-810

053/572-871

Senj

53270 Senj S.S. Kranjčevića 3b

053/881-220

053/881-220

KARLOVAC

47000 Karlovac Domobranska 4

047/843-400 047/843-401

047/614-898

KOPRIVNICA

48000 Koprivnica Hrvatske državnosti 3

048/621-077

048/621-738

KRAPINA

49000 Krapina I. Rendića 7

049/370-521

049/371-259

OSIJEK

31000 Osijek Kralja Zvonimira 1

031/220-800

031/207-507

PAZIN

52000 Pazin Prolaz O. Keršovanija 2

052/610-000

052/621-922

Labin

52220 Labin Zelenice 32

052/855-190

052/856-322

Poreč

52440 Poreč Nikole Tesle 5

052/432-340

052/432-565

Pula

52100 Pula Trg Portarata 3

052/211-455

052/212-982

Rovinj

52210 Rovinj Carrera 21

052/816-619

052/816-619

Umag

52470 Umag Eduarda Pascalia 3a

052/741-036

052/743-911

POŽEGA

34000 Požega Republike Hrvatske 1c

034/274-355

034/273-241

RIJEKA

51001 Rijeka Slogin kula bb

051/355-311

051/335-746

Crikvenica

51260 Crikvenica P. Preradovića 6

051/241-245

051/784-550

Čabar

51306 Čabar I.G. Kovačića 11/I

051/821-176

051/821-176

Delnice

51300 Delnice Ante Starčevića 4

051/812-285

051/814-306

Krk

51500 Krk Vela Placa 3/I

051/221-037

051/222-247

Mali Lošinj

51550 Mali Lošinj Vladimira Gortana 32

051/232-101

051/233-675

Opatija

51410 Opatija Nikole Tesle 2

051/271-952 051/711-018

051/271-952

Rab

51280 Rab Palit bb

051/724-174

051/724-868

Vrbovsko

51326 Vrbovsko Franje Račkoga 5

051/875-127

051/876-346

SISAK

44000 Sisak F. Lovrića 2

044/526-300

044/549-010

SLAVONSKI BROD

35000 Slavonski Brod Trg pobjede 4

035/446-141

035/446-130

SPLIT

21000 Split Obala kneza Branimira 14

021/408-900

021/399-154

Brač

21400 Supetar Mladena Vodanovića 26

021/631-109

021/630-345

Hvar

21450 Hvar Bukainka bb

021/742-167

021/741-134

Imotski

21260 Imotski Brune Bušića 31

021/841-035

021/842-194

Makarska

21300 Makarska Trg 4. svibnja 533. br. 4

021/611-422

021/616-121

Omiš

21310 Omiš Fošal 6

021/861-565

021/862-077

Sinj

21230 Sinj Put Odrine 3

021/821-129

021/821-067

Solin

21210 Solin Put Majdana bb

021/210-080

021/210-044

Trogir

21220 Trogir Kard. Alojzija Stepinca 17

021/882-944

021/882-044

Vis

21485 Komiža Ribarska 7

021/713-077

021/713-077

Vrgorac

21276 Vrgorac Hrvatskih velikana 62

021/674-057

021/674-057

ŠIBENIK

22000 Šibenik Fra dr. J. Milete 12

022/213-377

022/219-622

Drniš

22320 Drniš Kralja Zvonimira 27

022/886-370

022/886-370

Knin

22300 Knin D. Šimunovića 6

022/663-647

022/663-647

VARAŽDIN

42000 Varaždin Kolodvorska 20c

042/398-500

042/398-666

VINKOVCI

32100 Vinkovci Trg J. Runjanina bb

032/308-911

032/308-910

VIROVITICA

33000 Virovitica Vladimira Nazora 2

033/840-600

033/840-605

ZADAR

23000 Zadar Š. Kožičića Benje 2

023/208-900

023/251-314

Benkovac

23420 Benkovac Ivana Meštrović 7

023/681-162

023/681-162

Biograd na moru

23210 Biograd na moru Tvrtkova 5

023/383-815

023/383-815

Gračac

23440 Gračac Školska ulica bb

023/773-460

023/773-029

Obrovac

23450 Obrovac Stjepana Radića bb

023/689-383

023/689-383

Pag

23250 Pag Prosika bb

023/611-035

023/612-467

ZAGREB

10000 Zagreb Mihanovićeva 3

01/4595-500, 4577-500

01/4577-148

(Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár anyaga alapján - 2006.)

Horvátországi szállások rendelése magyar nyelven (x) >>

A szerzőnek a szerkesztőn keresztül küldhetsz levelet (szállásközvetítéssel nem foglalkozunk) - E-mail: szerkesztoutikalauz.hu

Tiéd az oldal, magadnak építed!

Ugrás a főbejárathoz: (földi) Útikalauz >>Ugrás az érintett országhoz: Országkapu >>
Üzenőfal - írd le kérdésedet, véleményedet! >> Útitárskereső - ha üres helyed van >>
© BTSz Bt 1997-2007.