Horváth Lajos: Kinai Nagyfal

(Emberiség legnagyobb épitészeti alkotása!
 
 

Miért volt szükség erre a NAGY FALRA?

Barbár nomád hordák vették körül az országot és a kinaiak rettegtek a barbárok támadásaiktol és pusztitásaiktól!Igyekeztek megvédeni az országot a külső ellenségtől kisebb,nagyobb sikerrel!

Nomádok kénytelenek voltak állandoan vándorolni, csordáiknak uj legelőt találni és a fal útjukban állt!

Kinaiak legnagyobb császára CHIN császár volt,akiről kinai (Chinese) nemzetet nevezték el. Előzőleg kis uralkodó volt,de erős hadsereget épitett fel és felfalta a környező kisebb uralkodokat. Reformokat vezetett be, pénzt nyomtatott, máig is érvényes törvényeket léptetett életbe, egységes kinai irásjeleket törvényesitett,bárhol a világon élő kinai el tudta olvasni a jeleket. Először a falakat a környék földjéből,nővényekkel keverve döngették deszka között. 12 évig épitették ezeket a kezdetleges falakat,fél millió parasztot hajtottak munkára embertelen körülmények között,amely 60.000 km. távolságra nyult el.

CSIN császár siremlékét 700,000 munkás 38 évig épitette.

Hatalmas domb sirját 1974-ben bontották fel, egy kis hadsereg agyagbol formált és kiégetett életnagyságu kb. 8000 katonát,fegyvereket és harcikocsit ástak ki. Legnagyobb rész még a mai napig is kibontatlan,sok külföldi tudományos régészeti csoport dolgozik az ásatásokon.

Chin császár halála után lázadás tört ki a sulyos adok és az elnyomás miatt,behatoltak a siremlékbe,összetörtek sok katonát és még fel is gyujtották bosszubol,mivel a NAGY FAL jelképezte a zsarnokságot,mint a jelen történelmünkben a Berlini Fal! Mai napig is látható az összetört agyagkatonák és a felgyujtott,beszakadt tetőzet tűz nyomai.

Ezen gyenge falakat könnyen áttörték a nomádok, létrával megmászták!

Krissztus idejében a MING DINASZTIA császárjai belátták a fal fontosságát és hibáit és azóta kőből épitették,amely a Gobi sivatagtol a Sárga tengerig huzodott. Általában 6-8m. magas, 6.5 m. az alapja, a sik területen kocsikkal is tudtak rajta hajtani! Szemlátomásra őrtornyok álltak,amelyek még a falakat megmászó ellenség ellen is meg tudták magukat védeni! Minden toronyban éber őrség őrködött,figyelték a közelgő nomád ellenséget,nappal füst-, éjjel tüz jeleket adtak le egymásnak. Még most is megtalálhato a sivatagban az őrtornyok közelében felhalmozott tűzifa és a korabeli naplok a katonák életéről és keserűséget megörökitett életükről,számüzve a családtol,gyermekeitől .

A falak közelében nagy halmok a tisztek, kisebb halmok pedig a legénység tömegsirjainak emléke.

Ezen őrtornyok biztositották un. SELYEM UT kereskedelmét, teve karavánok hozták és vitték az árukat.

Kukoricát,nemeskövet és aranyat hoztak a karavánok a kinai selyemért. Igy jutott el a kinai találmány az iránytű is a nyugati emberiséghez,amelynek segitségével fedezték fel Amerikát. Karavánok hozták Kinába Budha vallást, templomok épitése követte,majd a Budha szobrok sokasága jelentette a vallás terjedését.

Mivel rengeteg katona kellett az őrtornyokban szolgálni és fentartani,állandóan javitani, kinaiak uj diplomáciát alkalmaztak, feleségül adták a hercegnőket a nomád vezéreknek tetemes ajándék kiséretében, biztositva a békét a határokon.

Csak bizonyos ideig járt sikerrel ez a diplomácia,mikor a Dzsingisz khan egyesitette a nomád törzseket....de a fal feltartoztatta rövid ideig a mongol hadsereget,akik inkább nyugatra fordultak 1204 taján.

Mongol hordák eloszor az orosz hercegeket,majd német fejedelmeket,végül Batu vezérletével Muhi-nál a magyar sereget is legyőzték.

Uj mongol vezér KUBLA KAN figyelme inkább délre, Kina felé fordult és 100.000 hadseregével Bei-jing nagy kapujához érkezett. Mivel a mongolok nem rendelkeztek alkalmas hadifelszereléssel a kapukat betörni,inkább a lovasságát körbe küldte,ahol a falakat könnyen megmászták,kapukat kinyitották és a várost elfoglalták! A mongol uralkodo a kinai nép nyakára ült. A nagy árviz okozta zürzavart a kinai nép kihasználta, lázadás tört ki a mongol elnyomok ellen és kiüzték őket az országbol! Kinaiak nem akartak ismét nomád elnyomás alatt élni, falakat és őrtornyokat ismét megerősitették,amely jelenleg 4830 km. távolságra nyulik.

NAGY FAL-al kapcsolatban megmaradt még a mai napig is egy l e g e n d a, a férjét kereső hű feleségről,aki ruhát és kosztot akart vinni a hosszu ideje távollévő férjének.A hű, kereső feleség elment az első toronyhoz,kereste férjét....nem találta....ment a következőhöz...ott sem...majd az utolso Gobi sivatagban megmondták neki, hogy a férje már régen meghalt. A fajdalmas hir hallatára olyan sirásba és jajgatásra fakadt,hogy a nagy falakat is megrázta....környéken összeomlottak! A hű feleség emlékére kis kápolnát és szobrot állitottak fel és még a mai napig is gyertyát gyujtanak emlékére. . . .

MAO Kulturforradalma alatt elhanyagolták a Nagy Falat és épitő anyagnak használtak fel a császári elnyomás jelképét.

Az utobbi időben védetté nyilvánitották a falat és helyreállitották a világ minden tájárol jővő turisták részére és dollár jövedelmek érdekében.

Kinaiak nem szivesen emlékeznek a Nagy Fal-ra.,mivel szomoru emlékeket hoz vissza....állitolag a sok halottat még a fal alapjába is bekeverték,hogy elkerüljék a fal épitésének szörnyü hátterét,akik a hegyek tetején v. a sivatagban lelték halálukat a császár érdekében!

De a turistákat csak a legutobbi időben renovált v. felépitett falakhoz viszik ki,nem látják a távolabb lévő elhanyagolt v. megrongált falakat. A legtöbb turista csak a széles sugáruton érkezik ki a falhoz Bei-jing északi részén !

Mi is megmásztuk feleségemmel ezen nagy falat,de csak harmadik őrtoronyig birta ki az erőnk felmenni a félméteres lépcsőkőn,cipelve a fénykép és video felszerelést.

DE EZ A LÁTVÁNY IS MEGÉRTE A KINAI UTUNKAT! LÁTHATTUK A SZÉDITŐ MAGASSÁGBOL A KACSKARINGOS, HEGYEK ÉLÉN FUTÓ HEGYEN-VÖLGYÖN KUSZÓ VÉGTELEN FALAT!

MEGDÖBBENVE NÉZTÜNK KÖRBE,GONDOLVA A SZERENCSÉTLEN KINAI PARASZTOKRA,AKIK ILYEN MAGASSÁGBA HÁTUKON HORDTÁK FEL A KŐKOCKÁKAT....MERT AZ EMBERÉLET NEM SZÁMITOTT!

Amint felértem a harmadik őrtoronyhoz,azt hitten büszkén,hogy én vagyok a legidősebb,aki ezeket a falakat 68 évesen megmászta.

De meglepődtem,mikor egy idősnek kinéző kinai férfi közeledett az unokájával. Megszólitottam a fiut angolul, kérdeztem,mennyi idős a bácsi? Büszkén mondta meg,hogy már 73 éves! Tehát mégsem én voltam a legidősebb az őrtoronyban!!!Megdicsértem a papát a teljesitményért és megveregettem a vállát, kértem az unokáját,hogy forditsa le szavaimat. Nagy örömet szereztem ennek a kinainak,hátralévő életében nem fogja elfeledni! Széles mosollyal és többszöri bókólással köszönte meg dicséretemet!

ORIENT-K0RUTON 34.000 KM.-T REPÜLTÜNK Toronto-Anchorage (Alaska)Hong-Kong-ban átszálltunk,Bang-Kok-bol majd visszafelé átszálltunk Hong-Kong-ban, Xi,an, Bei-Jing, ismét Hong-Kong átszállás, Anchorage majd Toronto.

TOKYO FELETT ÁTREPÜLTÜNK, DE LEGKÖZELEBB LE IS SZÁLLUNK !!

Toronto,1999.augusztus 1.
 


HORVATH LAJOS

A szerzőnek a szerkesztőn keresztül küldhetsz levelet (szállásközvetítéssel nem foglalkozunk) - E-mail: szerkesztoutikalauz.hu

Tiéd az oldal, magadnak építed!

Ugrás a főbejárathoz: (földi) Útikalauz >>Ugrás az érintett országhoz: Országkapu >>
Üzenőfal - írd le kérdésedet, véleményedet! >> Útitárskereső - ha üres helyed van >>
© BTSz Bt 1997-2007.