Főoldal | Szerzők szerint | Te is írd meg! | Hírlevél | Üzenő | RSS


Új büntetési tarifák a magyar utakon -  2009 májustól

Megjelent: 09.04.02.

Továbbra is 30 ezer forintnál kezdődik a sebességhatár túllépése miatti közigazgatási bírság, a plafon is marad 300 ezer forint, de 2009. május 2-tól a korábbihoz képest "emberibbé" válnak a fizetendő összegek.

(A közigazgatási bírságtól függetlenül továbbra is élnek a szabálysértési törvény alapján kiszabható büntetési lehetőségek. Ezért az itt olvashatótól eltérő - akár annál kisebb - mértékű szabályszegésért is kaphatunk bűntetést. A közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatos külön rendelkezéseket a közigazgatási bírságról szóló rendelet után olvashatják.)

A régebbi gyakorlatot drasztikusan átalakító szabályozás 2008 májusában lépett hatályba. Az előző évben megalkotott 410/2007. számú kormányrendelet melléklete három sebességkategóriában, de a konkrétan túllépett maximális sebességhez szabva, a túllépés százalékos nagysága szerint határozta meg a kötelezően fizetendő büntetés mértékét.  Az 50 km/óra maximális sebességig terjedő első kategóriában például 30 százalékos túllépésnél kezdtek büntetni 30-30 ezer forinttal. Ez konkrétan azt jelentette, hogy egy 20-as korlátozásnál 6 km/h-s túllépésnél már beszedték ezt az összeget, 30-as táblánál 9 km/h, 40-esnél 12 km/h, 50-esnél 15 km/h volt a szabálysértés alsó határa.

A 2009 májusától érvényes szabályozásnál marad a három kategória:

- 50 km/órás, illetve az alatti korlátozás megsértése
- 50-100 km/óra sebességhatár közötti korlátozás megsértése
- 100 km/órás vagy annál magasabb sebességkorlátozás megsértése.

A kategóriákon belül azonban megszűnt a további differenciálás, és százalékok helyett fix határokat jelöltek ki túllépések szankcionálásánál. 
Az első és második kategóriában - tehát a 100 km/órás vagy annál kisebb korlátozásnál, a konkrét mértéktől függetlenül 15 km/órás túllépés kell a szabálysértéshez.
A harmadik kategóriában pedig 20 km/óra a tűréshatár.
Jelentős változás az új tarifarendszerben az is, hogy egy-egy kategórián belül a büntetés mértéke lassabban éri el a maximális 300 ezer forintos felsőhatárt.

Az új tarifatáblázatot látva úgy tűnik, olyan személy is szóhoz jutott az igazságügyi tárcánál vagy a végrehajtásban érdekelt rendőrségnél, aki életében már legalább egyszer vezetett autót és valamennyire tisztában van a nem vezetői fizetésből élő magyar lakosság büntetésviselő képességével.

A korábban még ehhez is megfelelő kapcsolatokkal rendelkezők számára jelent fontos változást a rendeletnek egy új szakasza, ami rögzíti, hogy a bírságot kiszabó határozatot méltányosságra hivatkozva sem módosítani, sem visszavonni nem lehet.

A vidéken élők számára fontos változás, hogy az eddig régiós központokban intézet bírságolást 2010. január 1-től  a főváros 6. kerületének kapitánysága intézi az ország egész területével kapcsolatban, a másodfokú hatóság a budapesti főkapitány lesz. Ugyanakkor a vidékiek helyzete jobb lesz a korábbinál, mert a rendelet módosítása rögzíti azt is, hogy a lakóhely (telephely…) szerinti kapitányságon betekintési lehetőséget kell biztosítani az "iratokba".

Utikalauz.hu - gyá

Az új büntetési tételek 2009. május 2-tól

 

A rendelet 2009. május 2--től érvényes szövege

 

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjának 5., 20., 21. és 22. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a 2-8. §-ban hivatkozott rendelkezések megsértése esetén - a gépjármű üzemben tartójával, illetve a Kkt. 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjárművet használatra átvevő személlyel (a továbbiakban együtt: gépjármű üzemeltető) szemben az e rendeletben meghatározott összegű közigazgatási bírságot kell kiszabni.

(2) E rendelet alkalmazásában üzemben tartó - kivéve, ha üzembentartói jog változását tartalmazó okirat ennek ellenkezőjét igazolja - a gépjárműnek a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény alapján vezetett nyilvántartásba bejegyzett üzemben tartója, vagy a telephely szerinti ország hatósága által kibocsátott okiratba (forgalmi engedély) bejegyzett üzemben tartója.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bírságot kiszabó határozat méltányosságból történő módosításának, visszavonásának nincs helye.

2. § (1) A Kkt. 21. §-a (1) bekezdésének a) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni, ha a gépjárművel a megengedett legnagyobb sebességet túllépték (a továbbiakban: sebességtúllépés).

(2) Nem kell megfizetnie a gépjármű üzemeltetőnek az (1) bekezdés szerinti bírságot, ha vele szemben

a) ugyanarra az időre vonatkozó átlagsebesség megállapítása alapján sebességtúllépés miatt szabtak ki azonos vagy nagyobb összegű bírságot, vagy

b) a sebességtúllépést megelőző, vagy azt követő 10 percen belül megvalósult sebességtúllépés miatt azonos vagy nagyobb összegű másik bírságot szabtak ki, és a bírságot megfizette.

(3) Csak a már megfizetett bírság és az újonnan kiszabott bírságösszeg közötti különbséget kell megfizetnie a gépjármű üzemeltetőnek, ha vele szemben

a) ugyanarra az időre vonatkozó átlagsebesség megállapítása alapján sebességtúllépés miatt szabtak ki kisebb összegű bírságot, vagy

b) a sebességtúllépést megelőző, vagy azt követő 10 percen belül megvalósult sebességtúllépés miatt kisebb összegű másik bírságot

szabtak ki.

3. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

4. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 3. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

5. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

6. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

7. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 6. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

8. § A Kkt. 21. § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 7. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetében.

9. § A Kormány a bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására

a) első fokon

aa) Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyékre kiterjedő illetékességgel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányt,

ab) Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megyékre kiterjedő illetékességgel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányt,

ac) Békés, Csongrád, Bács-Kiskun megyékre kiterjedő illetékességgel a Csongrád megyei rendőrfőkapitányt,

ad) Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala megyékre kiterjedő illetékességgel a Vas megyei rendőrfőkapitányt,

ae) Baranya, Somogy, Tolna megyékre kiterjedő illetékességgel a Baranya megyei rendőrfőkapitányt,

af) Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom megyékre kiterjedő illetékességgel a Fejér megyei rendőrfőkapitányt,

ag) Budapestre és Pest megyére kiterjedő illetékességgel a budapesti rendőrfőkapitányt,

b) másodfokon az országos rendőrfőkapitányt

jelöli ki.

10. § A 2-8. § alapján beszedett bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451715-30000003 számú célelszámolási számlájára kell befizetni. A célelszámolási számláról csak a 11. § (1) bekezdése szerinti kiadás teljesíthető.

10/A. § Az ORFK és a közút kezelője a 2-8. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésére, továbbítására vonatkozó részletes feltételeket, valamint az e rendelkezések alapján beszedett bírságból a közút kezelőjét megillető összeget együttműködési megállapodásban határozza meg.

11. § (1) A 10/A. § alapján kötött együttműködési megállapodásban meghatározott összeget - a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül - az ORFK megtéríti a közút kezelőjének.

(2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodásban meghatározott összegnek fedeznie kell

a) a felvételt készítő berendezés rendszerbeállításának költségét,

b) a felvételt készítő berendezés működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításának költségét,

c) felvétel megküldésének költségét, valamint

d) indokolt nyereséghányadot.

(3)

(4) A beszedett bírságokból származó, az (1) bekezdés alapján levont összeg után fennmaradó bevételt az ORFK a 10. §-ban meghatározott célelszámolási számlájáról havonta átvezeti az előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

(5) Az ORFK a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlájára befolyt összeget

a) a Rendőrség közlekedésrendészeti feladatainak ellátására, valamint e feladatok ellátásához szükséges eszközállomány fejlesztésére, továbbá

b) a Rendőrségnek a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatos eljárása során ténylegesen felmerült, igazolt költségeinek fedezésére

fordítja.

(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti költségek elszámolására az ORFK belső szabályozást alakít ki.

(7) Az (5) bekezdés szerint felhasznált összegről a költségvetési beszámoló keretében elkülönítetten kell számot adni.

12. § (1) A 2-8. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésére, továbbítására a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 76. §-a alapján a Rendőrség, valamint - az általa kezelt közutakon - a Kkt. 33. § (1) bekezdés és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § szerinti közút kezelője - írásba foglalt vállalkozási szerződés alapján - közreműködőt is igénybe vehet.

(2) Közreműködőként olyan jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó vehető igénybe, amely

a) rendelkezik:

aa) a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő eszközökkel és a használatukhoz meghatározott feltételekkel, és

ab) az MSZ EN ISO 9001:2001 számú szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű minősítéssel, és

ac) a tevékenységével összefüggésben felelősségbiztosítással, és

ad) az (1) bekezdésben meghatározott szerv által kiadott képfelvétel készítési jogosultsággal, és

b) nem rendelkezik köztartozással, és a tevékenységben személyesen részt vevő alkalmazottai büntetlen előéletűek, és

c) szerepel az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 14. vagy 15. pontjában meghatározott jegyzékben, illetve irányadó jegyzékben.

(3) Ha a közút kezelője a képfelvételek készítésére, továbbítására közreműködőt vesz igénybe,

a) a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáról az együttműködési megállapodás megkötésekor - az igazolások bemutatásával - tájékoztatja a 9. § a) pontjában meghatározott szervet,

b) a vállalkozási szerződés fennállása alatt köteles rendszeresen, de legalább évente ellenőrizni a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását, amelyről jegyzőkönyvet készít.

(4) Ha a közreműködő a (2) bekezdésben meghatározott valamely feltételnek már nem felel meg, vagy azt nem teljesíti, az adatszolgáltatást a közreműködő felfüggeszti, és erről tájékoztatja a közút kezelőjét, valamint a 9. § a) pontjában meghatározott szervet.

(5) Ha a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott ellenőrzés során a közút kezelője megállapítja, hogy a közreműködő a (2) bekezdésben meghatározott valamely feltételnek nem felel meg, vagy azt nem teljesíti, köteles az adatszolgáltatás felfüggesztésére intézkedni, és erről - az indok megjelölésével - tájékoztatja a 9. § a) pontjában meghatározott szervet.

(6) Ha a közút kezelőjének az (5) bekezdés szerinti intézkedése ellenére a közreműködő az adatszolgáltatást nem függesztette fel, a 9. § a) pontjában meghatározott szerv köteles az adatok átvételét szüneteltetni, és erről a közút kezelőjét haladéktalanul tájékoztatni.

(7) Ha a közreműködő a (2) bekezdésben foglalt feltételeket már nem teljesíti, közreműködőként nem járhat el, és nem vehető igénybe.

(8) A jogsértő módon keletkezett adatok alapján határozat nem hozható.

13. § (1) Ez a rendelet - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet 2-8. §-aiban meghatározott bírságot a 2008. május 1-jét követően elkövetett szabályszegések tekintetében lehet kiszabni.

(3) E rendelet 10-11. §-a 2008. május 1-jén lép hatályba.

(4)

(5)

 

1. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések
(a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban)
Bírság összege forintban A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

1. 50 km/óra sebességig

a) 15 km/óra felett 25 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bekezdés d) pont

b) 25 km/óra felett 35 km/óráig b) 45 000 14. § (1) bekezdés z) 1. pont

c) 35 km/óra felett 45 km/óráig c) 60 000 26. § (1) és (2) bekezdés

d) 45 km/óra felett 55 km/óráig d) 90 000 39. § (1) bekezdés

e) 55 km/óra felett 65 km/óráig e) 130 000 39/A. § (2) bekezdés

f) 65 km/óra felett 75 km/óráig f) 200 000

g) 75 km/óra felett g) 300 000

2. 50 km/óra felett 100 km/óra sebességig

a) 15 km/óra felett 30 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bekezdés d) pont

b) 30 km/óra felett 45 km/óráig b) 45 000 26. § (1) és (2) bekezdés

c) 45 km/óra felett 60 km/óráig c) 60 000

d) 60 km/óra felett 75 km/óráig d) 90 000

e) 75 km/óra felett 90 km/óráig e) 130 000

f) 90 km/óra felett 105 km/óráig f) 200 000

g) 105 km/óra felett g) 300 000

3. 100 km/óra sebesség felett

a) 20 km/óra felett 35 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bekezdés d) pont

b) 35 km/óra felett 50 km/óráig b) 45 000 26. § (1) és (2) bekezdés

c) 50 km/óra felett 65 km/óráig c) 60 000

d) 65 km/óra felett 80 km/óráig d) 90 000

e) 80 km/óra felett 95 km/óráig e) 130 000

f) 95 km/óra felett 110 km/óráig f) 200 000

g) 110 km/óra felett g) 300 000

2. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez


Sorszám
A vasúti átjárón való áthaladásra
vonatkozó rendelkezések
A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege Ft-ban

1. A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések 39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont 100 000

2. A vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó rendelkezések 39. § (5) bekezdés a) és b) pont 300 000

3. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez


Sorszám
A járműforgalom irányítására
szolgáló fényjelző készülékek
jelzései
A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege Ft-ban

1. A fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség 9. § (4) bekezdés c) pont 50 000

2. A továbbhaladás tilalmát jelző fényjelzés 9. § (4) bekezdés d) pont 100 000

4. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez


Sorszám
A járművel történő megállásra és várakozásra A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege Ft-ban

1. A megállás tilalmára 15. § (1) bekezdés a) pont
40. § (5) bekezdés a), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m) pont
30 000

2. A várakozás tilalmára 41. § (2) bekezdés a), c), d) pont 30 000

5. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez


Sorszám
Az autópálya leálló sávjának igénybevételére A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege Ft-ban

1. Haladás a leálló sávon 36. § (1) bekezdés és 37. § (2) bekezdés 150 000

2. Megállás az úttesten és a leálló sávon 37. § (4) bekezdés 100 000

6. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez


Sorszám
A behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege Ft-ban

1. A behajtás tilalmára 13. § (1) bekezdés g), g/1, i), i/1) pont
14. § (1) bekezdés n), z) pont
50 000

2. A kötelező haladási irányra 13. § (1) bekezdés a), a/1), b), c) pont
14. § (1) bekezdés a), b), c) pont
50 000

7. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám A természet védelmére A természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény
Bírság összege Ft-ban

1. A gépjárművel engedély nélkül történő közlekedés
a) védett természeti területen
b) fokozottan védett természeti területen
38. § (1) bekezdés j) pont a) 150 000
b) 300 000

2. Az engedélyezett közlekedési útról való letérés a védett vagy fokozottan védett természeti területen 38. § (1) bekezdés j) pont 100 000

 

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről - III. Fejezet

KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYSÉRTÉSEK - I. Cím KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI SZABÁLYSÉRTÉSEK

Ittas vezetés

42. § (1) Aki

a) vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, továbbá közúton vagy a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet úgy vezet, hogy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, vagy a jármű vezetését ilyen állapotban lévő személynek engedi át,

b) nem gépi meghajtású járművet szeszes italtól befolyásolt állapotban vezet vagy hajt,

százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat.

(3)

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott közúti közlekedési szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.

Sebességkorlátozás jelentős túllépése

43. § (1) Aki a km/órában meghatározott vagy a jelzőtáblával km/órában jelzett sebességet

a) 100 km/órát meg nem haladó sebességkorlátozás esetén legalább a felével,

b) 100 km/órát meghaladó sebességkorlátozás esetén legalább a harmadával

túllépi,

hatvanezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.

Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése

44. § (1) Annak a járműnek a vezetője, aki - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az elsőbbségre vagy az előzésre vonatkozó szabályokat megszegi,

ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Annak a járműnek a vezetője, aki az elsőbbségre vagy az előzésre vonatkozó szabályok megszegésével a közlekedés más résztvevőjét hirtelen fékezésre vagy irányváltoztatásra kényszeríti,

százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetében a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.

Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése

45. § (1) Az a járművezető vagy állathajtó, aki járművével vagy állatával (állataival) a közlekedési szabályok szerinti tilalom ellenére a vasúti átjáróba hajt, vagy azon áthajt,

hatvanezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.

A közúti közlekedés rendjének megzavarása

46. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályait megszegi és ezzel másnak vagy másoknak életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki vagy könnyű testi sértést okoz,

százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésében meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem tekinthetők közúti közlekedési szabálynak a gyalogosra és az utasra vonatkozó rendelkezések.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.

Engedély nélküli vezetés

47. § (1) Aki vasúti járművet, légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetőleg a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású járművet vezet, amelynek vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, továbbá aki e járművek vezetését ilyen személynek átengedi,

százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Azzal szemben, aki a közúti forgalomban gépi meghajtású járművet engedély nélkül vezet, a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott közúti közlekedési szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.

47/A. §

Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése

48. § (1) Aki a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású járművet vezet, amelynek kormányberendezése hibás, üzemi fékberendezése elromlott, vagy féklámpája, irányjelző berendezése (kivéve, ha kézzel megfelelő irányjelzés adható) továbbá - ha a látási viszonyok megkívánják - bal oldali első vagy hátsó helyzetjelző lámpája elromlott (kivéve, ha ezek helyettesítése más lámpával megoldható), úgyszintén az is, aki a közúti forgalomban olyan villamost vezet, amelynek üzemi fékberendezése hatásosan nem működik,

ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.

Közúti jelzéssel kapcsolatos szabálytalanság

49. § (1) Aki jogosulatlanul

a) közúti jelzést elhelyez, megváltoztat, felismerhetetlenné tesz, működtet vagy eltávolít,

b) közúton jelzőőrt állít,

ha ezzel a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti,

ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.

Nehéz tehergépkocsikra vonatkozó korlátozások megszegése

50. § (1) Az a járművezető, aki a tehergépkocsik, vontatók, mezőgazdasági vontatók és ezek pótkocsijának forgalmát korlátozó - külön jogszabályban meghatározott - rendelkezéseket megszegi,

százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.

Érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés nélküli vezetés

51. § (1) Az az üzembentartó, akinek gépjárműve érvényes kötelező felelősségbiztosítás nélkül vesz részt a közúti forgalomban,

százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.

52. §

Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése

53. § (1) Aki a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési igazgatási szabályokat megsérti,

harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.

Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése

54. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 51. §-ában meghatározott rendelkezés megsértése kivételével a közúti közlekedés szabályait megszegi, ha a 42-51. § szerinti szabálysértés nem valósul meg,

harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség, továbbá a KRESZ 40-41. §-ának, valamint más megállási, várakozási vagy táblával jelzett behajtási tilalom vagy korlátozás megszegése esetén a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén - a szabálysértési jogsegély keretében - a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat végrehajtása átadható.

A szekesztőnek az alábbi címre küldhetsz levelet: szerkesztoutikalauz.hu


Hozzászólások

Az itt beírt hozzászólás megjelenik a központi üzenőben is. A nekünk szánt kérdésekre igyekszünk választ adni azoknak, akik nevüket megadva fordultak hozzánk olyan kérdéssel, amit korábban nem válaszoltunk már meg több alkalommal. A szabályainkat sértő hozzászólásokat töröljük.

Név*
E-mail*
(Az e-mail cím kötelezően # karakterrel kezdődik a gyüjtögető automaták miatt.)
Kód*
Hozzászólás*
 

Kaposi Ákos
Tisztelt Diós Imre,

Nincs.
2015-06-20 19:29:00


dios imre
forgalmi rend változás esetén va-e türelmi idő?
2015-06-20 12:06:00


zsolnai antal
kb 2-hete elveték a kocsi forgalmiját kopot gumi véget ehez tudnikel hogy akocsi bal első kerék belsőfele vőlt kb 1.5 cm en megkopva amit sajnos nem tudtam most ot tartunk hogy kivonták a kocsit a forgalombol de se a rendszámot nem veték le sem utvonal engedéjt nem atak akor mikor igazoltak a kérdésem az jogos e hogy a forgalmit elveték és hogy a kocsitkivonták aforgalombol plusz 10 000ft büntetést szabtaki
2015-06-19 18:32:00


nusika
AZT SZERETNÉM METUDNI.PARKOLÁSÉRT MEGBÜNTETTEK,HOL TUDOM MEGNÉZNI A KÉPET RÓLA
2013-07-15 19:48:00


Polyák Ádám
Ha 30napon belül nem fizetem be a helyszíni pénzbírságot,küldenek felszólítást,vagy mi történik?
2013-01-10 11:05:00


a szerkesztő
Tisztelt Nagy Marianna!
Én ugyanolyan közlekedő vagyok, mint Ön, így a válaszomnak sincs igazán jelentősége.
Ha mégis kíváncsi rá, szerintem sokat fizetett, mert a rendőr egy helyszíni fejmosással is elintézhette volna az ügyet. Talán hatásosabb is lenne, meg nem is utáltatta volna meg magát és társait egy újabb állampolgárral - ha eddig már nem ez volt a helyzet.
Ugyanakkor ne szomorkodjon, mert ennél többet is kérhettek volna.
Szerintem a legjobb védekezés, ha legközelebb gyalogosan tolja át a biciklit a zebrán.
Üdvözlettel
Győrffy Árpád

2012-07-24 16:27:00


Nagy Marianna
Tisztelt Cím! Áthajtottam a zebrán kerékpárral anélkül, hogy leszálltam volna, ráadásul a túloldalon van a kerékpárút.Épp jött egy rendőrautó és természetesen megállítottak és 5000 forintra büntettek.Szeretném megkérdezni, hogy nem fizetek én ezért sokat? Válaszukat köszönöm.
2012-07-24 16:17:00


a szerkesztő
T. Marosvári István!
A büntetési tételeknél olvasható, hogy milyen megsértett szabályra vonatkozik. Javaslom, hogy az ott található paragrafusokat, bekezdéseket vesse össze a KRESZ megfelelő pontjával - vagy fordítva. Én tálaltam hozzá az adatokat.
Üdvözlettel
Győrffy Árpád
2012-05-04 20:35:00


Marosvári István
T szerkesztő. Mennyi büntetési tétel szabható ki annak aki nem tartja be a legkissebb követési távolságot és közúti balesetet szenved ez miatt. A baleset nem súlyos.
2012-05-04 17:01:00


a szerkesztő
Tisztelt Kovács Mária!
Ahogy többször írtam, én csak készítem, szerkesztem ezt az oldalt. Ha hasonló helyzetbe kerülnék, akkor mindezt tértivevényes levélben közölném az említett hatóságokkal, csatolnám a rendelkezésre álló dokumentumok másolatát, beírnám az ismert adatokat, és megkérdezném tőlük, hogy ilyen helyzetben mit kell tennem. Ha megjött a válasz, annak megfelelően cselekednék. Annak itt az égvilágon semmi jelentősége, hogy "egyébként szóltam a rendőrségen és az okmányirodán is".
Üdvözlettel
Győrffy Árpád

2012-04-18 19:01:00


Kovács Mária
51§1. bek.-hez kérdésem: válófélben lévő férjem használja a szgk-t, aminek ő a tulajdonosa, én az üzembentartója. Számtalanszor próbáltam, hogy rendezzük, nem hajlandó aláírni, hogy lemondok az üzembentartásról. Ő fizette eddig a gk-val kapcsolatos költségeket, de a kfb. megszünt nemfizetés miatt. Én munkanélküli vagyok, ő külföldön dolgozik, igen jó keresettel. Mit tudok tenni,hogy ne engem büntessenek, ha egy igazoltatásnál kiderül, hogy nincs kfb., amiről én egyébként szóltam a rendőrségen és az okmányirodán is?
Kérem, szíveskedjenek tanácsot adni. Köszönettel: Kovács Mária
2012-04-18 18:32:00


Balogh Anita
A férjemet lefotózták ma,mert buszsávban hajtott és a sebességet is túllépte.50 helyett nem tudni mennyivel ment,akár 70-80-al is!Mire számíthatunk?Ki tudja?
2011-11-23 18:35:00


Koósz Balázs
mai nap lefotóztak ,meg álltam egy óvoda előtt mert ott dolgozunk 5percig voltam bent az épületben amire ki érek már a rendőrök fényképezni akarták az autómat.mondom őnekik itt dolgozunk muszáj közelbe állnom mert pakolunk, se megállni tilos,se várakozni tilos csak parkolást jelző tábla, hogy az autó fele az úton fele a járdán.Én így álltam be csak nem a felfestett parkolóba mert messze volt próbáltam kicsit közelebb állni az ovi bejáratához,ez volt a baj.Mit tudok tenni már dolgozni se lehet, ráadásul társadalmi munkába voltam,köszönöm a soproni rendőr kollégáknak.Mire számíthatok?
2011-10-31 20:38:00


Gergely Géza
Tisztelt Szerkesztőség!
Mai nap megigényeltem a vezetői engedélyem bővítését A kategóriával (múlt héten letettem sikeresen az utolsó vizsgát is.
Mi jár azért, ha az igénylésről szóló papírral, de még az A kategória nélküli B jogsival motorozáson kapnak? Mindenképp eltiltás a vége?
Köszönettel
2011-09-07 14:50:00


martin
17 éves vagyok ittasan vezettem a motoromat a helyszínen elvették a jogsim szondát fujtam vért vettek most vizsgáznék autóra de nemtudom hogy befejezhetem e aki tud valami infót írjon az E-mail ra előre is köszi
2011.09.03. történt az eset
2011-09-06 21:23:00


Kati.Nemet
Azt szeretném megtudni, hogy kanyarodási szabály megszegésénél, mennyi lehet a bírság?
Köszönöm.
2011-07-16 19:44:00


csipike
Párom igazoltatáskor nem tudta felmutatni a kötelező biztosítás igazolását. Segédmotorról van szó. Feljelentést tett a rendőr. Mire számíthatunk? Mennyi lesz a bírság? Van érvényes biztosítás, csak nem volt nála....
2011-07-12 12:39:00


dexter
Az apósomat közúti ellenörzés során feljelentették mert fél éve lejárt jogosítvánnyal vezetett, a kérdésem milyen mértékű büntetést kaphat előre is köszönöm a válaszát..
2011-06-02 20:24:00


Tóth Zsolt
Tisztelt szerkesztő úr.
kb2.5éve megbüntetek gyorshajtásér a 31út maglod kanyar után ugyanis elötem 40km/ó camogot egy wv passátkombi én elöztem 50km tábla volt a kanyar ivénél a patkátol kb 5 métere bent a kiserdó melett mende felé 50km helyet 68km/ó-val mértek be de azt se mérlegelték hogy elöztem meg atábla se vollt eléglátható helyen.Tudnivelik
elözéshez 15-20km/óra azért kell szerintem.azt monták ha 2km-rel többel megyek föl kell jelenteniük.Igy megúsztam 20000ft csekel.meg 3pontal Kérdés mikor évül el apont? KÖSZÖNETTEL
2011-05-30 22:44:00


Kaposi Ákos
Tisztelt Magyar János,

A büntetési tétel felső határ 30.000 forint.

Üdv
2011-05-24 15:57:00


Magyar János
Tisztelt Szerkesztőség!

Érdeklődni szeretnék, milyen büntetésre számíthatok? Balra kanyarodást tiltó táblánál befordultam, és 100m-re már vártak az út szélén integető urak!

Köszönettel
Magyar János
2011-05-22 12:39:00


H.István
Tiszteletem.
Érdeklődni szeretnék,hogy lejárt műszakival vezetett autó esetén milyen bírságra lehet számítani,ha a rendőr feljelentést tett ellenem?
Válaszát előre is köszönöm.
2011-04-26 13:21:00


Bózsvár István
Üdv mindenkinek!
Jogosítvány nélkül és kötelező biztósítás nélkül vezettem.
Mekkora összegre büntethetnek, és lehet e részlet fizetést kérni. Meg vonhatják e a jogot hogy valamikor le vizsgázhassak? Választ előre is köszönöm. Tisztelettel
2011-04-20 11:53:00


kovács ernő
Szeretnék felvilágosítást kapni arrol hogy parkolódíj fizetésének elmulasztása esetén ,ha ezért egyszer már póddíj felszólítással megbüntettek, büntethet e mégegyszer ugyanezért kerékbilincs felrakásával a közterületfelügyelet 5 órán belül? Segítségét előre is köszönöm ! K.E.
2011-03-09 12:20:00


Adam
Üdv mindenkinek!

Szeretnék felvilágosítást kapni abban a témában,hogy melyik büntetési tételbe tartozik bele az iratok nélküli vezetés és jár -e érte büntetőpont. (feledékenységből otthon hagytam,de minden érvényes,rendőr hazakísért és mindent ellenőrzött és feljelentett) Segítséget előre is köszönöm.
2011-02-15 18:59:00


a szerkesztő
Tisztelt Sándor Judit!
Ismét csak azt mondhatom, hogy nem értek hozzá. Ismerek olyan esetet, amikor 70 ezer forintra büntettek meg valakit ugyanilyen helyzetben. Igaz, rá külön megharagudtak azért, mert firtatni kezdte a közút fenntartójának felelősségét. Annak vezetője meg jó kapcsolatban volt a rendőrségi illetékesekkel. Tapasztalataim szerint ez nem egyedi helyzet nálunk.
Ha megítélik a büntetést, azt javaslom, keressen egy közlekedési ügyekkel foglalkozó ügyvédet. Ha csak figyelmeztetik, az sem igazán jó, mert két éven át nyilván tartják, és legközelebb súlyosbító körülményként veszik figyelembe.
Legyen több szerencséje legközelebb!
Győrffy Árpád
2011-02-10 19:17:00


Sándor Judit
Tisztelt Szerkesző Úr!
Teljesen jeges rossz minőségű úton közlekedtem 30-40km/h-ás sebességgel amikor elém szaladt egy nyúl és én a fékre léptem határozottan.Ennek következtében az árokba borultam.Senkinek/ben nem okoztam kárt de mivel a tűzoltókat hívtam segítségül akikkel a rendőrség is jött azt mondták szabálysértési eljárás indul ellenem.Milyen mértékű büntetésre számíthatok?
2011-02-10 18:59:00


a szerkesztő
Tisztelt Szabóné Vass Márta!
Sajnos ilyen ügyekben nem tudok segíteni.
Üdv
Győrffy Árpád
2011-02-05 21:51:00


Szabóné Vass Márta
Koccanásos balesetem volt. Nekiütközött a kocsim az előtte álló autó vonóhorgának. A tulaj rögtön olyan helyen kezdte nézegetni az autóját, ami köszönőviszonyban sem lehetett a koccanással. Úgy tűnt olyan kárt akar rámverni, amit nem okozhattam. A sértett kihívta a helyszínelőket, amibe én az előbb említett okok miatt belementem. A helyszínelő megállapította, hogy egyik kocsiban sem esett látható kár. Felvette a jegyzőkönyvet, fotózott stb. Korrekt volt. Közben természetesen feltartottuk a forgalmat. Milyen büntetésre számíthatok?
2011-02-04 18:01:00


Rudokasz Robertasz
Tisztelt Szerkesztő!
Milyen büntetésre számíthatok, ha lakóterületen kívül egy harmad rendű, 5 jegyű összekötő úton, nap közben a fényszóróm nem volt bekapcsolva. A helyszíni bírságot nem ismertem el, ezért a rendőrség szabálysértési feljelentés tett, csak nem tudom, hogy miért? Semmilyen papírt nem írtam alá, és nem is kaptam.

Üdvözlettel
Rudokasz Robertasz
2010-11-01 17:07:00


Kurucz Istvánné
Tisztelt Szerkesztő!
Ismerősöm személyautójával elsőbbség megadása elmulasztása miatt összeütközött egy védett úton közlekedő kerékpárossal. Mennyi büntetésre számíthat?
2010-10-19 20:33:00


a szerkesztő
Tisztelt Némethné Zsuzsa!
Ahogy korábban már másnak is válaszoltam, én nem vagyok szakértője az ilyen ügyeknek. Ha érintett lennék hasonló esetben, valahonnan mindenképpen szereznék legalább 30 ezer forintot. Legközelebb meg tisztáznám a hozzátartozóimmal, hogy ismerik-e a közlekedési táblák jelentését.
Üdvözlettel
Győrffy Árpád
2010-10-14 17:40:00


Némethé Zsuzsa
Tisztelt szerkesztő! Kérném, hogy mielöbb válaszoljon. Egy közeli hozzátartozóm két héttel ezelött megállni tilos tábla elött parkolt amit nem vett észre, az autó az én nevemen van, emiatt jött egy levél a rendőrségtől ezzel kapcsolatban, amire azt válaszoltam, mivel közeli hozzátartozóm nem kívánok róla nyilatkozni. Most jött egy újabb levél, ami szerint hétfőn menjek be a rendőrségre és vigyem a bízonyítékaimat,. Most nem tudom mire számíthatok. Válaszát előre is köszönöm Zsuzsa
Ui. fiam munkanélküli, Én pedig mint magyarországon általában minimálbért keresek.
2010-10-14 17:28:00


somogyi sándor
Lakott területen 79 Km órával bemértek. Ha jól értem akkor 45000 Ft a büntetési tétel. Azt nem tudom pontosan mikortól él a 60 napos keret, illetve azt sem tudom, hogy milyen módom kell befizetni. Csekket küldenek?
2010-09-16 17:12:00


Rokkant
Megálltam a miskolci Nyugdíjigazgatoságnál a fizetős parkír tábla elött, viszont a sarkon jó magasan ki van téve a megállni tiltó tábla,ami akkor az egész utcára vonatkozik, semmi feloldó jel vagy tábla csak a fizetös parkir tábla. Ezt nem vettem észre és megálltam. Bementem a 27 000 Ft-os segélyemet intézni. Mire kijöttem 8000 Ft-os bünti várt. Elmentem a városgondnoksághoz és mondták, hogy még örüljek mert nem a maximumot kaptam. Fel kellet volna állnom az ajto elé a járdára és akkor nem büntettek volna meg. Méltányosság nincs, fellebezés nincs csak fizetni lehet. Az ügyintézőre van bízva, ő döntheti el kénye-kedve szerint, attól függően, hogy milyen lábbal kelt föl aznap, jó a kedve avagy rossz. Szimpatikus számára az autó vagy sem. Ő egyszemélyben döntheti el, hogy mennyire büntessen. 3000-től 30 000-ig büntethet. Miért nem központilag van meghatározva, mint a sebesség tullépés. Rokkantnak kijelölt hely nincs a bejárat közelében, pedig szerintem közintézménynél kötelező volna az akadálymentesítés. Én hol reklamálhatok vagy büntethetem meg aki ezt elhibázta? SEHOL. Én csak fizethetek ha hibázok, de mások ha hibáznak pl. orvosok, rendőrök, közterületesek, közintézményben dolgozók, ŐK nem? Szemben mi a sima állampolgárok semmilyen kártérítésben nincs részünk sőt még bocsátatot sem kérnek. Szerintem csak bünti van meg igéret hogy az egyszerü állampolgárt megvédi a törvény, helyette még jobban sujtja bünteti méltányosságot meg eggyáltalán nem ismeri.
??????????????????????????????????????? benem rengeteg kérdő jel van
2010-09-13 16:47:00


Lali
Sziasztok.
Érdeklődni szeretnék mekkora büntetésre kell számítanom ha feljelenttettek a rendőrök:kopott gumiabroncs,elsősegély dobozomon nem volt plomba,be volt repedve a szélvédőm alja és nem voltam bekötve.Válaszotokat előre is köszönöm!
2010-08-05 16:38:00


edó
Sziasztok.
Arra szeretnék válasz kapni, hogy forgalommal szemben, tilosban megálltam egy bolt előtt kb. 20 másodpercre. Nem állítottam le az autó és ki sem szálltam csak az utastársam szállt ki. Nem jött sem egy autó sem egy ember, tehát nem veszélyeztettem senkit.
Jött a levél hogy a térfigyelő kamera felvette és adjam meg az adataimat, mert nem én vagyok a tulaj( ezzel nincs is gond). mennyi büntetésre számíthatok????
köszönöm előre is a választ!!!
2010-07-30 12:41:00


Roland
Érdeklődni szeretnék!
Egy ismerősömet meg állították a Balaton parton mert nem a járdán sétált mekkora büntetésre számíthat, ha még nem volt büntetve egyszer sem.
2010-07-06 19:34:00


a szerkesztő

Kedves Zoli és Ági!
Én is csak annyira tanultam meg a KRESZ-t, mint mások, így nem tudok tanácsot adni.
Üdvözlettel
Győrffy Árpád
2010-07-03 19:36:00


Zoli
Tanácsot kérnék , egy ismerősömmel történt baleset kapcsán. Nagyon megoszlanak a vélemények , kinek van igaza és ezért fordulok önökhöz. Egy kétszer egysávos , kétirányú , utcában két autó haladt egymás mögött. Az elöl haladó autó átment a baloldali sávba és jobbra nagy ívben be akart fordulni a kapu bejárójába , állítása szerint jobbra kitette az irányjelzőt. A mögötte haladó ezt nem érzékelte és haladt tovább , a menetirány szerinti jobboldali sávban . Mikor a két autó egymás mellé ért ,az elöl haladó autó befordult és nekiment a második autó derekának. A második autó baloldali első , hátsó ajtaja és a hátsó sárvédője megsérült. Az első autónak a jobb első irányjelző és az első sárvédő sérült meg. Egyik tábor azt mondja , hogy ez jobbról való előzésnek minősül és a második autó a hibás ! A másik tábor szerint a vétkes az első autó , négyféle okból: 1.mert jobbra kanyarodni csak kis ívben lehet 2. mert a másik autó jobb keze felől volt és a jobbkézszabály érvényesül 3. mert a kanyarodó járműnek az egyenesen haldó részére elsőbbséget kell adni , 4. mert kétirányú utcán csak úgy lehet jobbról előzni , ha másik jármű szabálytalanul a forgalommal szemben közlekedik! Vajon kinek van igaza ?
2010-07-03 15:34:00


Tantos Ági
T.Szerkesztőség! Főútvonalon megállni tilos táblánál álltam a mozgáskorlátozott igazolvány a kocsi ablakában volt.Térfigyelő kamera rögzitett.30000ft büntetést küldtek ki.
Jogos e a büntetés?Nincs lehetőség mérséklésre?Köszönettel:Tantos Ági
2010-06-26 18:23:00


a szerkesztő
Tisztelt Varga úr!
Hogy mire számíthat, azt Önnek kell elsősorban tudni. Pénzben, ha a tarifa közben nem változott, akkor max 30 ezer forintra.
Sajnos ennél többet nem tudok.
Üdvözlettel
Győrffy Árpád


2010-06-22 16:29:00


Varga Sándor
T. Szerkesztőség!
Érdeklődni szeretnék,hogy kaptam egy idézést a rendőrségtől,Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt. Sajnos nem írták le,hogy mikor és,mit követtem el. Önök szerint mire számíthatok?
2010-06-22 16:16:00


a szerkesztő
Kedves József!
A vezetéknevét és a települést töröltem. Önnek nem lenne jó, ha évek múlva valaki innen gyűjtené össze az utólagos rosszpontokat.
Én nem vagyok szakértője ezeknek az ügyeknek. A tudásom csak addig terjed, hogy egy-egy érdekes jogszabályt ide felteszek.
Annyi azonban biztosnak tűnik, hogy nagy gondban van. Csak az engedély - jogosítvány - nélküli vezetés 100 ezer forint is lehet, ugyanennyi az érvényes biztosítás nélküli jármű használata. Ha a 2008-as szabálysértése 24 hónapon belül volt és hivatalosan figyelmeztették, akkor még az is ronthatja a helyzetét. Azt javaslom, keressen egy hozzáértő ügyvédet. Talán megspórolja a kiadásokat egy kisebb bűntetéssel. Utána meg legyen óvatosabb és egy időre szokjon át a biciklire. Annak is megvan a szépsége.

Kozma Zoltánnak kicsit megkésve
A figyelmeztető jelzést használó járműveknél a KRESZ kimondja, hogy csak akkor állhatnak meg a különben tiltott helyen, ha a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyeztetik, a forgalmat lényegesen nem akadályozzák - és a munka végzése érdekében elkerülhetetlen.
Ha az valóban csak figyelmeztető jelzés volt és nem megkülönböztető, és valóban fennállt a forgalom akadályozása, akkor megszegte a szabályokat.

A megkülönböztető jelzést használóknál kicsit más a helyzet. A KRESZ azt írja, hogy tiltott helyen is megállhatnak, ha a fényjelzést működtetik. Arról nem írnak, hogy ennek korlátai lennének. Pedig biztos kellene, hogy legyenek, hisz például a hang és fényjelzés együttes használatánál a KRESZ kimondja, hogy az ilyen jármű vezetője csak akkor hagyhatja figyelmen kívül a szabályokat, ha magatartásával a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.
Attól tartok, hogy a tilosban megállók a konkrét tiltás hiányát felmentésnek veszik minden felelősség alól. Én is sűrűn látok forgalmat veszélyeztető módon igazoltató rendőröket.
A rendőröknek az idén 16 milliárdot kell beszedni ahhoz, hogy meglegyen a tervezett működési kiadásukra a pénz. Így aztán nem csoda, ha mindent megpróbálnak.
Üdvözlettel
Győrffy Árpád
2010-05-04 00:24:00


József
Tisztelt Szerkesztőség!

2010. Május. 2.-án, este 22:00 óra környékén, K településen motoroztam egy Suzuki GSX-R600 K8-as típusú sportmotorral (teljesítménye 92 kilowatt, 125 lóerő), rendszám, forgalmi engedély, és mindennemű, személyemet igazoló okirat nélkül, továbbá a 35 lóerős, valamint 25 kilowattos motorok vezetésére érvényes, A korlátozott jogosítványom van. Hogy miért motoroztam így, azért, mert a lakóhelyemtől 10 kilóméterre lévő versenypályára akartam kimenni, az éjszakai motorozásra.
Szeretném megérdeklődni, hogy mekkora mértékű eltiltásra, és pénzbírságra számíthatok?
Néhány, fontosabb adataim: 19 éves vagyok, jelenleg felsőfokú szakképzésben tanulok. Korábban kettő figyelmeztetésben részesített a Rendőrség, 2005-ben, és 2008-ban. Mindkét alkalommal utast szállítottam a Yamaha BW's NG típusú segédmotorommal.
2010-05-03 11:26:00


Kozma Zoltán
T.Szerkesztőség!
A Tgk-k matricaellenőrzését végző szerv járműve, benne a műszerekkel, munkája során lakott területen kivül utcsat-lakozást áll el, és így az utra behajtani-kihajtani lehet-len, elköveti-e az alábbi szabálysértéseket és birságolha-tó-e: kresz 40-41 §-a; 1988. évi I. tv. 5§-a.
A figyelmeztető jelzést használta.
Üdvözlettel: Kozma Zoltán
2010-03-03 21:17:00


a szerkesztő
Tisztelt Szenténé Vincze Melinda!
Nem vagyok jogász, sem közlekedési szakértő, válaszomat ennek megfelelően vegye figyelembe.

A közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatos közigazgatási bírságról szóló rendelet egyértelműen rögzíti, hogy gépjármű üzemeltetőre a rendeletben meghatározott összegű közigazgatási bírságot kell kiszabni, ha a KRESZ egyes szabályait megsérti. Az érintett szabályok között van az, amelyik szerint az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belül tilos megállni. A rendelet 4. sz. melléklete 30 ezer forint bírságot ír elő. Ugyanakkor az 1. paragrafus 3. pontja kimondja, hogy a "meghatározott bírságot kiszabó határozat méltányosságból történő módosításának, visszavonásának nincs helye."
Azt a leírtak szerint Ön sem vitatja, hogy megsértette az 5 méteres szabályt, így nincs más lehetőség, fizetni kell, mert behajtják.
Az egy másik kérdés, hogy mennyire normális ilyen szabályokat alkotni. De Önön az sem segítene, ha maga Kondorosi Ferenc, az "Új rend kormánybiztosa" ismerné be tévedését.
Üdvözlettel
Győrffy Árpád
2010-01-25 23:34:00


Szenténé Vincze Melinda
Tisztelt Szerkesztők!


Segítséget kérnék! Most kaptam meg a határozatot közigazgatási bírság kiszabásáról melynek összege 30.000 Ft, melyet a járművel történő megállásra és várakozásra vonatkozó 40§ (5) bekezdés d) pont-ban foglalt előírását megszegve szabtak ki. Kérdésem: tudom-e csökkentetni a bírság mértékét ha csatolnék egy fényképet ami az adott kereszteződésnél bizonyítja, hogy nincs várakozni és megállni tilos tábla...(le van szedve a tábla a tartóoszlopról) továbbá a fent említett helyen boltok vannak, mely előtt elvileg kötelezően kell biztosítani a vevőknek parkolási lehetőséget! Ezen a helyen álltam meg de nem 5 m-re, hanem kb. 3m-re a kereszteződéstől!
Még van 8 napom a fellebezésre, kérem mielőbbi segítségüket vagy ötletüket! Köszönettel: Szenténé Vincze Melinda
2010-01-25 18:04:00


a szerkeszto
Tisztelt Ujváry Éva!
Sajnos csak most tudok reagálni kérdésére. Ha jól értem szabálysértési bírsággal sújtották.
Én igazán nem csodálkozok a rendőrök - illetve a szabálysértési ügyintéző - fellépésén, mert az elmúlt években sokan használtak egyrendszámos autót, hogy a kamerák felvételein ne tudják azonosítani őket. Ilyen ügyekben nehéz lehet eldönteni, hogy kinek esett le direkt a rendszáma, vagy ki az, akinek magától leesett. Az sem ösztönözhette őket visszafogott büntetésre, hogy Ön bevallotta, már egy napja így jár a kocsival.
Én azt javaslom, tegyen egy kísérletet, adjon be kifogást a határozat ellen. Ha más nem, talán az összegen csökkenteni tud. Persze, erre csak akkor van lehetőség, ha még nem járt le a 8 nap a határozat átvétele óta.
A jövőre nézve pedig azt javaslom - ha ismét leesne a rendszámtábla -, mondja azt, hogy öt perce történt.
Üdvözlettel
Győrffy Árpád

1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
88. § (1) A pénzbírság kiszabását, a járművezetéstől eltiltást, az elkobzást, a figyelmeztetést, a kitiltást megállapító határozattal szemben az eljárás alá vont személy, törvényes képviselője vagy védője .. a marasztaló határozatot hozó szabálysértési hatóságnál a határozat közlésétől számított nyolc napon belül kifogást nyújthat be.
(2) A kifogásban elő kell adni annak okát és célját. Az ok téves megjelölése vagy hiánya miatt a kifogás érdemi elbírálását nem lehet megtagadni.
(3) A kifogásban új tényt is lehet állítani, és új bizonyítékra is lehet hivatkozni.
89. § (1) A kifogás alapján a szabálysértési hatóság a határozatát visszavonhatja, vagy - a kifogást tevő javára - módosíthatja.
(2) Amennyiben a szabálysértési hatóság a kifogással támadott határozatát nem módosítja, illetőleg nem vonja vissza, továbbá az eljárás alá vont személy javára módosított határozat ellen ismételten kifogást terjesztenek elő, az iratokat a szabálysértési hatóság az illetékes helyi bírósághoz teszi át.
90. § (1) Az elkésett vagy nem a jogosult által előterjesztett kifogást a szabálysértési hatóság elutasítja. E határozattal szemben a közléstől számított három napon belül az illetékes ügyészségen panaszt lehet előterjeszteni. A panaszt a 86. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell elbírálni.
(2) A szabálysértési hatóság a kifogás beérkezését követő nyolc napon belül - amennyiben a kifogás érvényes és nem kerül sor a 89. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazására - az iratokat a további eljárás lefolytatása céljából megküldi az illetékes helyi bíróságnak.
(3) Ha a kifogást a jogosult visszavonta, a visszavonásnak a szabálysértési hatósághoz érkezése napján a határozat jogerőssé válik.

2009-11-02 21:27:00


Ujváry Éva
Tisztelt Szerkesztő/ség/!
Leesett az első rendszámtáblám,amit betettem az autómba, hogy majd valahol felszereltetem. Másnap megállítottak a rendőrök,hogy nincs rendszámtábla, hol van, mikor esett le.. Megmutattam, hogy megvan...ennek ellenére feljelentettek és most jött meg a határozat, hogy fizessek 30ezer ft-ot.
A kérdésem, hogy jogos-e a feljelentés és a megítélt összeg?
Köszönettel: Ujváry Éva
2009-10-28 17:32:00


a szerkesztő
Heló Tibor!
Én nem hallottam róla. Annyit tudok, hogy igény lenne rá. :)
Szabados András kérdése sajnos júliusban elkerülte a figyelmemet.
A pontrendszer él. Sőt. A 2000. évi CXXVIII. törvény jelenleg hatályos szövege szerint
4. § (1) Az 1. § (1) bekezdése alapján a szabályszegésekhez rendelhető pontok száma:
a) gondatlan bűncselekmény elkövetése esetén 6,
b) szándékos bűncselekmény elkövetése esetén 9,
c) szabálysértés elkövetése esetén 1-5 pont.
2) A pontrendszer hatálya alá tartozó több szabályszegés egy eljárásban történő elbírálása esetén az elbírált
a) bűncselekmények közül a legmagasabb pontszámmal járó bűncselekményhez rendelt pontszámot 4 ponttal kell növelni,
b) szabálysértések esetén a legmagasabb pontszámmal járó szabálysértéshez rendelt pontszámot a kisebb súlyú szabálysértéshez rendelt pontszám felével kell megemelni, de az nem érheti el - az 1 ponttal járó szabálysértés kivételével - az egyes szabálysértésekre megállapított pontszámok felső határának együttes tartamát.
(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti számításnál töredék pontszám kerül megállapításra, akkor a pontszámot felfelé kell kerekíteni.

1. számú melléklet
A pontrendszer hatálya alá tartozó bűncselekmények
Kódszám Tényállás Pontszám
01 Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében) [Btk. 172. §] 9
02 Közúti veszélyeztetés [Btk. 186. §] 9
03 Közúti baleset okozása [Btk. 187. §] 6
04 Járművezetés ittas vagy bódult állapotban [Btk. 188. §] 9

05 Járművezetés tiltott átengedése [Btk. 189. §] 9

06 Cserbenhagyás [Btk. 190. §] 9

Jó utat!
Győrffy Árpád
2009-08-22 23:47:00


Sz Tibor
Szeretnék érdeklődni, igaz-e, hogy hamarosan visszaállítják a 0,08 %-as max. megengedhető alkoholszintet a közlekedésben?
2009-08-22 23:22:00


Szabados András
A témakörbe vágó kérdésem az, ha él a helyszíni bírság, akkor mi a helyzet a büntetőpontokkal. Az továbbra is "jár" a kisebb fokú vétségnél?
2009-07-20 15:26:00


a szerkesztő
Kedves Tibor!
Kösz a jelzést, mert így önmagában félreérthető volt a szöveg. A helyszíni bírság még él és virágzik.
Az oldalon eddig csak a közigazgatási bírságról szóló rendelet volt olvasható - mert annak a változásáról akartam hírt adni. Ettől függetlenül még ugyanúgy megvan a szabálysértési törvény, melyre alapozva egy kormányrendeletben tételesen meghatározták, hogy melyik közlekedési szabály megsértéséért maximum mennyit lehet kérni. Ebben szerepel a "Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése" rész, ami vonatkozik az inkriminált esetre is. S itt még van lehetőség helyszíni bírságra is. Feltettem ennek is a szövegét, nehogy meglepetés érjen mást is. Eddig egyébként az is előfordulhatott, hogy valaki ugyanazért kétféle bűntetést is fizetett.
Egyébként mennyi volt a bűntetés? (Ha nem titok.)
Üdv
Győrffy Árpád
2009-05-18 22:29:00


Németh Tibor
Kérdésem: 2009.05.14-én lakott területen 50km/óra helyett 59 km/ órával közlekedtem, és helyszíni bírságot kaptam, amit cskken a megyei rfk-nak kell befizetnem 30 napon belül. Ezek szerint mégsem él a jogszabály, vagy a helyszíni bírság még él?
2009-05-18 21:16:00


Útibeszámolók
Magyarország
Görögország
Horvátország
Albánia
Amerikai EÁ
Andorra
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Bosznia-H
Brazília
Bulgária
Ciprus
Costa Rica
Csehország
Dánia
Dél-Afrika
Dél-Amerika
Egyiptom
Emirátusok - Dubai
Észtország
Finnország
Franciaország
Gibraltár
Grúzia
Hollandia
India
Indonézia
Irán
Írország
Izland
Izrael
Japán
Jordánia
Kambodzsa
Kamerun
Kanada
Karib-tenger
Kenya
Kína - Hong Kong
Kuba
Laosz
Lengyelország
Lettország
Libanon
Líbia
Litvánia
Luxemburg
Macedónia
Malajzia
Maldív-szigetek
Málta
Marokkó
Mexikó
Montenegró
Mozambik
Nagy-Britannia
Namíbia
Németország
Norvégia
Olaszország
Oroszország
Peru
Portugália
Románia
Spanyolország
Sri Lanka
Svájc
Svédország
Szerbia
Szingapúr
Szíria
Szlovákia
Szlovénia
Szudán
Szváziföld
Tanzánia
Thaiföld
Törökország
Tunézia
Új-Zéland
Ukrajna
Uruguay
Vietnám
Általános információ
Biciklivel
Hírarchívum
Adatkezelési szabályok - ÁSZF Pannon Interaktív