Horvátország - búvárkodás

(Készült a Horvát Idegenforgalmi Közösség kiadványa alapján - 2005.)

Az Adriai-tengerben történő pihenési és sport célú búvárkodást az alábbi előírások szabályozzák: A Tengerügyi, Idegenforgalmi, Közlekedési és Fejlesztési Minisztérium által kiadott Szabályzat a víz alatti sporttevékenységről, az Oktatási és Sportminisztérium által kiadott Szabályzat a búvár- és pihenési és sport célú búvár okatatás feltételeiről, a Kulturális Minisztérium által kiadott Szabályzat a Horvát Köztársaság kulturális értékként nyilvántartott beltengereiben és felségvizében víz alatti sporttevékenység folytatására vonatkozó engedélyek kiadásával kapcsolatos eljárásokról, A Tengerügyi, Idegenforgalmi, Közlekedési és Fejlesztési Minisztérium által kiadott Szabályzat a koncessziók kiadásának módjáról, feltételeiről és a térítés összegéről, valamint a Vámigazgatóság által kiadott Szabályzat az utasforgalomban alkalmazandó vámeljárásokról.

Búvárkodásnak számít minden, a felszín alatti lélegzést biztosító készülékkel a tenger felszíne alatti tartózkodás (búvárfelszereléssel történő lemerülés). Búvárfelszereléssel történő lemerülésnek számít:

• pihenési és sport célú búvárkodás

• víz alatti fotózás és filmfelvételek készítése saját célra

• víz alatti versenyek

• búvároktatás

A búvárkodás szervezett vagy egyéni úton történhet:

Szervezett búvárkodás

A Horvát Köztársaságban szervezett búvárkodásra olyan jogi vagy természetes személyek szervezésében van lehetőség, akik koncessziós engedéllyel rendelkeznek víz alatti sporttevékenységek szervezésére (búvároktatás, búvárkirándulások szervezése, stb.).

A szervezett búvárkodás erre felhatalmazott, szakértő személy – a búvárkodást szervező búvárközpont vagy búvárszövetség vezetője - állandó felügyelete mellett történik; a búvárkodást felügyelő személyek nevének kötelező bevezetésével a Búvárnaplóba.

A búvárvezetőnek rendelkeznie kell a minimális – három csillagos-R***- búvárképesítéssel, illetve az Oktatási és Sport Minisztériumban bejegyzett búváriskolák által kiadott kategorizációjának megfelelő azonos értékű képesítéssel.

Búvárnaplót a búvárkodás szervezője minden búvárvezetőről köteles vezetni.

A naplónak a következőket kell tartalmaznia:

• a búvárkodás szervezőjének adatai: a búvárkodás szervezőjének neve és székhelye, a koncessziós engedély jele és kiadásának helye, a védett zónákban történő búvárkodásra vonatkozó összes engedély jele és kiadásának helye;

• a búvárvezetőre vonatkozó adatok: a búvárvezető neve, minősítés, a búvárminősítés vagy búvárigazolvány sorszáma, az elvégzett orvosi vizsgálatról szóló igazolás;

• a búvárkodásra vonatkozó adatok: búvárkodás dátuma és időpontja, búvárkodás helyszíne, a búvárkodás fajtája, a búvárkodás tervezett időtartama, a búvárkodás maximális merülési mélysége;

• a búvárkodásban résztvevők adatai: név, a búvárigazolvány száma, állampolgárság, minősítés;

• búvárkodási terv és a merülés helyszínének - víz alatti terület-vázlatos leírása;

• a búvárkodás ideje alatt történt esetleges minden búvárbalesetre vonatkozó adatok.

Az adatokat olvashatón és áttekinthetően kell beírni, az oldalakat meg kell számozni. A Búvárnaplót a helyileg illetékes révkapitányság, illetve a révkapitányság kirendeltsége hitelesíti.

A horvát és a külföldi állampolgárok csak a megfelelő búvárigazolvány birtokában búvárkodhatnak.

A búvárigazolványokat a Horvát Búváregyesület (HRS) adja ki, és a búvárközpontok értékesítik.

A búvárigazolvány kiadása Horvátországban illetékköteles.

A búvárigazolvány a kiadás dátumától számított egy évig érvényes.
A búvárigazolványt csak olyan személyek kaphatnak, akik az alábbi nemzetközi búváregyesületek által kiadott érvényes igazolvánnyal rendelkeznek: BSAC, CMAS, IANTD, NAUI, PADI, SSI, stb.
Az ideiglenes sportbúvár minősítések (brevet) nem érvényesek.

A Horvát Búváregyesület a búvárigazolvány kiadása alkalmával minden személyt, aki búvárigazolványt kap köteles tájékoztatni a következőkről: tiltott övezetek, azon helyek, ahol csak a szervezett búvárkodás engedélyezett, fontos telefon-számok búvárbaleset esetére, illetve minden további, a búvárkodás feltételeire vonatkozó fontos információ.

Egyéni búvárkodás

Az egyéni búvárkodás csak az Engedély egyéni búvárkodásra birtokában végezhető.

Az engedélyt a révkapitányság, illetve a révkapitányság kirendeltsége adja ki.

Az engedély csak annak a személynek adható ki, aki a kiadás napjától számított egy évig érvényes, megfelelő búvárigazolvánnyal rendelkezik.

Az engedély kiadása illetékköteles.

Azt a területet, amelyen búvárkodás folyik, láthatóan meg kell jelölni.

A megjelölés a búvárterület közepére elhelyezett narancssárga vagy piros, legalább 30 cm átmérőjű jelzőlabdával, vagy jelzőzászlóval (narancssárga színű zászló keresztirányú fehér csíkkal, vagy a Nemzetközi Kódjelzéseknek megfelelő „A” jelzésű jelzőzászló, vagy a búvárhajón magasra felvont búvárzászló) történik.

Éjjeli búvárkodás esetében a jelzőlabdának fényjelzéseket kell kiadnia – sárga vagy fehér színű villogó jelzéseket, melyek minimum 300 méter távolságból láthatók.

A búvárterület megjelöléséért szervezett búvárkodás esetében a búvárvezető, míg egyéni búvárkodás esetében a búvárkodást végző személy felelős.

A pihenési és sport célú búvárkodás - levegővel - megengedett legnagyobb merülési mélysége 40 méter.

Tiltott övezetek

1. a tengeri belvizek kikötőket, kikötőkhöz vezető vízi utakat, horgonyzóhelyeket magában foglaló területei, valamint a forgalmas területek,

2. a Horvát Köztársaság territoriális tengere belvizeinek azon területei, amelyekre különleges szabályok, illetve az állami szervek illetékes hatóságának előírásai vonatkoznak,

3. szigorúan elhatárolt tengeri rezervátumok, védett természetparkok, valamint a tenger és a tengerfenék egyéb védett területei (Malostonski zaljev/Malostoni-öböl, Limski zaljev/Limski-öböl))

4. a Krka Nemzeti Park,

5. a lehorgonyzott hadihajók környéke, 100 méteren belül az a partszakasz, ahol őrzött katonai objektumok vannak,

6. azon területek, ahol védelem alatt álló kulturális értékek vannak.

Övezetek, ahol csak külön engedéllyel szabad merülni:

1. Brijuni Nemzeti Park

2. Kornati Nemzeti Park
3. Mljet Nemzeti Park
4. Telašćica Természetpark

A KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI IGAZGATÓSÁGÁNAK ENGEDÉLYE SZÜKSÉGES:

A Horvát Köztársaság tengeri belvizeinek és territoriális tengerének következő területeire:

A legvonzóbb búvárcélpontok:

1. VIS övezet, koordinátákkal határolt területe (magában foglalja: Vis-, Biševo-, Svetac- és Brusnik-sziget a hozzájuk tartozó szirtekkel és sekély részekkel)

A - Š = 42 55’ 00’’ N D = 15 40’ 00’’ E

B - Š = 42 55’ 00’’ N D = 16 20’ 00’’ E

C - Š = 43 08’ 00’’ N D = 15 40’ 00’’ E

D - Š = 43 08’ 00’’ N D = 16 20’ 00’’ E

2. LASTOVO övezet, koordinátákkal határolt területe (magában foglalja: Sušac-, Kopište-, Lastovo-sziget, a Donji školji és Vrhovnjaci szigetcsoport a hozzájuk tartozó szirtekkel és sekély részekkel)
A - Š = 42 40’ 00’’ N D = 16 27’ 00’’ E

B - Š = 42 40’ 00’’ N D = 17 10’ 00’’ E

C - Š = 42 49’ 00’’ N D = 16 27’ 00’’ E

D - Š = 42 49’ 00’’ N D = 17 10’ 00’’ E

3. PALAGRUŽA övezet, koordinátákkal határolt területe (magában foglalja: a szigetcsoport összes szigete a hozzájuk tartozó szirtekkel és sekély részekkel)

A - Š = 42 22’ 00’’ N D = 16 14’ 00’’ E

B - Š = 42 22’ 00’’ N D = 16 21’ 00’’ E

C - Š = 42 24’ 00’’ N D = 16 14’ 00’’ E

D - Š = 42 24’ 00’’ N D = 16 21’ 00’’ E

4. MLJET övezet, magában foglalja: a sziget partjától számított 300 méter széles tengersáv, valamint a sziget partjától számított 2000 méteres övezetben lévő összes kisebb sziget és szirt.

5. JABUKA övezet, a sziget körüli 300 méter széles tengersáv, beleértve a Jabuka sekély partrészeit is.

6. PREMUDA körzete – a “Szent Istvan” hajó roncsa, 300 méteres tengersáv a 44 14’88’’ N i 14 26’26’’E pozíció körül.

7. NOVIGRAD körzete – a “Coriolanus” hajó roncsa, 300 méteres tengersáv a 45 19’09’’N i 13 25’25’’E pozíció körül.

8. SV. IVAN NA PUČINI körzete – a “Baron Gautsch” hajó roncsa, 300 méteres tengersáv a 44 56’25’’N i 13 34’43’’ E pozíció körül.

9. PELJEŠAC körzete – a “S-57” hajó roncsa, 300 méteres tengersáv a 42 51’20’’ N i 17 30’00’’E pozíció körül.

10. ŽIRJE körzete, 300 méteres tengersáv a 43 40’00’’N, 15 40’15’’E pozíció körül.

11. CAVTAT körzete, 300 méteres tengersáv a 42 35’45’’N, 18 12’30’’E pozíció körül.

A búvárkodás felügyeletére a révkapitányságok, illetve a révkapitányság kirendeltségei jogosultak. A nemzeti parkokban és a természetparkokban a felügyeletre az erre felhatalmazott hivatalos személyek jogosultak, a természetvédelmi területekre érvényes előírásoknak megfelelően, míg a kulturális örökségvédelem alatt álló területeken búvárkodás felügyeletére hivatalos személyek jogosultak, a kulturális örökség védelem előírásainak megfelelően.

Azon jogi személyek, akik nem tartják be a Szabályzat a víz alatti sporttevékenységről előírásait, 2.000 - 15.000 kunáig terjedő pénzbírsággal sújthatók, míg a természetes személyek 1.000 - 5.000 kunáig terjedő pénzbírsággal sújthatók. Ezen felül a helyszíni pénzbírság összege 500 kuna.

Tengeri Mentési és Felkutatási Szolgálat:
9155 (DAN), 16, 10, 74 VHF csatornák

Barokamra Pula - Tel./Fax ++ 385 (0) 52 217 877, 24 572,
GSM 098/255 945, 098/219 225.
Barokamra Split - IPM HRM Tel. ++ 385 (0) 21 354 511
Barokamra Split - Tel. / Fax. ++ 385 (0) 21 361 355, 343 980,
GSM 091/ 546 13 13, 099/ 475 095
KBC Osijek - Tel./Fax. 031/ 511 511

Búvárközpontok

A horvát tengerparton mint egy 120 búvárközpont működik. A búvárközpontok listája a következő fejezetben közöljük. A központok által nyújtott szolgáltatások: búvártanfolyamok, búváriskolák, búvárkodás mozgássérült személyeknek, a tengerfenék, illetve a hajóroncsok szervezett tanulmányozása. A legtöbb központban szálláslehetőséget is kínálnak.

A búvárközpontok hivatalos szervezete a Búvárturizmus Csoport, amely a Horvát Gazdasági Kamara – Megyei Kamara Split Horvát Vízi Turizmus Szövetség keretein belül működik - székhelye:

HR-21000 Split,

Obala A. Trumbića 4,

Tel: 00385/21/321-120; Fax. 00385/21/346-956;

e-mail: {mailto:ikulis@hgk.hr}

Kontakt személy: Iva Kuliš

A búvárközpontokkal, illetve egyesületekkel és az általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos további információk: www.prodiving.hr, www.hgk.hr, illetve közvetlenül a központtól.

Egyesületekkel kapcsolatos információk és értesítések (búvár alkalmassági, tanfolyamok és igazolványok kiadása): Horvát Búvárszövetség:

Hrvatski ronilački savez

Dalmatinska 12,

HR-10000 Zagreb,

Tel. 00385/ 1/ 4848 765,

www.diving.hrs.hr

 

BÚVÁRKÖZPONTOK LISTÁJA

A.M.D.C. VRSAR

Aleksandar Žakić

Autokamp Vrsar, 52450 Vrsar

Tel: 052/441-784

Fax: 052/442-164

GSM: 098/786-634

amdc@scuba.at

ADRIATIC

Igor Mikulić

Mokalo 6, 20250 Orebić

Tel: 020/714-328

Fax: 020/713-420

GSM: 098/344-162

kamp-adriatik@du.htnet.hr

AQUALUNG DIVING

Marino Žufić

FKK Valalta, 52210 Rovinj

Tel: 052/811-033

Fax: 052/817-672

GSM: 098/334-519

aqualung@el-sys.com

AQUANAUT

Matko Medić

Bartola Kašića 50, 21322 Brela

Tel: 021/618-664

GSM: 098/371-651

ines.medic@st.tel.hr

AQUASUB

Bojan Tuhtan

Hosti 57, 51000 Rijeka

Tel: 051/269-268

Fax: 051/260-129

GSM: 091/2020255

aquasub@ri.htnet.hr

B & J

Janislav Kovačec

Otok Levarnaka, Kornati (kod Ježine)

GSM: 099/480-677

GSM: 091/3699590

bj@ri.htnet.hr

DIVE CITY

Boris Domijan

Braće Buchoffer 18, 51260 Crikvenica

Tel: 051/784-174

Fax: 051/784-174

GSM: 091/5724-776

info@divecity.net

DIVER SPORT CENTER - LOŠINJ

Sanjin Valerijev

Čikat bb, 51550 Mali Lošinj

Tel: 051/233-900

GSM: 091/3329460

info@diver.hr

DIVER SPORT CENTER ROVINJ

Sergej Valerijev

Turističko naselje Villas Rubin, 52210 Rovinj

Tel: 052/816-648

GSM: 091/1519-230

info@diver.hr

DIVING CENTAR INDIE - KL SUB

Željko Kamerla

Autocamp Indie, 52503 Banjole

Tel: 052/545-116

Tel: 052/573-658

GSM: 098/334-181

GSM: 091/5223-931

kl-sub@pu.htnet.hr

DIVING CENTAR PONGO

Borko Pusić

Obala hrv.mornarice, 22203 Rogoznica

GSM: 091/6799-022

pongo@dcpongo.com

DIVING CENTER JURGOVAN

Jurgen Garstecki, Alenka Bodlović

Hotel Amfora, 21450 Hvar

Tel: 021/742-490

GSM: 098/321-229

luna@hi.htnet.hr

DIVING CENTER PUNTIŽELA

Vladimir Beronja

Autokamp Puntižela, Štinjan, 52000 Pula

Tel: 052/517-517

Fax: 052/517-517

Fax: 052/517-474

GSM: 098/421-021

vladimir.beronja@pu.htnet.hr

DIVING CENTER RESNIK

Ivica Žižak

TN Resnik, 21217 Kaštel Štafilić

Tel: 021/231-678

GSM: 091/2271480

ivica.zizak@st.hinet.hr

DIVING CENTER ZLATNA LUKA

Vencislav Lonić

Marina “Dalmacija”, 23206 Bibinje-Sukošan

Tel: 023/263-121

GSM: 091/2528021

info@diving-zlatnaluka.net

DODORO DIVE CENTER - VIS

Nenad Milosavljević

Biskupa Mihe Pušića bb, 21480 Vis

Tel: 021/711-695

Fax: 021/711-367

GSM: 091-2512263

dodoro@dodoro-diving.com

EPIDAURUM

Boris Obradović

Šetalište Žal bb, 20210 Cavtat

Tel: 020/471-386

Fax: 020/471-386

GSM: 098/427-550

epidaurum@du.htnet.hr

GLI-MAN SUB SPORT CENTAR

Branko Glišić

Dragonja 65, 52000 Valbadon

Tel: 052/520-770

GSM: 098/255-062

gli-man@pu.htnet.hr

ISSA DIVING CENTAR

Siniša Ižaković

Ribarska 91, 21485 Komiža

Tel: 021/713-651

Fax: 021/713-651

GSM: 091/2012-731

issa.dc@hi.htnet.hr

KORNATI DIVER

Eric Šešelja

Zaglav, 23281 Dugi Otok

GSM: 098/1693107

kornati-diver@zd.htnet.hr

LEOMAR DIVING

Leo Novaković, M-C. Korten

Stomorska 0, 21432 Stomorska

Tel: 021/658-302

GSM: 091/1412577

leonovakovic@hotmail.com

MANTA

Lorenz Marović

Pod Gospu bb, 21485 Komiža

Tel: 021/717-261

GSM: 098/265-923

manta@st.htnet.hr

MIRKO DIVING CENTER

Arijan Žigo

Barbat 710, 51280 Rab

Tel: 051/721-154

Fax: 051/721-154

GSM: 098/779-819

mirkodiving@otokrab.hr

MOBY DICK

Mladen Škapul

Lopar 493, 51281 Rab

Tel: 051/775-577

Fax: 051/775-577

GSM: 091/5201-643

moby-dick1@ri.htnet.hr

MORE SUB

Bojan Runtić

Kralja P.Krešimira 43, 21300 Makarska

Tel: 021/611-727

Fax: 021/611-727

GSM: 098/265-241

milan.runtic@st.tel.hr

N´S DIVING CLUB

Nenad Babić

Gršćica 39, 20271 Blato, Korčula

Tel: 020/861-045

Fax: 020/480-241

GSM: 091/5347707

neno@nenodiving.com

NAUTILUS DIVING CENTAR

Sabina Lipovec

Branimirova 19, 22244 Betina, Murter

Tel: 022/435-893

Fax: 022/435-894

GSM: 098/424-530

nautilus.diving@email.hinet.hr

ODYSSEY

Zoran i Goran Ergović

Pomena bb, 20226 Goveđari

Tel: 020/744-042

GSM: 091/3132121

GSM: 091/3132120

kronmar@diving.hr

PETRA

Ivica Stanić

Autokamp Valdaliso, 52210 Rovinj

Tel: 052/821-012

Fax: 052/812-880

GSM: 091/2069152

diving-center-petra@pu.htnet.hr

PINGVIN

Boris Janković

Crveni otok, 52210 Rovinj

Tel: 052/814-624

Fax: 052/841-108

GSM: 098/219-712

pingvin@pu.htnet.hr

POSEIDON CROATIA DIVERS

Francesco Forte

Obala 1/42, 20270 Vela Luka

Tel: 020/813-508

GSM: 098/345-620

info@croatiadivers.com

RAB EKO

Ivan Staničić

Kampor 378, 51280 Rab

Tel: 051/776-671

Fax: 051/776-272

GSM: 098/258-508

rab-eko@ri.htnet.hr

RARE BIRD

Vesna Tironi Kovačić

Kricin 12, 51231 Baška

Tel: 051/856-536

Fax: 051/860-170

GSM: 091/5678104

rare.bird@hi.htnet.hr

RC MIHURIĆ

Dragan Jurin

Uvala Slana bb, 51266 Selce

Tel: 051/765-462

GSM: 098/1813168

mihuric@ri.htnet.hr

RONILAČKI CENTAR MOREŠKA

Ivan Opačak

Viganj 191/1, 20267 Kučište

Tel: 020/719-079

Fax: 020/719-048

GSM: 098/244-003

moreska@du.hinet.hr

RONILAČKI CENTAR NEPTUN

Darko Bujas

Hotel Punta, 22211 Vodice

Tel: 022/451-498

Fax: 022/200-493

GSM: 098/266-279

neptun@neptun.com.hr

RONILAČKI CENTAR PLAVA LAGUNA

Emil Prodan

Plava Laguna bb, 52440 Poreč

GSM: 098/367-619

info@plava-laguna-diving.hr

SCUBA ROVINJ

Siniša Nadi

Uvala Valdibora, 52210 Rovinj

Tel: 052/813-290

Fax: 052/813-290

GSM: 098/219-203

info@scuba.hr

SCUBA VALDALISO

Stojan Babić

Turističko naselje Valdaliso, 52210 Rovinj

Tel: 052/815-992

Fax: 052/815-992

GSM: 098/212-360

valdaliso@scuba.hr

STARFISH DIVING CENTER

Christoph i Lydia Betz

Auto kamp Porto Sole, 52450 Vrsar

Tel: 052/442-119

Fax: 052/442-119

GSM: 098/334-816

GSM: 098/335-506

starfish@pu.htnet.hr

SUMARTIN

Živko Žagar

Lučica Sv.Martin, 51550 Mali Lošinj

Tel: 051/232-835

Fax: 051/232-835

GSM: 098/1826-147

diving@sumartin.com

TROGIR D.C. - MEDENA

Ivo Miše

Hotel Medena, 21220 Trogir-Seget donji

Tel: 021/886-299

GSM: 091/1125-111

trogir-diving-center@st.htnet.hr

TROGIR DIVING CENTER

Jozo Miše

Pod Luku 1, 21223 Okrug gornji, Čiovo

Tel: 021/886-299

GSM: 098/321-396

trogir-diving-center@st.htnet.hr

VERTIGO

Slaven Stegić

Pod garmom 33, 22240 Tisno, Murter

Tel: 022/438-601

Fax: 022/439-888

GSM: 098/448-028

info@vertigo.hr

EXTRA DIVERS CROATIA

Tina Gauer, Oli Burle

HP Borik -Puntamika, 23000 Zadar

Tel: 023/337-644

GSM: 091/1005-567

extradivers@hoteliborik.hr

RONILAČKI CENTAR VRBOSKA

Ivica Čukušić

Hotel Adriatic, Vrboska, Otok Hvar

GSM: 098/828-923

info@diving-hvar.com

DIVING CENTER S 57

Mario Orlandini, Vedran Grbić

20250 Trestenik, Pelješac

Tel: 020/748-097

GSM: 098/564-878

GSM: 098/428-675

diving@freaky-diving.com

DIVING CENTER VIKING

Vinko Petrinović

Podstine bb, 21450 Hvar

Tel: 021/461-271

Fax: 021/461-271

GSM: 091/5170-755

info@viking-diving.com

NADJI LAGUNA

Nadji i Heike Saadatpour

Obala kr.P.Krešimira IV.64, 23211 Pakoštane

Tel: 023/381-056

Fax: 023/381-056

GSM: 091/5906-617

office@nadji-laguna.com

DIVING CENTRE KRAIĆ

Oliver Visković

Uvala Lozna, 21450 Hvar

GSM: 091/5393-562

petar.viskovic@st.htnet.hr

DIVING BELI

Robert Malatestinić

A/C Beli, 51559 Beli, Cres

Tel: 051/840-519

GSM: 091/5444-807

diving-base-beli@ri.htnet.hr

SAY DIVING CLUB

Miroslav Muhek

ACI marina Jezera, 22242 Jezera, Murter

Tel: 022/439-300

Fax: 022/438-216

GSM: 098/337-061

say@zg.htnet.hr

NAUTICA Piotr Stos

Hotel Galeb, 21450 Hvar

Tel: 021/743-038

GSM: 091/5748-633

hvar@nautica.pl

M/S ŠĆEDRO

Dražen Jakas

Zavala bb, 21465 Jelsa

Tel: 021/460-482

GSM: 098/225-970

scedro@st.hinet.hr

M/S VRANJAK

Janislav Kovačec

B&J d.o.o. - PP 61, 51417 M.Draga

Tel: 051/294-415

Fax: 051/294-416

GSM: 091/3699-590

bj@ri.tel.hr

 

Ajánlott olvasmányok:

Horvátország - általános leírás>>

Horvátország - autópályák, útdíjak>>

Horvátország - nemzeti parkok, természetparkok>>

Horvátország - hajózás - általános információk>>

Horvátország - buvárkodás>>

Beszámolók búvárkodásról

Komáromy Krisztina Réka: Mali Losinj – Liznjan – Pula – Brijuni – szigetek – Rovinj - 2003.>>

Komaromy Krisztina Reka: Kaposvár - Zagrab - CAVTAT - Dubrovnik - 2002 június

 


A szerzőnek a szerkesztőn keresztül küldhetsz levelet (szállásközvetítéssel nem foglalkozunk) - E-mail: szerkesztoutikalauz.hu

Tiéd az oldal, magadnak építed!

Ugrás a főbejárathoz: (földi) Útikalauz >>Ugrás az érintett országhoz: Országkapu >>
Üzenőfal - írd le kérdésedet, véleményedet! >> Útitárskereső - ha üres helyed van >>
© BTSz Bt 1997-2007.