Horvátország – hajózás

Horvátország – hajózás – általános információk – 2005-2012


(Készült a Horvát Idegenforgalmi Közösség kiadványa alapján)


A partmenti vizek területe (tengeri belvizek és területi vizek, territoriális tenger – a tengeri belvizektől 12 tengeri mérföldnyi távolságra): 31.067 km2.

Tengerpart hossza: 5.835 km; ebből 4.058 a kisebb-nagyobb szigetek, szirtek partvonala. Kisebb-nagyobb szigetek, szirtek mindösszesen: 1.185; ebből lakott: 50, lakatlan: 651 sziget, 389 kisebb sziget és 78 szirt.


Világítótornyok, partmenti és kikötői fények: 600


Partmenti rádióállomások: Rijeka Radio, Split Radio, Dubrovnik Radio
Nagyobb óceánjáró hajók fogadására alkalmas kikötők:
Pula, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Dubrovnik.
A part mentén jachtok és vitorlások kikötésére alkalmas 350, kisebb-nagyobb természetes kikötőhely van.


Az Adriai-tenger természetes meghosszabbítása a Mediterrániumnak, amellyel az Otrantói-szoros köti össze. Az Adriai-tenger délkelet – északnyugat irányban fekszik – 870 km hosszan, átlagos szélessége 160 km.


Az Adriai-tenger teljes szárazföldi tengerpartjának 48% -a, a szigetek tengerpartjának 97%-a a Horvát Köztársaság területén fekszik.A mediterrán ár-apály hullám 12 órán keresztül tart, az Otrantói-szoroson keresztül áramlik be az Adriára, a keleti és a nyugati part mellett északi irányban halad. Az árapály következtében a tenger vízszintje emelkedésének és süllyedésének mértéke 25 cm-től (Otrantói-szoros) 80 cm-ig (a legészakabbi területek) terjed.Éghajlat


Mediterrán éghajlat: forró, száraz nyár, enyhe, nedves tél.
Partmenti átlag középhőmérsékletek: január -6–11°C; augusztus 21–27°C.
A tengervíz átlag hőmérséklete: télen 12°C; nyáron 25°C.Az Adria fő szelei


• Misztrál (maestral) (északnyugati szél)


• Bóra (bura) (északkeleti szél)


• Sirokkó (jugo) (délkeleti szél)


A misztrál északnyugati irányból fúj, magas légnyomás esetén keletkezik, általában de. 11 óra körül kezdődik és általában jó időt hoz. Akár 5 beaufort erősségű is lehet, felkorbácsolja a hullámokat. Naplemente előtt eláll, majd másnap – a nyugodt éjszaka után – hasonló erővel kezdődik újból.


A bóra metsző északkeleti irányból fújó szél, a magas légnyomás következtében keletkezik, a kontinentális térség felöl érkezik és erős lökésekkel fúj a tenger felé. A bórát nehéz előre jelezni, de azért vannak bizonyos előjelei: a magas hegyek csúcsain kialakuló ún. «felhősapkák», az északkeleti láthatáron a tenger felülete csipkéződik. A parttól távolodva csökken a bóra ereje. A bóra nyáron általában csak pár óráig tart, de időről időre akár egy-két napig is eltarthat. A legkeményebb búrák a Kvarner területén, a Velebiti-csatornában, Šibenik és Split partjainál, a Pelješacnál és Dubrovniknál fordulnak elő.


A sirokkó nedves, délkeleti irányból fújó szél, amely októbertől január végéig igen jelentős esőzést hozhat. A hullámokat magasra felkorbácsoló sirokkó érkezésének előjele, hogy a déli látóhatáron a nyugodt tengert és az eget ólomszürke felhők borítják el. A sirokkó gyakran több napig is eltart, míg a tenger akár hosszabb ideig is lenyugodhat. Előfordulhat, hogy a szél Afrika irányából vöröses-barnás homokszemeket fúj. Érdemes megjegyezni, hogy a sirokkó akár pár perc leforgása alatt is képes megváltoztatni irányát és igen erős északkeleti irányból fújó széllé válhat.
A nevera igen erős nyugati irányból fújó szél, amely kisebb viharokat okozhat. Nyáron hirtelen és erőteljesen kezdődik, felkorbácsolja a tenger hullámait, de általában csak rövid ideig tart. A szél megszűntét követően a levegő kellemesen felfrissül.
További helyi jellegű szelek az Adrián: Lebić – délnyugati szél, Levant – erős keleti szél, Tramontana – metsző északi szél.
A magas, stabil légnyomás általában olyan szeleket idéz elő, melyek éjszaka a szárazföld, nappal pedig a tenger felöl fújnak.HAJÓZÁS A HORVÁT KÓZTÁRSASÁGBAN


 


A Horvát Köztársaságba vízi úton belépő hajó kapitánya köteles a legrövidebb úton behajózni a nemzetközi forgalmat bonyolító határátlépő helyek egyikébe a vámvizsgálat elvégzésének céljából, továbbá köteles kiváltani a matricát és hitelesíttetni a legénység- és utaslistát, vagy a személyek Ilstáját a legközelebbi révkapitányságon vagy kirendeltségen.


A Horvát Köztársaságba szárazföldi úton érkező, vagy a Horvát Köztársaságban kikötőben vagy más helyszínen megőrzésen lévő hajó kapitánya a hajózás megkezdése előtt köteles kiváltani a matricát az illetékes révkapitányságon vagy leadni a legénység- és utaslistát és a személyek listáját (amennyiben be kívánja szerezni a matricát).


Matricaköteles: a min. 3 méter, vagy annál nagyobb hosszúságú hajó, illetve a 3 méternél rövidebb, amennyiben teljesítménye nagyobb, mint 5 kW.


Nem matricaköteles: evezős vízi járművek, függetlenül a hosszúságuktól (pl. kajak, vízibicikli…)


A Horvát Köztársaságban kikötőben, vagy más, az erre engedélyezett helyen megőrzésen lévő vízi járművön nem kötelező a matrica feltüntetése.


A segéd vízi járművekre és a jet-ski-re a “matrica kötelezettség” ugyanezen fenti szabályai vonatkoznak.


A vízi járművön jól látható helyre kell kihelyezni matricát, a matrica érvényessége a kiadásától számított egy év. A matrica letéphető részét a személyek listájára kell felragasztani.


 


 


A Horvát Köztársaságban hajózó vízi járművön a következő iratok eredetijének kell meglenniük:


– Matrica


– A hajó hitelesített legénység- és utaslistája


– Azon személyek hitelesített listája, akik a hajón tartózkodhatnak (azon hajók esetében, melyeken a Horvát Köztársaságban történő hajózás során változik a legénység felállása)


– a hajózásbiztonsági díj, a világítótorony díj, a tengerészeti tájékoztató térkép díj és az igazgatási illeték befizetésének igazolása (számlái)


– az 5 méternél hosszabb, beépített fekhelyekkel rendelkező hajókra vonatkozóan az általánydíjas tartózkodási illeték befizetésének igazolása (számlája)


– A hajó tengeralkalmasságát igazoló dokumentumok


– A hajó kapitányának hajóvezetői alkal masságát igazoló dokumentumok – A harmadik személynek okozott kár esetére felelősségbiztosítást igazoló okmány


– A hajó tulajdonjogát igazoló okmány, vagy a hajó tulajdonosa általi felhatalma zás a hajó használatára


 


Legénység és utaslista


A legénység- és utasllsta a hajón tartózkodó legénység és utasok neveit tartalmazza, és azt a révkapitányság, vagy annak kirendeltsége aláírásával és pecsétjével hitelesíti.


Ha a hajó kapitánya a horvát fenségvizeken történő tartózkodás ideje alatt nem szándékozik megváltoztatni a legénység összetételét a matrica érvényességi ideje alatt, nem kell többször bejelentkeznie a révkapitányságon, vagy annak kirendeltségén.


A hosszabb tartózkodására nem alkalmas (fekvőhellyel nem rendelkező) hajóknak nem kell rendelkezniük legénység- és utaslistával.


A hajót irányító személy Horvátországban a hajóról leszállíttathatja a külföldről vele behajózott legénységet (vagy annak egy részét) és új legénységet vehet fel a hajóra. Ebben az esetben a legénység felállásában beállt változásokat be kell jelenteni a révkapitányságnál, s a megváltozott “felállásban” kell kihajóznia Horvátországból.


 


Személyek listája


Azon hajó kapitánya, amely a Horvát Köztársaságban történő hajózás során változtatni kíván a legénység felállásában, köteles a Révkapitányságon vagy annak kirendeltségén beszerezni azon személyek listáját, akik a matrica érvényességi ideje alatt a hajón fognak tartózkodni; a személyek listáján szereplő személyek száma nem haladhatja meg az adott hajó befogadóképességének kétszeresét, megnövelve az eredeti befogadóképesség 30%-val.


-A hajó befogadóképessége (kapacitása) a hajó zászlaja szerinti állam illetékes szervei által kiadott igazolásoknak meg felelően kerül megállapításra: amennyi ben a hajó nem rendelkezik ilyen iratok kal, a befogadóképessége a ,,Szabályzat a kishajókról és jachtokról” valamint “A műszaki szabályok a kishajók és jachtok törvényes igazolásához” alapján kerül meghatározásra.


– Az utaslista kitöltésére a matrica beszerzésekor, vagy folytatólagosan is van lehetőség, legkésőbb azonban az utaslistán szereplő minden egyes személy első  beszállásakor kötelező. Amennyiben az utaslista folytatólagosan kerül kitöltésre, azt minden egyes kitöltéskor hitelesíteni kell a révkapitányságon, vagy annak kirendeltségén.


-A személyek listájának hitelesítése a matrica megfelelő részének levágásával történik.


– A személyek listájára felkerülő személyeket illetően “korlátlan” számban van lehetőség változtatásra.


– Nem kell feltüntetni a személyek listáján azon személyeket, akik a kikötőben, vagy horgonyzóhelyen állomásozó hajón tartózkodnak.


– A személyek listájára nem kell bejegyezni a 12 évnél fiatalabb személyeket, és a hajó által szállítható személyek maximális számába sem számítanak bele.


– A tengeri úton érkező vízi járműveken tartózkodó utasok listáját nem kötelező a matrica beszerzésekor érvényesíttetni, erre utólag is van lehetőség a legénység Horvátország területén történt esetleges változás bejelentésekor.


 


Bejelentkezés


A sport és pihenési célú kishajóval érkező külföldiek, és akik ezen a kishajókon szállnak meg kötelesek a határátlépés ellenőrzését végző rendőrőrsön bejelentkezni, abban a kikötőben, melyben a Horvát Köztársaság területére történő beléptetést végzik.


A közúton érkező hajót a határátlépéskor elegendő szóban bejelenteni, a hajó “tényleges” bejelentését azon marina (jachtkikötő) végzi melyben a hajót vízre eresztik. Ha a hajó vízretétele a kis kikötők egyikében történik, a külföldi állampolgárnak kötelező jelleggel fel kell keresnie a helyi rendőrőrsöt, és ott kell magát, illetve a tartózkodás tényét bejelentenie.


Mindez kizárólag azon hajókra vonatkozik, melyeken a külföldi állampolgár tartózkodni fog.


Azon külföldi állampolgárok, kiknek hajója a horvát marinák (jachtkikötő) egyikében van kikötve, kötelesek bejelentkezni a marinában.


 


Tartózkodási illeték


Az általánydíjas tartózkodási illetéket az 5 méternél hosszabb, beépített fekhelyekkel rendelkező hajók tulajdonosai vagy használói kötelesek befizetni.


A tartózkodási illeték a Révkapitányságon vagy annak kirendeltségénél fizetendő be. 8, 15, 30, 90 napos, vagy 1 éves általánydíj formájában.


Az általánydíjas tartózkodási illeték befizetését igazoló számlának mindig a vízi járművön kell lennie, s az illetékes szerv kérésére a hajó kapitánya köteles azt bemutatni.


 


Kihajózás a Horvát Köztársaságból


A hajó kapitánya a Horvát Köztársaságból történő kihajózás előtt köteles: -vámellenőrzésre bejelentkezni a nemzetközi határátléptetésre jogosult kikötők egyikében


-hitelesíttetni a legénység-és utaslistát a révkikötői kapitányságon vagy annakkirendeltségén.


Miután eleget tett a fenti kötelezettségeknek, köteles a lehető legrövidebb útvonalon elhagyni a Horvát Köztársaság belső tengervizeit és territoriális tengerét.


 


 


Horvát kishajó- és jachtvezetői engedély külföldi hajósok részére


A kishajók és jachtok szabályzatának 2009. február 11-i módosításainak és kiegészítéseinek alapján a Horvát Köztársaság a horvát kishajókra és jachtokra vonatkozóan egyoldalúan elismeri a más országok által kiadott vezetői engedélyt. A Horvát Köztársaságban elismerésre kerülő külföldi vezetői engedélyek listája megtalálható a Tengerügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium hivatalos honlapján: http://www.mmpi.hr/TENGERI HATÁRÁTLÉPŐ HELYEK
A nemzetközi forgalomban egész évben határátlépő helyként működő kikötők:


Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša-Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Korčula, Dubrovnik, Vela Luka, Ubli


Szezonális határátlépők:


ACI marina Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis, Komiža és Cavtat
DÍJAK (2005-ös díjtételek)


a) A matrica kiadásának alkalmával a hajózás biztonságáért fizetendő illeték összege a hajó hosszúságának függvényében változik:


Kishajók


3 m hosszúságig és 5 kW teljesítménynél nagyobb motor esetében:140 kn


3 – 4 m hosszúság 210 kn


4-5 m hosszúság 280 kn


5-6 m hosszúság 350 kn


6 – 7 méterig 525 kn


7-8 m hosszúság 630 kn


8-9 m hosszúság 735 kn


9-10 m hosszúság 840 kn


10-11 m hosszúság 945 kn


Jachtok


11-12 m hosszúság 1050 kn


12-15 m hosszúság 1225 kn


15-20 m hosszúság 1400 kn


20-30 m hosszúság 1575 kn


30 méternél hosszabb 1750 kn


Fenti összegekre minden egymást követő matricára 10% engedményt adnak, az illeték összegének maximum 50%-ig.A «világítótorony díj» összege: 2 USD/m (hajóhossz) a külföldi sport és pihenési célú kishajók esetében, 4,9 USD/m (hajóhossz) a külföldi jachtok és az Adrián gazdasági tevékenységet végző hajók esetében 6 USD/ m(hajóhossz). A «világítótorony díj» ugyan csak egy évig érvényes.Eljárási illeték. 40 kn.A tengeri információs térkép díja – a Horvát Hidrográfiai Intézet árjegyzéke szerint
TARTÓZKODÁSI ILLETÉKNapi tartózkodási illeték – 2005-ös díjtételek


A napi tartózkodási illeték mértéke az adott településtől, illetve az idegenforgalmi szezontól függ, fő/éjszaka kerül kiszámításra


A Horvát Köztársaság összes települése és városa 4 fizetős kategória(«A»,«B», «C» és «D») egyikébe van besorolva. Az «A» kategóriás településeken fizetendőilleték:főszezonban7.-kuna,elő-ésutószezonban 5.5 kuna, szezonon kívül 4,5 kuna. A «B» kategóriás településeken fizetendő illeték: főszezonban 6.- kuna, elő- és utószezonban 4,5 kuna, szezonon kívül 3,5 kuna. A «C» kategóriás településeken fizetendő illeték: főszezonban 5.-kuna, elő- és utószezonban 3.5 kuna , szezonon kívül 2,5 kuna. A «D» kategóriás településeken fizetendő illeték: főszezonban 4.-kuna,elő-és utószezonban 2,5 kuna , szezonon kívül 2.- kuna.


A fő-, elő- és utószezon periódusa megyénként változó.Általánydíjas tartózkodási illeték


A horvát Adrián éves, illetve hosszabb időre érvényes hajóhellyel rendelkező hajósok általánydíjas tartózkodási illetéket kötelesek fizetni. 2005-ben az éves tartózkodási illeték mértéke 400.- kuna.


Az általánydíj egy összegben fizetendő és a hajó tulajdonosának, illetve vendégeinek az anyakikötőben történő tartózkodását fedezi, az ott tartózkodás időtartamától függetlenül. Az általánydíj fizetésére mindenki kötelezett, aki éves hajóhelyet bérel, attól függetlenül, hogy tengeri, vagy száraz kikötőhelyet vesz igénybe.


Amennyiben a hajó azon kikötőn kívül tartózkodik, ahol hajóhelyet béreltek, a hajó tulajdonosa, csakúgy mint a hajó legénysége köteles napi tartózkodási illetéket fizetni abban a kikötőben/településen, ahol éppen tartózkodnak.KISHAJÓK BEJEGYZÉSE A HORVÁT HAJÓNYILVÁNTARTÁSBA  (HORVÁT ZÁSZLÓ ALÁ HELYEZÉS)A horvát törvények szerint hajónyilvántartásba kell venni minden olyan kis hajót, amely 2,5 méternél hosszabb vagy 5 kW teljesítménynél nagyobb motorral rendelkezik. A hajók lajstromba vételét a révkapitányságok, illetve kirendeltségeik végzik. (Az újabb információs kiadványok szerint csak a  3 méternél hosszabb vagy 5 kW teljesítménynél nagyobb motorral rendelkező “hajókat” kell lajstromba vetetni, illetve azokhoz kell jogosítvány.)


A horvát hajónyilvántartásba a tulajdonos kérésére minden olyan kishajó bejegyzésre kerülhet, amely teljesen, vagy részben külföldi állampolgár, vagy állandó horvátországi bejelentett lakcímemmel nem rendelkező, állampolgárság nélküli személy tulajdona, amennyiben a hajó főként a horvát tengeren tartózkodik.A horvát hajónyilvántartásba történő bejegyzéshez a következőket kell bemutatni:
* A kishajó tulajdonjogának igazolása (adásvételi szerződés, számla, vámáru nyilatkozat, építési igazolás, stb.)
* A kishajó vízkiszorítási, illetve raksúlyát igazoló okmány, amennyiben gazdasági tevékenységet végző kishajóról van szó
* A gazdasági tevékenységet végzésére szánt hajó gazdasági tevékenység végzésének bejegyzését igazoló dokumentum (pl. charter tevékenységet végző hajók esetében)
* Igazolást arról, hogy a hajót törölték a külföldi nyilvántartásból, amennyiben a hajót a külföldi nyilvántartásból horvát lajstromba kerül át
* A kötelező felelősségbiztosítás másolata, amennyiben a kishajó hajtóművének teljesítménye meghaladja a 15 kW-ot
* vám – és adó kötelezettségek befizetésének igazolása
* A hajó tengerbírásának igazolása (jegyzőkönyv a szemléről, építési bizonylat)


A hajónyilvántartásba vételt követően adják ki a hajózási engedélyt, melyet mindig a hajón kell tartani.


Bővebb felvilágosítás: http://www.pomorstvo.hrRÉVKAPITÁNYSÁGOK ÉS KIRENDELTSÉGEIK A HORVÁT PARTON>>
TENGERI FELKUTATÁSI ÉS MENTŐSZOLGÁLATA felkutatást és mentést koordináló intézmény a Tengeri Felkutatási és Mentőszolgálat Főközpontja Rijekában, amely 24 órán keresztül, a 10. és 16. VHF csatornákon, vagy a 9155 telefonszámon érhető el.HAJÓVEZETÉSI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSAA hajó kapitányának rendelkeznie kell hajóvezetői engedély igazolásával, amely megfelel azon ország hatályos hajózási szabályzatának, mely alatt a hajó fut, vagy a Horvát Köztársaság érvényes előírásainak.Amennyiben azon ország előírásai szerint, melynek zászlaja alatt a hajó fut, a hajót irányító személynek nem kell rendelkeznie hajó alkalmasságival, az illetőnek kérvényeznie kell a Horvát Köztársaság szabályzatainak meglelő alkalmassági igazolást, vagy határozatot, legkésőbb 2006. január 1.-ig.
FONTOSABB TENGERI KÖZLEKEDÉSI ELŐÍRÁSOK HORVÁTORSZÁGBAN
A kikötők és a horvát tengeri belvizek minden része a kapitányságok felügyelete alatt áll.


A hajók és kishajók a kikötőbe történő behajózás, illetve a kikötőből történő kihajózás alkalmával kötelesek a sebességkorlátozási jelzésnél, a partmenti vagy víz alatti munkálatok helyszíne, valamint a kijelölt búvárterületek mellett a lehető legkisebb sebességgel haladni annak érdekében, hogy a felcsapódó hullámokkal ne okozzanak kárt.


Sport- és egyéb tevékenység a hajózási útvonalakon csak a kapitányság engedélyével végezhető.


A hajók és kishajók előírt hajózási távolságága a parttól:
• A tömegközlekedést végző hajók: minimum 300 méter
• Sport és pihenési célú hajók: minimum 200 méter
• Motoros kishajók és vitorlások: minimum 50 méter


A hajók, motoros kishajók és vitorlások az előírt távolságon belül is hajózhatnak, amennyiben ezt a hajózási útvonal konfigurációja szükségessé teszi, fontos azonban, hogy ilyen esetben is olyan sebességgel közlekedjenek, amely lehetővé teszi a hirtelen megállást és fordulást.


Az evezős kishajóknak nem kell betartani az 50 m-es távolságot a parttól.


A strand közeli tengervizeken a kishajóknak több mint 50 méterre el kell távolodniuk a kiépített strand elkerített területének határától, a természetes strandokon, pedig legalább 150 méterre.


A sikló motorosoknak 300 méterre el kell távolodniuk a parttól, ott, ahol ez a tevékenység nem tiltott. A nyomómotoros kis vízijárműveket (jet ski) csak azokon a területeken szabad használni, ahol ez kifejezetten megengedett.


A kapitányság határozza meg a motorcsónakozásra és vízisíelésre tiltott területeket, ezeket meg is jelöli.


A szörfdeszkázás tilos: a kikötők bejáratánál, a hajózási útvonalak keskeny szakaszain, természetes strand partjától számított 50 méteren belül, valamint a kiépített strandokon.


Azt a területet, amelyen búvárkodás folyik, láthatóan meg kell jelölni a búvárterület közepére elhelyezett narancssárga vagy piros, legalább 30 cm átmérőjű jelzőlabdával.


A hajón lévő UKW rádióállomás tulajdonosának, vagy használójának tilos valótlan, vagy félreérthető jelzéseket és közleményeket adnia, főként ami a veszélyhelyzeteket, a sürgősséget, a biztonságot és beazonosítást illeti.


A közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása büntetést von maga után.IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉSA tengeri meteorológiai központ a parti rádióállomásokon keresztül a következő jelentéseket adja: általános előrejelzés (a teljes Adriai-tengerre), regionális előrejelzés (régiók szerint, pl. Kvarner, Kvarnerić, Velebit-csatorna, spliti terület, Közép-Adria nyílt tengeri része), illetve helyi előrejelzés (kikötők, horgonyzóhelyek, marinák …).


12+12 vagy 24 órás előrejelzés:RIJEKA RADIO (9AR)


Frekvencia


Csatorna


Műsor típusa


Teljesítmény (kW)


A


Ch 24


F3E


0.02


Angol és horvát nyelvű meteorológiai előrejelzés: 05.35, 14.35, 19.35


 
SPLIT RADIO (9 AS) NAVTEX AZONOSÍTÓ (Q)


Frekvencia


Csatorna


Műsor típusa


Teljesítmény (kW)


A


Ch 07, 21, 28


F3E


0.02


B


518


F1B


0.5


A: Angol és horvát nyelvű meteorológiai előrejelzés: 05.45, 12.45, 19.45


 DUBROVNIK RADIO (9AD)


Frekvencia


Csatorna


Műsor típusa


Teljesítmény (kW)


A


Ch 07, 04


F3E


0.02


Angol és horvát nyelvű meteorológiai előrejelzés: 06.25, 13.20, 21.20


Állandó időjárás előrejelzés:

Révkapitányság


VHF csatorna


Lefedettség


PULA


73


Észak-Adria- Isztria nyugati partja


RIJEKA


69


Észak-Adria – keleti rész


SPLIT


67


Közép-Adria – keleti rész


DUBROVNIK


73


Dél-Adria – keleti rész


A Nemzetk


özi Meteorológiai Szervezet (SMO) és a Nemzetközi Tengeri Szervet (IMO) keretein belül működik a GMDSS rendszer (Global Maritime Distress and Safety System) Globális Tengeri Vészjelző és Biztonsági Rendszer. A GMDSS keretein belül működik a NAVTEX szolgálat (Tengeri, Meteorológiai és Navigációs Figyelmeztetések).


Horvátországban a SPLIT rádióadón keresztül működik a NAVTEX szolgálat.
SPLIT RADIO (9AS) NAVTEX AZONOSÍTÓ (Q)


B: NAVTEX Angol nyelvű meteorológiai előrejelzés: 02.50, 06.50, 10.50, 14.50, 18.50, 22.50Web oldal: http://meteo.hr/index_en.html


Horvát, angol, olasz és német nyelvű meteorológiai előrejelzés:


http://prognoza.hr/prognoze_en.html


A legtöbb marina recepcióján +24, +96 órás előrejelzés, a révkapitányságokon +24, +48 órás előrejelzés.


 


INFORMÁCIÓK A HAJÓTULAJDONOSOKNAKA marinák által nyújtott szolgáltatások


A horvát partszakasz teljes hosszában sorjázó marinák a szolgáltatások gazdag tárházát kínálják. A legtöbb marina magas szintű kikötési lehetőséget nyújt és egész éven át nyitva tart. A marinákban az alapvető szolgáltatásokon – kikötési lehetőség, recepció, vizes blokkok – túl további szolgáltatásokat is nyújtanak: műszaki szerviz, lift és travel lift, étterem, kávézó, snack bar, üzletek. Az alapvető szolgáltatás, amelyet minden marinában igénybe vehetünk: az éves vagy napi hajóhely.Éves vagy állandó hajóhely


Az éves vagy állandó hajóhely azon hajótulajdonosoknak szól, akik hosszabb időre szeretnék elhelyezni hajójukat a horvát Adrián. A marinák többségében lehetőség van évről-évre hosszabbítható éves, több éves, illetve „time share” jellegű hajóhely kiváltására. Az éves, illetve állandó hajóhely ára marinánként változó, általában a hajó hosszától, illetve szélességétől függ. Az ár általában magában foglalja: állandó őrzés és felügyelet, a vizesblokk használata, víz- és áramvételi lehetőség. Az éves, vagy állandó hajóhely vízben, vagy parton történő tárolást jelent. A legtöbb marinában nem engedélyezik, hogy az éves hajóhelyet bérlők a hajót felváltva a vízben, illetve a parton tárolják, azonban általában jelentős árengedményt adnak a parti hajóhelyre. Egyes marinák az éves vízi hajóhelyen felül lehetőséget kínálnak a hajó téli tárolására is a parton, valamint a „kran pass” szolgáltatásra, amely a parti tároláson felül meghatározott számú hajómozgatást is magában foglal. Az éves, illetve állandó hajóhely bérleti díja a marinák többségében előre fizetendő. A legtöbb marinában a charter, illetve egyéb kereskedelmi tevékenységet folytató hajók által fizetendő éves, illetve állandó hajóhely díja általában magasabb a személyes használatú hajók után fizetendő díjaknál.Adminisztrációs illeték


A marinák többségében az éves, vagy állandó hajóhelyet bérlők a hajóhely díján felül kötelesek megfizetni az adminisztrációs illetéket is, amely a hajó téli tárolásának engedélyeztetési költségeit fedezi. A marinák többségében az adminisztrációs illeték 40.- euró, a hajóhely díjának fizetésével egy időben fizetendő és a horvát zászló alatt futó hajók kivételével minden hajóra kötelező érvényű. A horvát zászló alatt hajózók mentesülnek az adminisztrációs illeték fizetése alól.Általánydíjas tartózkodási illeték


Minden éves, vagy állandó hajóhelyet bérlő hajós köteles évenként egyszer megfizetni a tartózkodási illeték általánydíját.Napi hajóhely


A napi hajóhely bérlése mindazoknak ajánlott, akik csak egy-két napot szándékoznak eltölteni az egyes marinákban. Ára marinánként az idény, és az ott eltöltött napok számának függvényében változik. Egyes marinák engedményt, vagy kedvezményes havi hajóhelyet kínálnak a napi hajóhelyet egy napnál hosszabb ideig használóknak; a marinák többségében a napi hajóhely ára július-augusztus hó folyamán 10 százalékkal magasabb. A marinák többségében nincs lehetőség a napi hajóhely előzetes lefoglalására. A napi hajóhely árán felül az eltöltött napok, illetve a hajón tartózkodó minden személy után be kell fizetni a napi tartózkodási illetéket.Kikötői házirend


A marinák többségében a vendégek és az ott dolgozók kötelesek alkalmazkodni a «házirendhez», melynek fő pontjai minden marinában egységesen a következők:


• A hajótulajdonos köteles hajóját biztosítani harmadik fél által okozott kár ellen.


• Minden behajózás alkalmával kötelező a hajó okmányainak, és a hajózási engedélynek a leadása a marina recepcióján


• Az éves vagy állandó hajóhellyel rendelkezők a hajó okmányokon felül a hajó kulcsait is kötelesek leadni a recepción


• A hajó okmányainak, illetve a hajókulcsok átvételét követően a marina nem vállal semmilyen felelősséget, függetlenül attól, hogy a hajó kihajózott-e a marinából


• Szükség esetén a marina által meghatalmazott személy jogában áll, hogy a hajótulajdonos előzetes tájékoztatását követően másik hajóhelyre rakja át a hajót


• A hajótulajdonos köteles a hajót felszerelni megfelelő ponyvával, kötelekkel és tűz oltására alkalmas készülékkel


• A marinában, vagy a környező vizeken tilos sikló motorozni és szörfdeszkázni


• A fáradt olajat, zsiradékot, egyéb hulladékot az erre a célra kijelölt tárolókban kell elhelyezni


• A tengervíz- és a környezetszennyezés szigorúan büntetendő


• A marinában történő tartózkodás ideje alatt tilos a hajón lévő vizesblokk használata


• A marinában max. 2 csomó a megengedett legnagyobb sebesség


• A hajó elhagyását követően az áram- és vízcsatlakoztatására szolgáló készülékeket el kell távolítani a hajóról


• A legtöbb marinában külön kell fizetni a hajó lemosásáért és az ivóvíz vételezésért


• A marina területén nem engedélyezett a hajón olyan nagyobb munkálatot végezni, mely zavarhatja a többi vendéget, vagy kárt okozhat a szomszédos hajókban


• A marinák többségében az autóparkoló helyek számának függvényében van lehetőség fizetős parkolásra


Megjegyzés: Fenti általános szabályokon felül természetesen minden marinában lehetnek helyi előírások, melyek szerves részét képezik a működési szabályzatnak, és mint ilyenek minden ott tartózkodó vendégre vonatkoznak.Megjegyzések


A minél pontosabb tájékoztatás, a szolgáltatások és azok árainak pontos meghatározása érdekében forduljon az Ön által kiválasztott marinához.


Egyes, klubokkal és intézményekkel együttműködő marinák további kedvezményeket biztosítanak a klubtagoknak.


Minden marinában elfogadják a nemzetközileg elismert bankkártyákat.


A marinák többségében a katamaránok és trimaránok a szolgáltatás besorolásától függetlenül 50 százalékkal magasabb árat fizetnek.A horvát marinák szakmai szervezete a Hajózási Turizmus Szövetsége, melynek elérhetősége a következő:


Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka


(Horvát Gazdasági Kamara – Megyei Kamara Rijeka)


Udruženje nautičkog turizma Hrvatske (Hajózási Turizmus Szövetsége)


Bulevar oslobođenja 23,HR- 51 000 Rijeka


Tel: +385(0) 51 209 147, 209 111 ; Fax:+385 (0) 51 216 033


E mail: vdujmovic@hgk.hr


 
HORVÁT MARINÁK JEGYZÉKE>>


 


HAJÓBÉRLÉS (CHARTER)Horvátországban számos chartertevékenység végzésére jogosult, bejegyzett cég működik. A horvát tengerparton majdnem minden marinában számos vitorlás és motoros jachtot adnak bérbe. A charter cégek korszerű és jól felszerelt hajókat, valamint további szolgáltatásokat kínálnak.További szolgáltatások:


• one-way charter lehetőség


• kiegészítő felszerelések bérlete (hajón kívüli motor, spinakker, stb.)


• szkipper-, hosztesz bérlés


• élelem beszerzése


• további biztosítások (pl. kaució, vagy lemondás esetére)Általában külön fizetendő a hajó végső tisztítása és minden cég kér kauciót, melyet a hajó báziskikötőjébe történő visszaérkezése után természetesen visszaadnak.Az egyheti bérlés ára a hajó típusától és nagyságától, illetve az igénybevett szolgáltatásoktól függően változik.A charter cégek általában a következő esetekben adnak engedményt:


• többhetes bérlet


• elő-foglalás (általában január végétől)


• vásári engedmény


Az árak a hajó egy hetes bérbevételére vonatkoznak, fizetés előre.A hajó átadás-átvételére a báziskikötő vezetője jogosult. A hajókat általában szombaton 18.00 után lehet átvenni és szombaton 9.00-ig kell visszavinni.


A hajó átvételékor a báziskikötő vezetője megismerteti a vendéget a hajóval, bemutatja a hajópapírokat és együtt végzik el a hajón található felszerelések leltár szerinti szemléjét. Az üzemanyag- és víztartályoknak általában mind az átadáskor, mind az átvételkor tele kell lenniük.A bérbevevő a hajófoglalás visszaigazolását követően köteles átadni a legénység tagjainak listáját és közölni a szkipper nevét, valamint bemutatni a hajóvezetési alkalmassági igazolását, és a tengeri rádióadó kezelésére jogosító igazolást. A külföldi országok, valamint a Horvát Köztársaság által kiadott engedélyek egyaránt érvényesek.Minden bejegyzett chartercég a Horvát Gazdasági Kamarán belül működő Charter Cégek Csoportjának tagja. Bővebb felvilágosítás:


Hrvatska gospodarska komora (Horvát Gazdasági Kamara)


Sektor za turizam, UNTH(Idegenforgalmi szektor)


Grupacija iznajmitelja plovila (charter) Hrvatske


(Horvátországi Charter Cégek Csoportja)


Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, p.p.630


tel: 385 /0/1 4561-570, 01/45 61 660, 01/4561-792


fax: 385 /0/1 4828-499


e-mail: turizam@hgk.hr, kvrbat@hgk.hr;


web: www.hgk.hrCHARTER TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ELŐFELTÉTELEIHajók bérbeadásával kizárólag az a jogi vagy természetes személy foglalkozhat, aki be van jegyezve hajó bérbeadása tevékenység végzésére az illetékes bíróságon vagy a Horvát Köztársaság más illetékes szervénél, valamint aki megfelel az ilyen tevékenység végzéséhez szükséges, törvény által előírt feltételeknek.A 2004. december 21-től hatályos új Tengeri szabályzat értelmében nem végezhetnek charter tevékenységet a külföldi zászló alatt futó hajók, ilyen tevékenységet kizárólag horvát zászló alatt futó hajók végezhetnek.A bérbeadni szándékozott hajókat kötelező regisztrálni a Horvát kishajók nyilvántartásába, rendelkezniük kell hajózási engedéllyel, rádiófrekvenciák használatának engedélyével, valamint charter tevékenységhez szükséges koncessziós engedéllyel.Az új szabályozás életbelépésének napján érvényes charter engedéllyel rendelkező külföldi jachttal vagy kis hajóval legkésőbb 2005. szeptember 30.-ig lehet folytatni a charter tevékenységet, amennyiben megfelel a következő feltételeknek:
1. a hajó tulajdonosa kérvényezi a Horvát kishajók nyilvántartásába történő bejegyzést


2. a hajó tulajdonosa be van jegyezve a hajó bérbeadására (charter licenc) a Horvát Köztársaságban


3. a bejegyzés kérelmezéséhez mellékelni kell a következőket:
* engedély ideiglenes tevékenység végzéséhez (az illetékes Minisztérium adja ki, max. 2005. szeptember 30.-i érvényességgel, az illeték összegét a Miniszter határozza meg)
* a hajó tulajdonjogát igazoló dokumentum
* igazolást arról, hogy a hajót törölték a külföldi nyilvántartásból (közjegyző által hitelesített törlés iránti kérelem, a törlést igazoló dokumentumot legkésőbb 2005. szeptember 30.-ig kell bemutatni)
* a hajó műszaki paramétereit igazoló dokumentum, annak igazolásával, hogy a hajó alkalmas a Horvát kishajók nyilvántartásába történő bejegyzésre
* határozat a jacht nevének bejegyzéséről (a 12 méternél hosszabb hajótesttel rendelkező hajók esetében)
* A harmadik személynek okozott kár esetére felelősségbiztosítást igazoló okmány (csak a 15 kW teljesítménynél nagyobb meghajtású motorral rendelkező hajóra)
* A jacht vagy a kishajó a Horvát kishajók nyilvántartásába történő bejegyzési illetékének befizetését igazoló dokumentum
* az illetékes vámszervek határozata a hajó ideiglenes behozataláról


Az íly módon benyújtott kérelem alapján a révkapitányság, vagy kirendeltsége határoz a jacht vagy kishajó bejegyzésének előjegyzéséről, a hajónak pedig jogában áll és kötelessége horvát zászló alatt hajózni, és mint ilyen nem szükséges a matrica kérvényezése. Amint a hajó tulajdonosa benyújtja a szükséges dokumentumokat, a törlést igazoló iratot, igazolást a szabad forgalomba helyezésről, az ÁFA befizetését igazoló okmányt, a révkapitányság elindítja a végleges nyilvántartásba vételi eljárást, és kiadja a jacht bejegyzését igazoló iratot, illetve a kishajó hajózási engedélyét.
Amennyiben a hajó tulajdonosa 2005. szeptember 30.-ig nem nyújtja be a törlést igazoló dokumentumot, az igazolást a szabad forgalomba helyezésről, valamint az adó befizetését igazoló dokumentumot, a révkapitányság, illetve kirendeltsége törli a jacht, illetve kishajó előzetes nyilvántartásba vétele iránti kérelmet.A charter tevékenységet végző hajók után a legtöbb horvát marinában megemelt (általánosságban 10%-kal magasabb) árat kell fizetni az éves hajóhelyre.
A horvát törvények értelmében minden illegális hajó bérbeadás, illetve “chartereztetés feketén” szigorú büntetést von maga után.


Bővebb felvilágosítás:


Tengerügyi, Idegenforgalmi, Közlekedési és Fejlesztési Minisztérium


www.mmtpr.hr


Yach charter cégek Horvátországban>>
VITORLÁSISKOLÁKHorvátországban számos vitorlásiskola működik, íme egy néhány:ANA – ADRIATIC NAUTICAL ACADEMY


Maršala Tita 79


HR-51410 Opatija


tel: +385/0/51 711814


fax: +385/0/51 711967


info@anasailing.com


http://www.sailing-ana.hrULTRA SAILING


Uvala baluni bb


HR-21000 Split


tel: +385/0/21 398 980


tel/fax: +385/0/ 21 398 578


mail@ultra-sailing.hr


web site: www.ultra-sailing.hrOREB CLUB INTERNATIONAL


B.Cvijića 11


Hr-10000 ZAGREB


tel/fax: +385 /0/1 3636-878


mob: +385 /0/ 98246 491;


e-mail: orebclub@zg.htnet.hr;


www.oreb-sailing.hrAz fenti hivatalosan bejegyzett vitorlásiskolákon felül egyes turisztikai, illetve charter cégek a vitorlás bérlésen felül szkippert is biztosít, aki igény szerint vitorlásoktatásban is részesíti az érdeklődőket.ADRIAI SZKIPPER SZÖVETSÉGAz „Adriai Szkipper Szövetség” a hajózási turizmusban szakmailag érdekelteket tömörítő non-profit szervezet. A szövetség hasznos információkkal látja el tagjait, a munkaadókat, a turistákat és minden érdeklődőt.Felvilágosítás:


Udruga skipera Jadrana (Adriai Szkipper Szövetség)


Blaža Polića 2/4;


HR-51000 Rijeka


Tel: 00385 51 332-172


e-mail: info@usj.hr


web site: www.usj.hr
SZÖRFDESZKÁZÁSA horvátországi idegenforgalmi kínálatban mindenképpen jelentős helyet foglal el a szörfdeszkázás, így országszerte mint egy 12 klub és számos szörfdeszka iskola működik, melyekben minősített oktatók foglalkoznak a “növendékekkel”.A legvonzóbb szörfölési területek Horvátországban:


Premantura (Cape Kamenjak) / Ližnjan


pozíció: Isztria “csúcsán”


szél: bóra (akár 40 csomóig) déli, délnyugati


Ravni
pozíció: az Isztria keleti partja, Labinnál
szél: misztrál (a közelben bóra és déli szél is fúj)


Preluk*
pozíció: Rijeka és Opatija közötti öböl, a hullámoktól jól védett
szél: tramontana (különösen kedvező termikus szél, amely a korareggeli órákban fúj)


Punat / Baška
pozíció: Krk-sziget
szél: bóraLokva Rogoznica (Ruskamen)*
pozíció: Brači-öböl
szél: misztrál


Bol (több kedvező helyszín)*
pozíció: Brač-sziget


szél: különösen kedvező misztrál (a reggelek különösképpen a kezdőknek, a délutánok pedig a haladóknak kedvezőek)


Pelješac / Korčula*:
pozíció: Korčulai-csatorna
szél: a nyári hónapokban délelőtt a levant, délután pedig a misztrál fúj


(*különösen kedvező lokációk stabil szelekkel)Bővebb felvilágosítás a helyi idegenforgalmi hivataloknál, vagy a következő címen:


Udruženje klubova jedrenja na dasci


(Szörfdeszka Klubok Egyesülete)


Ilirska 7, HR-21300 Makarska


Mr. Goran Zeljko, a Horvát Vitorlás Szövetség szörfdeszka tagozatának titkára


tel: +385 (0)21 678 030


tel: +395 (0)98 395 807


e-mail: gzeljko@inet.hr


 REGATTÁK (Vitorlás versenyek)A sportversenyeken résztvevő külföldi hajók mentesülnek a matrica kiváltásának kötelezettsége alól, amennyiben a sportverseny szervezője a verseny megkezdése előtt legalább öt nappal bejelenti a versenyt az illetékes révkapitányságnak. A szervezőnek a bejelentkezési papíron felül csatolnia kell a hajón tartózkodó személyek listáját (utaslista) is.A sportverseny megrendezéséhez szükséges a Horvát Vitorlás Szövetség engedélye.Kontakt:


Hrvatski jedriličarski savez (Horvát Vitorlás Szövetség)


Trg Franje Tuđmana 3/2
HR-21000 Split
tel: +385 /0/ 21 345 788
fax: +385 /0/ 21 344 334
e-mail: hjs@st.htnet.hr
web site: {http://www.hjs.hr}
Horvátország – tengeri – kikötői benzinkutak – 20051. UMAG mélység 3m, nyitva tartás 6-22


2. POREČ mélység 2,5 m nyitva tartás 6-22


3. ROVINJ mélység 7m nyitva tartás 6-22


4. PULA mélység 4,8 m nyitva tartás 6-22


5. PULA-MARINA VERUDA mélység 2,5 m, nyitva tartás 6-22


6. OPATIJA-LIDO mélység 4m, nyitva tartás 6-24


7. CRIKVENICA mélység 3m, nyitva tartás 6-22


8. NOVI VINODOLSKI mélység 3m, nyitva tartás 6-22


9. KRK mélység 2,2 – 3,5m, nyitva tartás 6-22


10. CRES- ACI MARINA mélység 5m, nyitva tartás 6-22


11. MALI LOŠINJ mélység 7m, nyitva tartás 6-24


12. NEREZINE mélység 2,5 m, nyitva tartás 6-24


13. RAB mélység 2,5 m, nyitva tartás 0-24


14. NOVALJA mélység1,5 m, nyitva tartás 6-22


15. ZADAR-VOŠTARNICA mélység 2,5 m, nyitva tartás 6-24


16. PREKO mélység 2-2,7 m, nyitva tartás 6-22


17. ZAGLAV mélység 2m, nyitva tartás 0-24


18. BIOGRAD mélység2,3 – 3,3m, nyitva tartás 6-22


19. MURTER mélység 2,2 m, nyitva tartás 6-22


20. JEZERA-ACI MARINA mélység 2,5 m, nyitva tartás 8-20


21. VODICE-ACI MARINA mélység 3,3 m nyitva tartás 8-20


22. ŠIBENIK mélység 7m, nyitva tartás 6-22


23. PRIMOŠTEN-MARINA KREMIK mélység 3-4,5 m, nyitva tartás 6-22


24. TROGIR-ACI MARINA mélység 3m, nyitva tartás 8-19


25. SPLIT mélység 3,5 – 4m, nyitva tartás 6-24


26. ŠOLTA mélység 4,5 m, nyitva tartás 6-22


27. MILNA-ACI MARINA mélység 3m , nyitva tartás 6-22


28. BOL mélység 3,5 – 4 m, nyitva tartás 6-22


29. HVAR mélység 1,8 m, nyitva tartás 6-22


30. VRBOSKA-ACI MARINA mélység 2m, nyitva tartás 8-15


31. VIS mélység 2,5 m, nyitva tartás 6-22


32. MAKARSKA mélység 5m, nyitva tartás 6-22


33. VELA LUKA mélység 3-4m, nyitva tartás 6-22


34. KORČULA mélység 3,5 m, nyitva tartás 6-22


35. UBLI-LASTOVO mélység 2,5 – 4,5m, nyitva tartás 6-22


36. PLOČE mélység 10-12m, nyitva tartás 6-22


37. SOBRA-MLJET mélység 5m, nyitva tartás 8-20


38. DUBROVNIK-ACI MARINA mélység 4m, nyitva tartás 8-20


39. DUBROVNIK-ORSAN mélység 3,7-4,9 m, nyitva tartás 6-22Megjegyzés:


Fenti nyitva tartások vasár-és ünnepnapokon is érvényesek.


Bővebb felvilágosítás: www.ina.hr vagy az INA ingyenesen hívható telefonszámán: 0800 11 12

Horvátország az Útikalauzban


Horvátországi autópályák és díjak

Horvátország – információk beutazásról közlekedésről szabályokról

Horvátország – nemzeti parkok

Horvátország – Orvosi ellátás magyaroknak

Horvátország – buvárkodás

Horvátország – Elkészült a Sveti Rok és a Mala Kapela alagút második csöve

Horvátország – enyhített beviteli korlátokkal várják a turistákat

Horvátország – hajózás


Horvátország – révkapitányságok

Horvátország – tengerikikötők – benzínkutak

Horvátországi – vitorláskikötők – marinák – yachcarter cégek


Térkép a horvátországi autópályákról a csomópontokkal


Teljes térkép Horvátországról 2004A szerkesztőnek a következő címre küldheted el kérdéseidet, véleményedet – szerkesztokukacutikalauz.hu
turizmus külföldi utazás nyaralás kirándulás túrázás élmények szórakozás tenger kerékpározás biciklizés


Ez az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Részletek

Cookie szabályzat Őszintén szólva mi sem vagyunk szerelmesek a Cookie-ba, mert nem szeretjük, ha olyan dolgokat alkalmaznak velünk kapcsolatban, amivel nem vagyunk teljesen tisztába. De egyszerűen nem tudunk mit tenni ellene, ha működtetni akarjuk az oldalunkat, mert az általunk használt szoftverek, segítő alkalmazások erre épülnek. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra, vagy az oldalunk működését segítő, biztosító partnereink számára megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. A Cookie-k közül egyesek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Bezár