Pénzes Árpád: Aradi kalauz – Románia – 2010



Pénzes Árpád: Aradi útikalauz – Románia – 2010



A városban működő turisztikai információs iroda munkatársának rövid, praktikus ismertetője néhány vendégfotóval színesítve


Arad város Románia nyugati kapuja és egyben az egyik legfontosabb közlekedési csomopont a magyar-román határszakaszon. Megközelithetö közúton: Nagylaki (50 km), Batonyai (18 km) és Gyulai (70 km) határátkelőkön keresztűl, vonattal Lökösházán át és repülövel.
A város multikulturális jellegére utal a lakosság összetétele is: románok, magyarok, svábok, szerbek, zsidók. Minden felekezetnek van temploma: római-katolikus, görögkeleti román ortodox, evangélikus-luteránus, görögkeleti szerb ortodox, görögkatolikus, neolog és ortodox zsinagógák, neoprotestáns imaházak.


Hagyománynak örvendö rendezvények Aradon: Aradi napok – koncertek, előadások, szabatéri rendezvények, kondér verseny (augusztus). Majális szabadtéri Magyar rendezvény gulyásverseny, koncert (május), Békéscsaba-Arad Szupermaraton (május), Folk fesztivál (május), Port Artur rock fesztivál (május), Underground szinházi fesztivál (május), Bor fesztivál (oktober), Etnó-jazz fesztivál (oktober), Kristály Bál (December), Újévi koncert.


 



Az aradi 12-es villamos, amely az ország egyik legrégebbi villamositott vasutvonalán fut


Aradi jellegzetességek
Az Aradi Vár 1763 és 1783 között épült, Mária Terézia Császárnő parancsára, a város központjában található a Maros folyó bal partján egy a folyotol hurokszerűen körülvett részen, kelet Europa egyik legjobban megmaradt Vauban stilusban épitett vára.
Vértanúk obeliszkje 1881- október 6-án avatták fel a Vesztőhelyen (Piata 13 Martiri), az emlékmű szűrke gránitból készült.


 



 




– A Megbékélési Park egyedűl álló az országban, 2004-ben alakitották ki. Két emlékmű látható itt:
– A Szabadság Szobor amely Zala György alkotása 1890-ben lett felavatva a Szabadság Téren (Piata Avram Iancu), 1925-ben a román kormány elrendelte a lebontását, a szobor csoport külömböző raktárakban majd a várba lett szálitva, 1999-ben sikerült kiszállitani a várból majd a minorita templom udvarán lett elhelyezve. 2003-ban kellet volna felállitani a Tűzoltó téren de a román kormány azomban leállitotta a munkálatokat. Csak 2004-ben került sor az emlékmű felállitására miután a kormány határozata alapján kialakitják a román-magyar megbékélés parkját.
–Igy felállitásra került egy bukaresti szobrász tervei alapján készült Diadaliv amelyen az europai és román 1848-as forradalom kimagasló személyeségei láthatók.


 


Arad Szabadság tér


A Szabadság tér – itt avatták föl 1890 október 6-án a Szabadség szobrot, ezen a képen a szinház hátsó része is látható és egy Haza Hősei emlékmű hátulnézetből, amely a Szabadság szobor helyére lett felemelve 1960 körül (jelenleg a tér neve Piata Avram Jancu)


 



A Szabadság tér egy másik oldala



Szent Háromság-szobor, az eredeti szobor 1746-ban készült az 1732 és 1738 között dúló pestis járvány áldozatainak emlékére azomban erösen tönkrement állapota miatt 1901-ben felállitották a jelenleg is látható szobrot amely Róna József alkotása. 1960-ban az ateista kampánynak esett áldozatul, lebontották és a bronz részek el lettek helyezve a római-katolikus templom előcsarnokában. 2007-ben sikerült visszaállitani eredeti helyére, a szinház bejárata elötti részre.
George Enescu Park amely a Kultúrpalota mellett található, a park sétányán helyi román személyiségek melszobrai láthatók, a sétány végén a Kommunizmus Áldozatainak Obeliszkje található.
– 1989 decemberében Arad volt a második Romániai város amelyik elutasitotta a komunista diktatúrát, ennek emlékére a Városháza elötti téren látható a Forradalom obeliszkje és a Városháza elötti zöldövezet elött egy fekete márvány tábla 1989 Hősei a forradalomban elesettek emlékére.


 


Épitészeti látnivalók


 



A XIX-ik század vége fele épült ekletikus stilusban a Pénzügyi palota, Arad egyik legszebb épülete, jelenleg az Aurel Vlaicu Egyetem és az állami adóhatóság székhelye



Városháza (Palatul Administrativ)- épült 1872 és 1876 között, az ünnepélyes felavatásra 1877-ben a diszterem befejezésekor került sor, az épület tornyába 1878-ban szerelték be a svájci orát amely még most is müködik.


 



A Városháza



Kultúrpalota (Palatul Cultural)- épült 1911 és 1913 között, jelenleg az Állami Filharmonikus Zenekar és az Aradi Történelmi és Természettudományi Muzeum müködik az épületben.
„Ioan Slavici” Aradi Klasszikus Szinház – 1874-ben átadott épület. A szinház felavató előadását megtekintette Ferencz Iozsef császar. Az épületetet tűzkár küvetkeztében kétszer átalakitották 1882-ben és 1955-ben.


 


Arad Színház


A szinház főbejárata – ezen még nem látszik a 2007-ben visszaállított szentháromság szobor



Fehér Kereszt Szálloda (Hotel Ardealul) – épült 1840-ben, egy csárda és postakocsi megálló helyén.A szálloda koncerttermében felléptek: Liszt Ferencz, Johann Strauss Jr., Johannes Brahms, Pablo Casals. A Fehér Kereszt a legrégebbi működő szálloda Aradon.


 



Az épületek jobbról balra: Fehér Kereszt szálloda, 1840-bben épült Hitel Bank épülete, 1912-ben épült Bohus palota, a szinház sarka



Római-katolikus templom – 1902 és 1905 között épült, a régi templom helyén, a bejárat fölött látható a Pieta szobor másolata, a templomban megtekinthető Nepomuki Szent János 1729-ben készült szobra.


 


Romai katolikus templom, baloldalt a szinház Szabadság téri oldala  Arad


A római katolikus templom, baloldalt a szinház Szabadság téri oldala


Görögkeleti román ortodox templom – épült 1853 és 1873 között a régi templom helyén, a fost restaurata intre anii 1905-1906 között a templomot restaurálták, a harangot 1764-ben készitették.
Görögkeleti román ortodox templom – 2008-ban fejezték be.
“Vörös” templom evanghelikus-luteránus – épült 1905 és 1906 között, „vörös” nevét az ilyen szinű tégláinak kőszőnheti. A templomot 1992-1994 között tatarozták, idönként orgona koncerteket helysuine.
Görögkeleti szerb ortodox templom – a legrégibb Aradi templom, 1699 és 1702 között épült, Iovan Popovici Techelia kapitány adományának segitségével.
Neolog Zsinagóga – 1828 és 1834 között épült spanyol-mór stilusban, idönként hangversenyeknek ad helyet.
Törvényszéki Palota (Palatul Justitiei)- 1892-ben átadott épület, amelynek rendeltetése Törvényszék és Városi Fogda volt. Jelenleg a biroság és a mellé rendelt ügyészség működik benne.
Nemzeti Bank épülete – 1909 és 1910 között épült, a Arad-Csanádi Egyesitett Vasutak megrendelésére mint bank.
Csanád palota (Palatul Cenad)- 1888-ban épült az Arad-Csanádi Egyesitett Vasútak megrendelésére mint székház.


 



Az 1888-ban épült ACSEV (Arad-Csanádi Egyesitett Vasutak) székháza



Herman Gyula palota – az ekletikus épitészeti stilus egyik gyöngyszeme, Herman Gyula megrendelésére készült az 1880-as évek elején.
Vaslakat-ház (Casa cu lacat)– 1815-ben épült, 1851-ben ráépitettek még egy emeletet, az épület sarkában volt elhelyezve egy szegecselt tuskó amelyet egy lakattal ellátott vaspánt örzött. Jelenleg a szegecselt tuskó amely a középkori céh-mesterségek emléke, a múzeumban tekinthető meg. Az 1848 -1849-es szabadságharc után itt müködött az osztrák titkos rendörség.
Viztorony – 1896-ban épült a tűzoltó laktanya közvetlen közelében. Az 1950-es évek közepéig szolgált mint viztorony és megfigyelő. Jelenleg privát tulajdonban van, kávézó és művészeti galéria müködik benne.
Királyi Főgimnázium (Colegiul National Moise Nicoara) – 1869 és 1873 között épült a Bibich Jakbné Tomján Margit Alapitvány jövedelmének felhasználásával, avatástól a mai napig is mint a város egyik legjobb gimnáziuma müködik.


 



A Király Főgimnázium épületének hátsó része


 


Aradon található
Aradi Muzeum (történelem és természettudományi muzeum), Piata George Enescu nr. 1, tel 0257-281847, web:
http://www.museumarad.ro ;
Képzoművészeti Muzeum, Str. Gheorghe Popa de Teius nr. 2-4, tel 0257-256503, web:
http://www.museumarad.ro ;
– Állami Filharmonikus Zenekar, Piata George Enescu nr. 1, tel 0257-281554, web:
http://filarmonicaarad.ro ;
Ioan Slavici Klasszikus Szinház, B-dul Revolutiei nr. 103, tel0257-280016, web:
http://www.teatrulclasic.ro/ ;
Aradi Bábszinház, Str. Episcopiei nr. 15, tel 0257-256922, web:
http://www.teatruldemarionete.ro ;
Aradi Kamaraszinház, Str. Episcopiei nr. 15, tel 0257-256922, web: http://kamara.undock.eu/ , e-mail:
kamaraszinhaz@gmail.com ;
A.D. Xenopol Megyei Konyvtár, Str. Gheorghe Popa de Teius nr. 2-4, tel 0257-256510, web:
http://www.aradlibrary.org/ :
Városi Kultúrház (eseményszervezéssel foglalkoznak), Str. Gheorghe Lazar nr. 1-3, tel 0257-211918, web:
http://www.culturaarad.ro/ ;
Dacia Mozi, Arad B-dul Revolutiei nr. 49-53, tel 0257-255576, web:
http://www.cinemagia.ro/program-cinema/arad
Arta Mozi, Arad Str. Vasile Alecsandri nr. 2, tel 0257-280526, web:
http://www.cinemagia.ro/program-cinema/arad ;
Neptun Strand a Maros folyó bal partján helyezkedik el az Aradi Vár kozvetlen szomszédságában, egy szabadtérben létesitett szabadidő központ amelyben gyermek és felnőtt mendencék, sportpályák, vendéglok, klubbhelységek és disco helységek találhatók.
– Az Aradi Vár kozelében a Maros folyó bal partján található a fedetlen Korcsolyapálya.
– A Maros folyo jobb partján szemben a Neptun Strandal helyezkedik él a Maros Sétánya amely körül több park található: Gyermekek Parkja, Eminescu Park, Europa Park.


Pro Urbe Egyesulet (muemlék nyilvántartó és védő egyesület, web : http://www.prourbe.ro/monumente/ .
Nemzetközi Kiállitási Központ, Arad Calea Aurel Vlaicu nr. 300, tel 0257-216520, web: http://www.expoarad.ro .
Kérjük látogassa meg Arad Polgármesteri Hivatalának és az Arad Megyei Tanacsnak a honlapját: http://www.primariaarad.ro/infoutil.php .
http://www.cjarad.ro/index.php


Arad megyei bortermelők:
Wineprincess, Arad Str. O. Goga nr. 26, tel. 004-0257-251000, 004-0744-702892; Borpince: Wineprincess Paulis, Paulis nr. 583 jud. Arad, tel. 004-0257-388045, web: http://www.wineprincess.ro , e-mail: office@wineprincess.ro .
Cramele Pancota, Pancota, jud. Arad Str. Tudor Vladimirescu nr. 95, tel.: 004-0257-467480, web: http://www.cramelepancota.ro , e-mail:
faberprod1@clicknet.ro faberprod2@clicknet.ro


Térképekért és információs szórólapokért keressenek fel minket:
Pénzes Árpád – Turisztikai Információs Iroda – Infotour Arad
Romania 320025 Arad B-dul Revolutiei nr. 84-86 (szemben a Continental szállodával)
Tel./Fax: 004-0257-270277  e-mail:
turism@primariaarad.ro
Fotók: Győrffy Árpád – 2007











A szerzőnek a szerkesztőn keresztül küldheted el kérdéseidet, véleményedet – szerkesztokukacutikalauz.hu
turizmus külföldi utazás nyaralás kirándulás túrázás élmények szórakozás tenger kerékpározás biciklizés

Ez az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Részletek

Cookie szabályzat Őszintén szólva mi sem vagyunk szerelmesek a Cookie-ba, mert nem szeretjük, ha olyan dolgokat alkalmaznak velünk kapcsolatban, amivel nem vagyunk teljesen tisztába. De egyszerűen nem tudunk mit tenni ellene, ha működtetni akarjuk az oldalunkat, mert az általunk használt szoftverek, segítő alkalmazások erre épülnek. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra, vagy az oldalunk működését segítő, biztosító partnereink számára megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. A Cookie-k közül egyesek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Bezár