A szerzőről

Kövy Zsolt a történelmi Felvidéken, Losoncon született 1926 április 30-án. Édesapja Kövy Árpád losonci református lelkész, teológiai tanár, író, újságíró volt. Középiskoláit Losoncon, Pécsett és Sopronban végezte. 1944-ben érettségizett Losoncon. Debreceni egyetemi tanulmányait félbeszakította a háború. 31 hónapot szenvedett orosz hadifogságban. Hazakerülve a Pápai Református Teológiai Akadémián folytatta és fejezte be tanulmányait (1947-49). 1950-ben szerzett Pápán lelkészi oklevelet. Segédlelkész volt Kaposvárott (1949 nyarán), s Enyingen 1949-től 1953-ig. 1953-tól 1992-ig, 39 éven át volt a Pápa melletti Kéttornyúlak református lelkipásztora. A Pápai Református Egyházmegyének évtizedeken át tanulmányi előadója, majd tanácsbírája volt. 1989-től 1992-ig pedig espereshelyettesként szolgált. A Dunántúli Református Egyházkerület Pápai Tudományos Gyűjteményeinek 1956. Január 1-től - kisebb megszakításokkal - 1993. november 1-ig levéltárosa, könyvtárosa, s 1981-től 1993-ig a Gyűjtemény igazgatója volt. Ezen idő alatt számos szakmabeli tanulmányt írt, könyveket szerkesztett, kiállításokat rendezett.
1989-ben pápai öregdiák társaival együtt létrehozta a Mándi Márton István Pápai Református Kollégiumi Alapítványt, amely a mai napig már közel 20 millió forinttal támogatta az 1991-ben újraindult Pápai Református Kollégiumot. Tevékeny részt vállalt a Pápai Református Kollégium visszaállításában. 1990-ben szervező, majd 1991-ben az újrainduló iskolát irányító kollégiumi főigazgatóvá választották. Ezen tisztségét 1993. november 1-i nyugdíjba meneteléig töltötte be. Ma az intézmény tiszteletbeli főigazgatója. A Mándi Márton István Pápai Református Kollégiumi Alapítvány kuratóriumának (a kezdetektől) titkára. Az 1990-ben alapított Pápa Város Erdélyért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Az 1991-ben létrejött Trócsányi Alapítvány kuratóriumának tagja. 1990 őszétől 1993. január 1-ig a Pápa Városi Önkormányzat képviselője, s a város alpolgármestere. 1991 őszétől 1993. Január 1-ig Pápa Város Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottságának elnöke volt. 1988-tól 1995-ig a Pápai Művelődéstörténeti Társaság elnöke volt, azóta tiszteletbeli elnöke. Ma is tagja a Magyar Irodalomtörtneti Társaságnak, a Kölcsey Társaságnak, s a Magyar Közművelődési Egyesületnek. Tagja a Magyar Református Egyház Doktorok Kollégiuma egyháztörténeti és pedagógiai szekciójának. A Pápai Jókai Kör alelnöke. Ugyancsak tagja a Veszprém Megyei Honismereti Egyesületnek, s a Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaságnak. 1995. május 30-tól a Magyarok Világszövetsége Veszprém Megyei Szervezetének elnöke. A Világszövetség Etikai Bizottságának tagja.
Irodalmi munkásságát számos könyv és tanulmány tanusítja. Több mint 300 cikke, tanulmánya, könyvismertetése jelent meg egyházi (Református Egyház, Teológiai Szemle, Confessio, Reformátusok Lapja, Lelkészegyesület, Dunántúli Református Lap, Lelkészegyesületi Értesítő) s világi (Horizont, Új Horizont, Megyei Pedagógiai Körkép, Honismeret, Könyvtáros, Limes, Nyelvünk és Kultúránk, Műemlékvédelem, Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok, A Veszprém Megyei Könyvtár Évkönyve, A Pápai Jókai Kör Emlékkönyve, Kármán József Emlékkönyv, Bakony-Balaton Kalendárium, Napló, Pápai Hírlap, Pápai Napló, Pápai Hírmondó) folyóiratokban és újságokban teológiai, egyháztörténeti, irodalmi, néprajzi, társadalomtudományi, honismereti és helytörténeti témákban.
A protestáns rész szerkesztője volt a Veszprém Megyei Életrejzi Leikon (Veszprém, 1998.), s a Veszprém Megyei Kortárs Életrajzi Lexikon (Veszprém, 2001.) szerkesztésében. Szerepel a Ki kicsoda Nógrádban, 1999-2000 Lexikonban (Praha, 2001.).
Nyomtatásban megjelent művei:
A Pápai Református Gyűjtemény (szerkesztő és társszerző), Pápa, 1987.
A Pápai Református Gyűjtemény Évkönyve (sokszorosított, szerkesztő és társszerző), Pápa, 1988.
A Pápai Református Egyház szerepe Pápa város életében. In: Tanulmányok Pápa város életéből. Pápa, 1994.
Trócsányi Dezső Emlékkönyv (társszerkesztésben Dr. Dékány Endrével és
Simon Kálmánnal) Pápa, 1995.
Mándi Márton István Pápai Református Kollégiumi Alapítvány, 1989-1994, Pápa, 1995.
Egyház és Közélet (Tanulmányok, beszédek két kötetben) Pápa, 1995.
Pályakép Szíj Rezsőről, Budapest, 1997.
Hazádnak rendületlenül - Gulyás Lajos emlékezete, Budapest, 1999.
Exodus. A pápai teológusok hűsége és a beért gyümölcs 1951-2001, Pápai Eperfa Könyvek 4. Pápa, 2001.
Merjünk magyarok lenni (Szerkesztő és társszerző) A Magyarok Világszövetsége Veszprém Megyei Szervezete által kiadott tanulmánykötet, Pápa, 2001.
A szerző kitüntetései:
1987: Művelődésügyi miniszteri elismerés a könyvtárosi munkáért
1992: 1956-os emlékérem
1993: Elismerés a honismereti munkáért
1994: Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés
1998: Pro Pannonia Reformata kitüntetés a Dunántúli Református Egyházkerülettől
2001: Oklevél Pápa Város Önkormányzatától

 

Álom és valóság (a regény megnyitása)

Vissza a kezdőlapra