Egészségügyi ellátás Svájcban - 2006-

(Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár anyaga alapján - 2006.)

2006. április 1-jétől Svájc tekintetében is alkalmazandók a szociális biztonsági koordinációs rendelkezések, amelyek az Európai Gazdasági Térség (EGT = az Európai Unió tagállamai, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein) esetében már 2004. májusától előírják az orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatások nyújtását átmeneti tartózkodás idején.

Az EGT szabályainak megfelelően a Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult azon személyek, akik valamely EGT tagállam területén laknak, 2006. április 1-jétől Svájc területén is az Európai Egészségbiztosítási Kártyájukkal vagy a Kártyahelyettesítő nyomtatvánnyal vehetik igénybe azokat az egészségügyi szolgáltatásokat, amelyek

- az átmeneti svájci tartózkodásuk ideje alatt
- orvosilag szükségesnek minősülnek.

Járóbeteg ellátás esetén az ellátás igénybe vevőjének az ellátás költségeit közvetlenül ki kell fizetnie a szolgáltatónak. Ebben az esetben az Európai Egészségbiztosítási Kártya felmutatása azt biztosítja, hogy az egészségügyi szolgáltató a svájci biztosítottak esetén is alkalmazott, csökkentett költségmértéket számlázza ki. Az ellátási költségek utólagos megtérítése kérhető az illetékes svájci hivataltól (lásd: alább), vagy hazatérést követően az illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól.

A fekvőbeteg (kórházi) ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatásával a svájci tartózkodási hely (szállás) szerint illetékes kanton „közkórházában” (öffentliches Krankenhaus, hôpital public, ospedale pubblico) részleges térítés mellett vehető igénybe. Ilyen esetben a költségek nagyobbik részét az egészségbiztosítási szervek számolják el egymással, a betegnek csak az ún. „önrészt” kell fizetnie.
A Svájcban igénybe vett ellátások esetén, 30 napos időszakonként fix összegű önrész fizetendő:

• 18. életévüket be nem töltöttek esetén: 33 CHF
• 18. életévüket betöltöttek esetén: 92 CHF.

Az önrészek akkor is teljes összegben fizetendők, ha az ellátás időszak kevesebb mint 30 nap volt. Az önrészeket az utólagos visszatérítések esetén is levonják.
Az egészségügyi ellátások kifizetett számláinak megtérítése, illetve a Svájcban bekövetkezett keresőképtelenség igazolása érdekében az alábbi hivatalhoz kell fordulni:
Gemeinsame Einrichtung KVG / Institution commune LAMal / Istituzione commune LAMal
CH-4503 Solothurn, Gibelinstrasse 25. ; Tel.: + 41 (0) 32 625 30 30
e-mail: info@kvg.org

A szerkesztőnek a következő címre küldhetsz levelet - E-mail: szerkesztokukacutikalauz.hu