Gyógykezelés, baleseti ellátás külföldön az Európai Egészség-biztosítási Kártya használatával

Gyógykezelés, baleseti ellátás külföldön

(Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár anyagai alapján összállította gyá)

A Magyarországon egészségügyi biztosítással rendelkező vagy más módon egészségügyi ellátásra jogosult személyek az Európai Gazdasági Térség tagállamiban is jogosultak a tartózkodásuk tervezett idejére az orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra. A magyar személy ugyanolyan feltételekkel részesül az orvosilag szükséges ellátásban, mint az adott tagállam biztosított polgárai.
Az ellátásokra való jogosultságot az Európai Egészségbiztosítási Kártyával (EEK) kell igazolni.

A jogosultság az alábbi országokra terjed ki:

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus (görög rész), Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Anglia). Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. Az EGT tagállamain kívül 2006. márciustól Horvátországban és Svájcban is ugyanilyen feltételekkel számíthatunk ellátásra.

A kártya kiváltása

A Kártyát a lakóhely szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár állítja ki – ingyenesen. Érvényességi ideje “normál esetben” 12 hónap, nyugdíjasoknál 36 hónap, a 17. életévüket be nem töltött személyek a Kártyát nagykorúságuk betöltéséig, de legfeljebb 36 hónapig tartó érvényességgel kapják meg.
Figyelem! A kártya kiadása akár 30 napig is eltarthat, ezért időben igényeljük!

A kiállításhoz az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

– Személyazonosságot igazoló okmány
– TAJ számot igazoló okmány
– a jogosultságot bizonyító okmányok (pl. munkáltatói igazolás, nyugdíjas igazolvány, hallgatói jogviszony-igazolás. stb.)

Nagyon fontos tudnivaló

A Kártyával csak olyan orvoshoz, rendelőbe, kórházba menjünk, aki, vagy amely szerződött szolgáltatója az adott ország egészségbiztosítási szervezetének. A szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott ellátás költségeit nekünk kell fizetni.

A Kártyával az összes államban egységesen, közvetlenül lehet az egészségügyi szolgáltatóhoz fordulni

Az egyenlő elbánás elvének megfelelően nekünk is csak az ingyenes, amit az adott ország ellátásra jogosult lakói ingyenesen kapnak. Amennyiben ott az ellátásért önrészt kell fizetni, akkor azt nekünk is fizetni kell (erről bővebben az ismertető végén.)

Több országban – így Belgiumban, Franciaországban és Luxemburgban és bizonyos típusú egészségügyi szolgáltatók esetében Finnországban – úgynevezett visszatérítéses rendszer működik. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy köteles megelőlegezni. Az illetékes biztosító a hatályos tagállami jogszabályok alapján visszatéríthető összeget utólag megtéríti. Az önrész visszatérítésére itt sincs lehetőség.

Ha valaki nem váltotta ki az EEK-t, akkor is mindenképpen “szerződött” orvos vagy intézmény szolgáltatásait vegye igénybe, mert költségeinek egyrészét utólag itthon megtérítik. A Kártya nélkül igénybe vett ellátásokért a beteg a külföldi szolgáltató által megállapított és kiszámlázott összeget köteles saját maga megfizetni. Ez az összeg eltérhet attól az összegtől, amit a külföldi szolgáltató a vele szerződésben álló biztosítótól akkor kapott volna, ha az ellátást az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján nyújtja – szóval drágább lehet! (a szerk.). Ilyen esetben a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes magyar megyei egészségbiztosítási pénztárnak kell benyújtani. A megyei egészségbiztosítási pénztár azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. A többi a mi terhünkre megy.

Vegyünk-e külön utasbiztosítást?

A kérdést az OEP szakértői felteszik. Válaszként az alábbi táblázatot készítették.

Európai Egészségbiztosítási Kártya Utasbiztosítás
Csak szerződött szolgáltatóhoz lehet fordulni vele. Magán egészségügyi szolgáltatóhoz is lehet fordulni vele.
Csak az orvosilag szükséges ellátásokat fedezi. A biztosítási szerződés szerinti összes ellátást fedezi (halottszállítást, poggyászbiztosítást, stb.)
A szükséges ellátásokat azok árára tekintet nélkül nyújtani kell a kártya ellenében. Az ellátások költségeit csak a a szerződési feltételekben meghatározott összeg erejéig vállalja a biztosító.
Az önrészt a biztosítottnak kell kifizetni, annak visszatérítésére nem számíthat. Az önrészt is fedezi.
Bizonyos tagállamokban az ellátás költségeit a biztosított előlegezi meg. Minden tagállamban a biztosító fizet.

Amit én teszek hozzá: a kártya ingyen van (jár).

Orvosi ellátás más országokban

Az OEP tájékoztatója szerint a fentieken túl magyar állampolgárok térítésmentesen jogosultak a sürgősségi egészségügyi ellátásra az alább felsorolt országokban is átmeneti tartózkodásuk idején. Az ellátás mértéke csak akkora lehet, amely feltétlenül szükséges az élet vagy a testi épség súlyos veszélyeztetésének elhárításához, illetve amely eredményeképpen a beteg olyan állapotba kerül, hogy biztonságosan vissza tud térni hazájába. Az ellátásra való jogosultságunkat az útlevél bemutatásával kell igazolni.

Az államközi szerződések alapján a következő országokra terjed ki a jogosultság:

Angola,  Észak-Korea, Irak, Jordánia, az egykori Jugoszlávia utódállamai közül Szerbia és Macedónia, Kuba, Kuvait, Mongólia, Montenegró és a Szovjetunió utódállamai (Kivéve: Észtország, Lettország, Litvánia, Üzbegisztán).

Önrészfizetési kötelezettség az egyes EGT-tagállamokban és Horvátországban
Ausztria
A Krankenschein (betegjegy) kiállítása 3,63 EUR egyes lakossági csoportok (gyerekek, nyugdíjasok) 0 EUR
Gyógyszerek a recepten található tételenként 4,25 EUR
Kórházi ellátás 7,70 – 9,0 EUR/nap a biztosított részére 10 – 15 EUR a biztosított családtagjai részére
Belgium
Orvosi/Fogorvosi kezelés általában 25%-os, egyes esetekben 40%-os önrész lehetséges
Gyógyszerek A csoport (komoly megbetegedés) nincs önrész, B csoport (szükséges gyógyszerek) 25 %, max. 9,30 EUR, C csoport (kevésbé szükséges gyógyszerek) 50 %, max. 15,49 EUR, CS csoport (általános gyógyszerek) 60 %, Cx csoport (például hormonális fogamzásgátló) 80 % receptre kiadott gyógyszerek esetében max. 1,00-2,00 EUR receptenként,
Kórházi kezelés napi hozzájárulás (elhelyezés többágyas szobában) 12,07 EUR (egyes személyek, pl. eltartott gyermek esetében csupán 4,29 EUR), a kezelés típusa szerint egyszeri általány-illeték 27,27 EUR, átalány hozzájárulás a gyógyszerekhez 0,62 EUR/nap
Bulgária
Hol lehet információkhoz jutni?

A bolgár Nemzeti Egészségbiztosítási Pénztárnak (1, Krichim Str. 1407 Sofia Bulgaria; tel: ++359/2/9659130; www.nhif.bg ) 28 területi szerve működik, ezek szolgálnak Információval az Európai Egészségbiztosítási Kártyával kapcsolatban.

 

Orvosi/Fogorvosi kezelés

Minden egészségügyi ellátás esetén a bolgár minimálbér 1%-nak megfelelő önrészfizetési kötelezettség áll fenn (kb. 300. Ft). Hegyimentés és ehhez kapcsolódó elsősegély-nyújtás nem vehető igénybe a Kártyával.

Gyógyszerek

Gyógyszerellátás esetében önrészfizetési kötelezettség áll fenn.

Ciprus
Orvos/fogorvos felkeresése 1 CY Ł
fogsor 40 CY Ł (nem kell fizetni a szociális támogatás keretében felírt protézisért)
Csehország
Fogorvosi kezelés Bizonyos, nem alapellátásba tartozó fogorvosi ellátások esetén önrész fizetendő.
Dánia
Fogorvosi kezelés Általában 100 %-os önrész fizetendő, néhány sürgős esetben 35% -60 %,
Gyógyszerek a teljes költség nagyságának függvényében 100%, 50%, 25%, 1 %.
Észtország
Kórházi ellátás naponta 25 EEK, max. a kórházi tartózkodás 10. napjáig nem vonatkozik 18 év alatti gyerekekre és intenzív ellátást igénylő terhesség vagy gyermekszülés esetére,
Speciális jogosultság 50 EEK-ig látogatásért
Gyógyszerek – típus szerint 20 EEK 20 EEK+ az árkülönbözet 25 %-a 20 EEK+ az árkülönbözet 10 %-a, amennyiben 10 év alatti gyerekekről van szó, vagy a nemzeti nyugdíjbiztosítási törvény szerinti munkaképtelen személyről, vagy 63 évnél idősebb biztosítottról 50 EEK+ az árkülönbözet 50 %-a, receptenként maximálisan 200 EEK összeghatárig
Fogorvosi kezelés 18 év alatti gyerekek számára önrész nélkül felnőtteknek 100 % évente egyszer 150 EEK-ig az EH térít a fogorvos által kiállított csekk alapján
Ambuláns kezelés 50 EEK-ig magánorvos otthonában keresi fel 50 EEK-ig szakorvosi rendelőben
Finnország
Orvosi ellátás 11-22 EUR, extra díjtétel 15 EUR összeghatárig a rendelési időn kívüli ellátásért,
Fogorvosi kezelés 35 EUR (18 éven aluliak számára a fogorvosi ellátás ingyenes)
Kórházi kezelés 26 EUR/nap alapellátás esetén (18 évnél fiatalabb személyek max. 7 napig fizetik ezt az összeget) 22 EUR rendelőintézeti vizsgálatért 72 EUR ambuláns műtétekért
Franciaország
Orvosi kezelés a kiadások 30 %-a
Laboratóriumi tesztek a kiadások 40 %-a
Gyógyszerek a kiadások 65 %-a kék címkével ellátott gyógyszerek esetében a kiadások 35 %-a fehér címkével ellátott gyógyszerek esetében a kiadások 35 %-a címke nélküli gyógyszerek esetében
Kórházi kezelés a kiadások 20 %-a vagy 10,67 EUR/nap
Görögország
Gyógyszerek Max. 25 %
Hollandia
Fogorvosi ellátás Többnyire a paciens maga fizeti.
Gyógyszerek Az adott gyógyszer típusától függően egyedi térítés.
Kórházi kezelés A bevett színvonalon felüli ellátásért külön díjakat számolnak fel.
Horvátország
Életmentő- illetve elsősegély-ellátásokon túli orvosi kezelés általában 15 % önrész
Egyéb kórházi kezelés általában 30 % önrész
Gyógyszerek általában a teljes árat a beteg fizeti
Izland
Orvosi kezelés – általános magánorvos/egészségügyi intézmény – ha az orvos házhoz jön 600-1400 ISK alkalmanként 1500 ISK alkalmanként
Szakorvosi vizsgálat 2100 ISK+ a további költségek 40 %-a (maximálisan 18 000 ISK konzultációnként)
Lengyelország
Gyógyszerek 50% illetve 70%-os önrész fizetendő
Lettország
Fogorvosi ellátás 100 % önrész
Kórházi kezelés 25 LAT
Más szolgáltatás 80 LAT
Nincsen önrész 18 éven aluliak és terhes nők esetében
Liechtenstein
Orvosi kezelés és kórházi ellátás 67 CHF 30 napos időtartam után (33,50 CHF 16-20 év közötti személyeknek + nyugdíjasoknak)
Litvánia
Gyógyszerek – gyógyszertípusok szerint 0 %, 10 %, 20 %, 50 % 100 % azon gyógyszerek esetében, amelyek nem szerepelnek a gyógyszer-árjegyzékben
Luxemburg
Orvosi ellátás – házhoz-hívás 1. hívás – a legalacsonyabb díjtétel 20 %-a minden további alkalom 28 napos időszakon belül 5 %
Orvosi ellátás rendelőben 5 %, az ellátásért max. 2,25 EUR
Fogorvosi kezelés 38,25 EUR-ig önrész nélkül, 38,25 EUR felett 5 % önrész
Gyógyszerek normál kezelés 20 % szakirányú kezelés 60 % fontos gyógyszerek 0 %
Kórházi kezelés 9,08 EUR/nap az első 30 nap időtartamára
Málta
Fogorvosi kezelés 100%
Gyógyszerek Kórházi kezelés után, járóbeteg-ellátás és otthonápolás esetén 100%
Nagy-Britannia
Fogorvosi kezelés 80 %, max. 348 Ł
Fogorvosi vizsgálat 4,76 Ł (kivéve a terhes nőket, a 16 év alatti gyerekeket és a tanulókat 18 éves korukig
Gyógyszerek 5,90 Ł az orvosságért Kivételek: a 60 év feletti személyek, a gyerekek 18 éves korukig, a terhes nők, és azok a személyek, akik speciális gyógyszereket szednek és az önrész megfizetésének mentességéről igazolással rendelkeznek
Németország
Orvosi/fogorvosi kezelés orvosonként/fogorvosonként 10 euró rendelési díj negyedévente – Nem kerül sor ismételt negyedéves díjfizetésre abban az esetben, ha a beteget az egyik orvostól másikhoz irányították – védőoltások, megelőző– és kontrollvizsgálatok esetén nem kell díjat fizetni
Gyógy– és kötszerek – a költségek 10%-ának megfelelő díj – minimum 5 euró – maximum 10 euró – a tényleges költségnél nem lehet magasabb
Gyógyászati segédeszközök – ha fix összegről, vagy szerződéses árról van szó, az ezen felüli költségeket teljes egészében a beteg fizeti – egyéb esetekben a betegpénztárnál szokásos költségek 10 százalékának megfelelő összeg fizetendő – minimum 5 euró, maximum 10 euró – bizonyos segédeszközök esetén (pl. inkontinencia esetén pelenka használata) indikációnként maximum havonta 1× 10 euró fizetendő
Gyógyító eljárások – a költségek 10%-ának megfelelő díj – továbbá vényenként 10 euró
Kórházi kezelés Utógyógykezelés (közvetlenül egy kórházi kezeléshez kapcsolódó kórházi rehabilitáció) – napi 10 euró díj – évente maximum 28 naptári nap esetén Az adott naptári évben – a kórház számára – utógyógykezelésre – és nyugdíjbiztosítás által fizetett kórházi rehabilitáció esetén már fizetett díjak beszámításával
Apa/Anya-gyerek kúra, kórházi megelőzés vagy rehabilitáció – napi 10 euró díj – időkorlát nélkül
Otthoni segítségnyújtás – a költségek 10 százalékának megfelelő díj fizetése – naponta min. 5, max. 10 euró
Németország
Otthoni betegápolás – a költségek 10 százalékának megfelelő díj fizetése – vényenként 10 euró díj – díjfizetési kötelezettség maximum 28 naptári napra
Útiköltség* – a költségek 10 százalékának megfelelő díj fizetése – – minimum 5 euró – maximum 10 euró – a tényleges költségnél nem lehet magasabb *Alapvetően orvosi indokoltság esetén jár – a kórházi kezeléssel és – a kórházi kezelés elkerülése érdekében végzett kórházi elő- vagy utókezeléssel – betegszállítással (mentő) összefüggésben
Norvégia
Általános orvos által nyújtott orvosi ellátás 117 NOK – napközben 168 NOK – este, éjjel és hétvégén
Orvos kiszállása lakásra 170 NOK – napközben 290 NOK este, éjjel és hétvégén
Szakorvos által nyújtott orvosi ellátás 201 NOK minden esetben
Fogorvosi ellátás 100 % önrész
Kék recept 36 %, max. 400 NOK a receptfelírás
Más színű recept 100 %
Kórházi kezelés ingyenes
7 éven aluli gyermekek Minden ingyenes
Olaszország
Orvosi kezelés 36,15 EUR-ig
Gyógyszerek 100 %
Portugália
Orvosi ellátás az intézmény jellegétől függően 1,50 – 5,0 EUR gyerekek és terhes anyák 0 %
Gyógyszerek – típustól függően 100 %, 70 %, 40 %, 20 %
Románia
Információ

Szükség esetén az Európai Egészségbiztosítási Kártyát a Román Nemzeti Egészségbiztosítási Intézettel (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate- www.cnas.ro ) szerződött egészségügyi szolgáltatónál kell bemutatni. A szerződött szolgáltatókról a Román Egészségbiztosítási Intézet illetékes megyei hivatala (lásd melléklet) nyújt felvilágosítást

Orvosi ellátás

Amennyiben a romániai tartózkodás során ellátás válik szükségessé, és a körülmények lehetővé teszik, az alapellátást nyújtó orvosnál (medicul de familie) kell jelentkezni. Szakorvosi illetve kórházi ellátásra az általános orvos ad beutalót, de sürgős esetben közvetlenül lehet a romániai kórházakhoz fordulni. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele a szerződött szolgáltatóknál – a fogászati ellátás kivételével – alapesetben ingyenes, amennyiben a biztosított bemutatja az Európai Egészségbiztosítási Kártyát. A mentésért és elsősegélyért azonban bizonyos esetekben külön díjat kell fizetni.

Gyógyszerek

A romániai orvos által felírt gyógyszerek fix összegű támogatással vehetők igénybe, a támogatás összege a gyógyszerek kategóriájától (A, B vagy C) függ. A támogatás fix összegén túli költséget a betegnek kell fizetnie. Kiskorúak és terhesek a gyógyszereket térítésmentesen vehetik igénybe.

Spanyolország
Gyógyszerek 40 % (a nyugdíjasokat kivéve)
Sávjc – bővebben id kattintva >>
Svédország
Orvosi ellátás 100 – 250 SEK
Sürgősségi járóbeteg ellátás Kb. 250 SEK
Gyógyszerek 900 SEK-ig 100 % 900 és 4.300 SEK között 10 – 50 % évente max. 1800 SEK
Kórházi ellátás 80 SEK/nap
A Lundban élő Márkus László kiegészítése (2007. június 27.

Svedorszagban a “vizitdij” nem egyseges, hanem megyenkent valtozhat. A dijak az önök altal megadottak kozeleben jarnak, de fontos kivetelek vannak:
– sok helyen gyerekeknek kb 19 eves korig az orvosi ellatas ingyenes
– akut esetben nem szoktak penzt elore kerni, balesetnel pl a gipszert stb. nem kell kulon fizetni
– a korhazi apolas mellett felmerulo minden koltseget elengednek a napidijon kivul
– az akut betegszallitas ingyenes, az orvosi vizsgalat helyere valo eljutas koltseget (pl. buszjegy) pedig egy kb 50SEK önresz levonasa utan visszafizetik.
– egy korzeti orvosi rendelo sokkal olcsobb mint egy korhazi akut betegvizsgalat, ha nem kell orvos, akkor meg inkabb – a fogaszaton gyerekeknek kb 19 eves korig az ellatas ingyenes, utana viszont gyakorlatilag 100%-ot kell fizetni egy bizonyos – magas – ar alatt
– semmifele halapenz nincs, meg sem ertenek ha kinalna valaki, sertesnek vennek. Par nap korhazi apolas UTAN lehet kuldeni egy csokor viragot az apolok kozos szobajaba.
Markus Laszlo:-)

 

Szlovákia
Orvosi ellátás A rendelőintézeti orvosi ellátást végző orvos rendelőjének, illetve a fogorvos rendelőjének a felkeresésekor 20,- Sk díjat kell fizetni.
Gyógyszerek Receptenként 20,- Sk + a gyógyszerek besorolásától függően különböző mértékű önrészt kell kifizetni.
Intézeti sürgősségi ellátás 20,- Sk Mentesül a díjfizetés alól az a személy, aki ugyanazon a napon ugyanazt az orvost keresi fel újból, azzal a céllal, hogy ugyanazzal a betegségével összefüggésben ismételt ellátást kapjon; az olyan szellemi fogyatékos személy, akinek a betegsége életveszélyt jelent a beteg, illetve a környezete számára, a hat évesnél fiatalabb gyermek,
Kórházi ellátás Napi 50,- Sk költségtérítés az intézeti egészségügyi ellátásért. Egy intézetben nyújtott szolgáltatásért legfeljebb 21 napi költségtérítést lehet felszámolni. Mentesül a díjfizetés alól: aki olyan állapotban van, hogy nem lehet kikérni a véleményét arról, hogy beleegyezik-e az intézeti ellátásba, illetve, akik kötelezően gyógyítandó betegségben szenvednek; az olyan terhes nők, akiket veszélyeztetett terhességgel, vagy veszélyeztetett szüléssel vettek intézeti gondozásba; a hat évesnél fiatalabb gyerekek; a csecsemő és édesanyja, ha az édesanyát a csecsemővel együtt vették intézeti kezelésbe; az olyan szellemi fogyatékos személy, akinek a betegsége életveszélyt jelent a beteg, illetve a környezete számára.
Egészségügyi közlekedési szolgálat Kilométerenként 2,- Sk díj. Mentesül a díjfizetés alól az a személy, aki onkológiai, vagy kardiológiai gyógyellátásban részesül; az a súlyos betegségben szenvedő személy, aki egészségi állapotánál fogva gépkocsival történő egyéni szállításra szorul; az a személy, akit a kórházi ellátással összefüggésben egyik kórházból kell átszállítani egy másik kórházba.
Szlovénia
Orvosi ellátás 5 – 20 %
Kórházi gyógykezelés 15 %-ig

 

Sokakat érdekelhet, hogy mi a helyzet azokkal az egészségügyi szolgáltatásokkal, amelyek nem tartoznak az egyébként kötelezően biztosítandók közé.
Ilyen kérdéssel fordult hozzánk például Márk Péter is. “Szeptemberben a párommal egy hétre Bad Gasteinbe utazunk. A hely híres gyógyfürdőjéről, főleg mozgásszervi panaszoknál igen jó hatású. Van-e lehetőség arra, hogy magyar állampolgár a fürdő kezeléseit TB alapon igénybe vegye. (Úgy, ahogy az osztrákok nálunk pl. Hévízen.)”

A kérdéssel megkerestük az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Sajtóirodáját.
Válaszukban leszögezték, hogy a tájékoztatás a külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos, miután nincs olyan külön kategória, hogy külföldi gyógyfürdők gyógyászati szolgáltatásai.

A külföldi gyógykezeléssel kapcsolatos kérdéseket kormányrendelet szabályozza, mely részletes rendelkezést tartalmaz arról, hogy milyen módon és feltételekkel vehető igénybe a kezelés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) támogatásával.
Indokolt esetben az OEP támogatást adhat a szükséges gyógykezelés külföldön való igénybevételéhez.
A támogatás igényléséhez az adott betegség szempontjából szakmailag illetékes országos intézet támogató javaslata szükséges. Azt mindenképpen fontos tudni, hogy a szakmai javaslat kiadását minden esetben a gyógykezelést megelőzően kell igényelni, amennyiben a támogató javaslat kiadását megelőzően történik a gyógykezelés igénybevétele, utólagos támogatás csak kivételesen, különösen indokolt esetben nyújtható!

A gyógykezelés külföldi igénybevétele akkor indokolt, ha
– az adott betegségre külföldön a gyakorlatban eredményesnek bizonyult kezelés áll rendelkezésre, valamint
– hazai intézményben nincsenek meg az eredményes kezelés feltételei, és a hazai gyógykezelés külföldi szakértő meghívásával sem oldható meg.

Az illetékes országos szakmai intézet az indokoltsági szempontok alapján dönt a támogató vagy az elutasító javaslat kiadásáról.
Külföldi gyógykezelést támogató javaslat csak abban az esetben adható, ha pontos diagnózis állapítható meg. A diagnózis megállapítása céljából való külföldre utazást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főszabály szerint nem támogatja.

Az országos intézet támogató javaslata mellé be kell szerezni a gyógykezelést végző külföldi intézmény fogadónyilatkozatát is. A külföldi intézményre a magyarországi országos intézet tesz javaslatot, illetve kijelöli a gyógykezelést nyújtó külföldi intézményt. Van arra is lehetőség, hogy a beteg maga keressen olyan külföldi egészségügyi szolgáltatót, ahol a kezelést nyújtani tudják és hajlandóak fogadni a beteget, de ebben az esetben sem különbözik az engedélyezési eljárás rendje.

A támogatás igénylése
A betegnek a támogató orvos-szakmai javaslattal, valamint a külföldi intézmény fogadólevelével az OEP-hez kell fordulnia, egy az egészségbiztosító által rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, melyhez mellékelni kell egy igazolást a beteg kereseti/vagyoni helyzetéről. (A nyomtatvány a biztosító bocsátja rendelkezésre.) Az OEP a kérelem alapján dönt a támogatás mértékéről.  (2009.08.14.)

Ez az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Részletek

Cookie szabályzat Őszintén szólva mi sem vagyunk szerelmesek a Cookie-ba, mert nem szeretjük, ha olyan dolgokat alkalmaznak velünk kapcsolatban, amivel nem vagyunk teljesen tisztába. De egyszerűen nem tudunk mit tenni ellene, ha működtetni akarjuk az oldalunkat, mert az általunk használt szoftverek, segítő alkalmazások erre épülnek. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra, vagy az oldalunk működését segítő, biztosító partnereink számára megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. A Cookie-k közül egyesek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Bezár