Horvátország – Orvosi ellátás magyaroknak

Orvosi- és baleseti ellátás, gyógykezelés Horvátországban magyar turistáknak – 2006

Klinikák, kórházak és más egészségügyi intézmények Horvátországban


Dialízis központok Horvátországban


Turistákat is ellátó dialízsiközpontok Horvátországban


A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek (biztosítottak, nyugdíjasok vagy kiskorúak) horvátországi tartózkodásuk során ugyanolyan feltételekkel vehetik igénybe a sürgősségi ellátásokat, mint a horvát biztosítottak.


Sürgősségi ellátásnak minősül minden olyan ellátás, amelynek szükségessége a horvátországi tartózkodás során merül fel és nem halasztható a Magyarországra való hazatérésig. A horvátországi tartózkodás során igénybe vett első 3, egymást követő dialízis-kezelés is sürgősséginek minősül.


Teljesen térítésmentesek az életmentő- illetve elsősegély-ellátások. Az egyéb ellátásokért a magyar biztosítottaknak ugyanolyan mértékű önrészt kell fizetni, mint a horvát biztosítottaknak.
Az önrész mértéke általában az ellátási költségek 15%-a, a kórházi ellátás esetén a költségek 30%-a.
A horvát orvos által felírt gyógyszerek a horvátországi patikákban válthatók ki rendszerint teljes térítés ellenében.


A sürgősségi ellátást a magyar turista az Európai Egészségbiztosítási Kártyával veheti igénybe olyan egészségügyi szolgáltatóknál, akik a Horvát Egészségbiztosítási Intézettel (Hrvatski Zavod za Zdravstveno Osiguranje) szerződéses viszonyban vanna. Mivel az üdülőövezetben működő horvát orvosok jelentős része nem szerződött szolgáltató, célszerű közvetlenül kórházhoz vagy rendelőintézethez fordulni. (Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltásával, használatával kapcsolatban itt olvashattok részletes információkat>>)
Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát csak az a horvát orvos köteles elfogadni, aki szerződött szolgáltatóként van feltüntetve (UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK PRIVATNE PRAKSE). A horvát egészségbiztosítás szolgáltatásaira szerződött orvosokról és egészségügyi intézményekről részletes felvilágosítás a Horvát Egészségbiztosítási Intézet helyi kirendeltségein kapható (lásd: 2. sz. melléklet) (A dolog persze nem ennyire bonyolult, hisz vélhetően a szálláshelyen, vagy egy adott faluban, városban is meg tudják mutatni az érintett orvosokat. Sürgős esetben pedig a mentők eleve ilyen helyre viszik a sérültet – a szerk.)


Az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatását követően az ellátás igénybevevőjének – amennyiben állapota megengedi – egy kétnyelvű nyilatkozatot (IZJAVA – lásd: 1. sz. melléklet) kell kitöltenie, melyen fel kell tüntetnie a Kártya vagy az azt helyettesítő nyomtatvány adatait.


Amennyiben a magyar egészségbiztosítási szolgáltatásaira jogosult személy a horvátországi sürgősségi ellátás során nem tudja bemutatni a Kártyát, a horvát egészségügyi szolgáltató az ellátásról számlát állít ki, melynek összegét az ellátás igénybevevőjének kell kifizetnie. A hazatérést követően lehetőség van arra, hogy a kifizetett eredeti számla alapján az illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a horvát egészségbiztosítás által térítendő mértéket utólagosan megtérítse. A biztosított által közvetlenül fizetendő önrészek megtérítésére azonban ilyen esetben sincs mód. (Figyelem: ilyen esetben is csak “szerződött” orvoshoz menjünk. Ne lepődjünk meg azon, ha Kártya nélkül magasabb árat számolnak a szolgáltatásért, mint Kártyával tették volna. Ezt a különbözetet is végső soron nekünk kell állni – a szerk.)


Szükség esetén a Horvátországban bekövetkezett keresőképtelenség alapján is megállapítható magyar táppénz, ennek feltétele a keresőképtelenség bekövetkezésének igazolása. Ilyen esetben a magyar biztosítottnak a horvát orvos keresőképtelenségi igazolását a haladéktalanul el kell juttatnia a Horvát Egészségbiztosítási intézet területileg illetékes hivatalához (PODRUČNI URED, lásd: 2. sz. melléklet), amely a keresőképtelenséget hivatalosan igazolja az illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár felé.


 


1. sz. melléklet


I Z J A V A / N Y I L A T K O Z A T


O PODACIMA IZ EUROPSKE KARTICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA / AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ADATAIRÓL


• Mađarski osiguranik dužan je uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja ili certifikata, podatke s europske kartice ispisati na ovoj izjavi (izjavu može ispuniti i osoba pratnji), ili je dužan predati kopiju kartice ili certifikata.


• A magyar biztosított köteles az európai egészségbiztosítási kártya, vagy a kártyahelyettesítő nyomtatvány bemutatása mellett, az európai kártya adatait feltüntetni ezen a nyilatkozaton (a nyilatkozatot a kísérő személy is kitöltheti), vagy köteles átadni a kártya, vagy a kártyahelyettesítő nyomtatvány másolatát.


 


1. Dokaz o osiguranju / A biztosítás meglétét bizonyító okmány


 ? europska kartica zdravstvenog osiguranja/ európai biztosítási kártya


? certifikat / kártyahelyettesítő nyomtatvány


 


2. Oznaka države koja je izdala dokaz o osiguranju / A biztosítást igazoló okmányt kiállító ország jele


…………………………………………


Podaci o osiguranoj osobi / A biztosított személy adatai


 3. Prezime / Vezetéknév……………………………………………………………………………………………………..


4. Ime / Keresztnév…………………………………………………………………………………………………………..


5. Datum rođenja / Születés dátuma …………………………………………………………………………………….


6. Identifikacijski broj osobe / A személy azonosító száma: …………………………………………………


 


Podaci o nadležnom nositelju osiguranja / A biztosítás illetékes teherviselőjének adatai


 7. Identifikacijski broj nositelja / A teherviselő azonosító száma:…………………………………


Naziv nositelja / A teherviselő elnevezése………………………..…………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………………………………


 


Podaci o kartici / A kártya adatai


 8. Identifikacijski broj kartice / A kártya azonosító száma


……………………………………………………………………


 


Podaci o važenju / Érvényességi adatok


 9. Vrijedi do / Érvényes ………………………………………………………………………………………………….-ig


 


U / Kelt ……………………………, ……………………………


(mjesto i datum / hely, dátum)


Potpis osigurane osobe /


A biztosított személy aláírása


……………………………………………………………………


Ovjera doktora koji je uslugu pružio /


A szolgáltatást nyújtó orvos általi hitelesítés


…………………………………………………………………….


 


2. sz. melléklet


A Horvát Egészségbiztosítási Intézet területi hivatalai és kirendeltségei


TERÜLETI HIVATAL PODRUČNI URED


CÍM / ADRESA


TELEFON


(ország hívószám: 385)


FAX


BJELOVAR


43000 Bjelovar J.J. Strossmayera 2


043/225-500


043/243-245


ČAKOVEC


40000 Čakovec Eugena Kvaternika 2


040/372-900


040/372-999


DUBROVNIK


20000 Dubrovnik Bana J. Jelačića 2


020/422-555


020/420-174


Korčula


20260 Korčula Ulica Hrvatske bratske zajednice 92


020/711-033


020/711-433


Lastovo


20290 Lastovo Lastovo bb


020/801-063


020/801-063


Metković


20350 Metković Stjepana Radića 32


020/681-233


020/681-233


Ploče


20340 Ploče Neretvanskih gusara 8


020/679-219


020/679-219


GOSPIĆ


53000 Gospić Dr. Franje Tuđmana 6


053/560-810


053/572-871


Senj


53270 Senj S.S. Kranjčevića 3b


053/881-220


053/881-220


KARLOVAC


47000 Karlovac Domobranska 4


047/843-400 047/843-401


047/614-898


KOPRIVNICA


48000 Koprivnica Hrvatske državnosti 3


048/621-077


048/621-738


KRAPINA


49000 Krapina I. Rendića 7


049/370-521


049/371-259


OSIJEK


31000 Osijek Kralja Zvonimira 1


031/220-800


031/207-507


PAZIN


52000 Pazin Prolaz O. Keršovanija 2


052/610-000


052/621-922


Labin


52220 Labin Zelenice 32


052/855-190


052/856-322


Poreč


52440 Poreč Nikole Tesle 5


052/432-340


052/432-565


Pula


52100 Pula Trg Portarata 3


052/211-455


052/212-982


Rovinj


52210 Rovinj Carrera 21


052/816-619


052/816-619


Umag


52470 Umag Eduarda Pascalia 3a


052/741-036


052/743-911


POŽEGA


34000 Požega Republike Hrvatske 1c


034/274-355


034/273-241


RIJEKA


51001 Rijeka Slogin kula bb


051/355-311


051/335-746


Crikvenica


51260 Crikvenica P. Preradovića 6


051/241-245


051/784-550


Čabar


51306 Čabar I.G. Kovačića 11/I


051/821-176


051/821-176


Delnice


51300 Delnice Ante Starčevića 4


051/812-285


051/814-306
Krk


51500 Krk Vela Placa 3/I


051/221-037


051/222-247


Mali Lošinj


51550 Mali Lošinj Vladimira Gortana 32


051/232-101


051/233-675


Opatija


51410 Opatija Nikole Tesle 2


051/271-952 051/711-018


051/271-952


Rab


51280 Rab Palit bb


051/724-174


051/724-868


Vrbovsko


51326 Vrbovsko Franje Račkoga 5


051/875-127


051/876-346


SISAK


44000 Sisak F. Lovrića 2


044/526-300


044/549-010


SLAVONSKI BROD


35000 Slavonski Brod Trg pobjede 4


035/446-141


035/446-130


SPLIT


21000 Split Obala kneza Branimira 14


021/408-900


021/399-154


Brač


21400 Supetar Mladena Vodanovića 26


021/631-109


021/630-345


Hvar


21450 Hvar Bukainka bb


021/742-167


021/741-134


Imotski


21260 Imotski Brune Bušića 31


021/841-035


021/842-194


Makarska


21300 Makarska Trg 4. svibnja 533. br. 4


021/611-422


021/616-121


Omiš


21310 Omiš Fošal 6


021/861-565


021/862-077


Sinj


21230 Sinj Put Odrine 3


021/821-129


021/821-067


Solin


21210 Solin Put Majdana bb


021/210-080


021/210-044


Trogir


21220 Trogir Kard. Alojzija Stepinca 17


021/882-944


021/882-044


Vis


21485 Komiža Ribarska 7


021/713-077


021/713-077


Vrgorac


21276 Vrgorac Hrvatskih velikana 62


021/674-057


021/674-057


ŠIBENIK


22000 Šibenik Fra dr. J. Milete 12


022/213-377


022/219-622


Drniš


22320 Drniš Kralja Zvonimira 27


022/886-370


022/886-370


Knin


22300 Knin D. Šimunovića 6


022/663-647


022/663-647


VARAŽDIN


42000 Varaždin Kolodvorska 20c


042/398-500


042/398-666


VINKOVCI


32100 Vinkovci Trg J. Runjanina bb


032/308-911


032/308-910


VIROVITICA


33000 Virovitica Vladimira Nazora 2


033/840-600


033/840-605


ZADAR


23000 Zadar Š. Kožičića Benje 2


023/208-900


023/251-314


Benkovac


23420 Benkovac Ivana Meštrović 7


023/681-162


023/681-162


Biograd na moru


23210 Biograd na moru Tvrtkova 5


023/383-815


023/383-815

Gračac


23440 Gračac Školska ulica bb


023/773-460


023/773-029


Obrovac


23450 Obrovac Stjepana Radića bb


023/689-383


023/689-383


Pag


23250 Pag Prosika bb


023/611-035


023/612-467


ZAGREB


10000 Zagreb Mihanovićeva 3


01/4595-500, 4577-500


01/4577-148


(Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár anyaga alapján)


Klinikák, kórházak és más egészségügyi intézmények Horvátországban


Dialízis központok Horvátországban


Turistákat is ellátó dialízsiközpontok Horvátországban


Horvátország


Horvátországi autópályák és díjak 2009

Horvátország – információk beutazásról közlekedésről szabályokról – 2008

Horvátország – nemzeti parkok

Horvátország – Orvosi ellátás magyaroknak

Horvátország – buvárkodás

Horvátország – Elkészült a Sveti Rok és a Mala Kapela alagút második csöve

Horvátország – enyhített beviteli korlátokkal várják a turistákat

Horvátország – hajózás


Horvátország – révkapitányságok

Horvátország – tengerikikötők – benzínkutak

Horvátországi – vitorláskikötők – marinák – yachcarter cégek


A szerzőnek a szerkesztőn keresztül küldhetsz levelet  – E-mail: szerkesztoutikalauz.hu

Ez az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Részletek

Cookie szabályzat Őszintén szólva mi sem vagyunk szerelmesek a Cookie-ba, mert nem szeretjük, ha olyan dolgokat alkalmaznak velünk kapcsolatban, amivel nem vagyunk teljesen tisztába. De egyszerűen nem tudunk mit tenni ellene, ha működtetni akarjuk az oldalunkat, mert az általunk használt szoftverek, segítő alkalmazások erre épülnek. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra, vagy az oldalunk működését segítő, biztosító partnereink számára megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. A Cookie-k közül egyesek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Bezár